Skip to main content
Home » Industry 4.0 » “De vierde industriële revolutie heeft iedere speler nodig”
Innovatie

“De vierde industriële revolutie heeft iedere speler nodig”

Kris Van de Voorde, Innovation Program Manager Imec

Industry 4.0 gaat over het automatiseren, stroomlijnen en optimaliseren op ieder niveau van de Vlaamse maakindustrie. Kris Van de Voorde, Innovation Program Manager bij Imec, benadrukt hoe vooral partnerschappen hierbij het succes bepalen.

Tekst: Sijmen Goossens

“Imec is als onderzoekscentrum nauw betrokken bij het transitieverhaal van industry 4.0. We leveren inzichten en ‘bouwblokken’, maar dit zijn slechts stukjes van de complexe puzzel. Wanneer we bijvoorbeeld sensoren en nieuwe communicatietechnieken ontwikkelen, moeten die nog steeds geïmplementeerd en ingebed worden in een concreet (sub)systeem. Het is dus een partnership verhaal, waarin een veelheid aan betrokken spelers samenwerkt om de Vlaamse maakindustrie futureproof te maken.”

“De link met het Vlaams industrieel weefsel, andere onderzoekscentra, collectieve centra, speerpuntclusters en onderwijs kan niet genoeg benadrukt worden. Alleen zo vinden innovaties hun weg naar de bedrijven. We creëren awareness via trainingen, seminaries, de deelname aan sectorspecifieke werkgroepen en overlegorganen. Via technologisch georiënteerde communities en (collectieve) validatietrajecten komen we dan tot concrete technologische implementaties.”

“Dit ecosysteem werkt trouwens in meerdere richtingen: uit de feedback van alle betrokkenen halen we erg waardevolle inzichten. Probleemstellingen kunnen gaan over productie- of ontwikkelingsaspecten, dataverwerking, machine learning, geconnecteerde oplossingen… uitdagingen waarbij we de bedrijven moeten bijstaan en vooruithelpen.”

Het doel is om de kloof tussen onderzoek en daadwerkelijke oplossingen maximaal te overbruggen.

Proeftuinen

“Een mooi voorbeeld zijn de diverse proeftuinen waarin onder meer onze innovatieve sensortechnologieën worden toegepast. Ze tonen wat er mogelijk is, o.a. op vlak van smart maintenance, smart connectivity, collaborative robots, enz. Deze proeftuinen stellen bedrijven in staat om op een laagdrempelige manier en in een specifieke omgeving kennis te maken met nieuwe technologieën. Zo verwerven bedrijven inzicht in het concrete toepassingspotentieel van de gedemonstreerde technologie. Erg leerzaam voor de bedrijven en toegankelijk voor de kmo’s.”

“Deze interacties geven ook nuttige input voor ons. Via industry 4.0 evolueren we richting autonome systemen waarbij ik wel wil benadrukken dat de mens centraal blijft, zij het in een vernieuwde rol. De proeftuinen demonstreren treffend het technologisch potentieel van de vele onderzoekpartners in Vlaanderen.”

“Het hoofddoel is om bedrijven uit de voedingssector, de chemie, energie, logistiek en vele andere sectoren inzichten te verschaffen en te begeleiden in hun transitie. Ook de speerpuntclusters zetten digitale transformatie in hun doelstellingen om de transitie te versnellen.”

Van onderzoek naar oplossing

“Het komt erop aan om de kloof tussen onderzoek en daadwerkelijke oplossingen maximaal te overbruggen. De rol van strategische onderzoekscentra, collectieve centra, de speerpuntclusters en bedrijfsnetwerken benadrukte ik al. Uiteraard speelt ook VLAIO hier een cruciale rol. De subsidiemechanismen zijn erop gemaakt om ook kmo’s laagdrempelig toegang te geven tot de nodige knowhow en expertise. Niet ieder bedrijf heeft de mogelijkheid om een eigen industry 4.0-manager aan te stellen. Dikwijls splitst zo’n transitie zich ook op in diverse deelprojecten.”

“De complexiteit van de transitie heeft een gunstige invloed op de werkgelegenheid. De rol van de mens –   controle via dashboards, interfaces, enz. – blijft essentieel. Deze transitie zal dus ook leiden tot jobcreatie. Belangrijk is dit te zien als een opportuniteit en niet als een bedreiging. In het kader van een open perspectief, is het internationale karakter van Imec een grote meerwaarde.”

Next article