Skip to main content
Home » Industry 4.0 » Digitaal talent vinden en een digitale cultuur opbouwen, dát is de uitdaging!
Innovatie

Digitaal talent vinden en een digitale cultuur opbouwen, dát is de uitdaging!

Dirk Torfs, CEO Flanders Make

Productiebedrijven in Vlaanderen merken een groeiende vraag naar producten op maat, liefst aan de prijs van massaproducten. “Om te kunnen inspelen op deze trend zetten ze sterk in op industry 4.0 en de digitale transformatie die daaraan verbonden is”, vertelt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make. “Zo willen ze in de eerste plaats hun efficiëntie en inkomsten verhogen, en tegelijk de kosten verlagen, zo blijkt uit onze enquête.”

Bedrijven verwachten dat vooral artificiële intelligentie, slimme sensoren en het internet of things een sterke impact op hun productieprocessen zullen hebben. Concreet zien ze het meeste potentieel in een transparante, digitale werkvloer en nieuwe product ontwikkelingsmethodes.

Flanders Make draagt bij aan de opbouw van een concrete roadmap waarmee we bedrijven op weg helpen om stapsgewijs innovatieve digitale technologieën te implementeren. Ze kunnen alleen competitief blijven als ze hun producten én productieomgeving digitaliseren. Dat vergt een stapsgewijze langetermijnvisie.

Mens staat centraal

Op dit moment ligt de focus vooral op het toepassen van een modelgebaseerd ontwerp van producten en productie. In 2024 evolueren we naar de ontwikkeling van digital twins van fysieke producten en tegen 2028 stomen we productiebedrijven klaar voor hybride werkcellen, waarin mensen en robots efficiënt samenwerken. Mensen vervullen in de toekomst een essentiële rol om flexibiliteit in de productie te garanderen én ze zijn de sleutel voor een succesvolle implementatie van de nieuwe technologieën en het gebruik ervan.

Digitaal talent vinden en een digitale cultuur opbouwen, is voor de bedrijven de belangrijkste hinderpaal bij de digitalisering van hun business.

Digitaal talent vinden en een digitale cultuur opbouwen, is voor de bedrijven de belangrijkste hinderpaal bij de digitalisering van hun business. CEO’s denken soms dat hun organisatie future proof is omdat ze inzetten op technologische vooruitgang. Om het verschil te kunnen maken, dienen ze echter ook hun bedrijfscultuur aan te passen en hun medewerkers voor te bereiden op de veranderingen. Een efficiënte informatieflow tussen departementen én in de samenwerking met andere bedrijven en kennispartners is fundamenteel. Samen kan men meer en sneller ontwikkelingen realiseren.

Innovatie ten top

Daarnaast schept industry 4.0 ook kansen om op nieuwe verdienmodellen in te zetten, zoals het aanbieden van producten als een dienst. Alhoewel dit disruptief lijkt qua businessmodel is een stapsgewijze transitie de juiste manier om hierop in te zetten. Klein starten, om nadien snel te leren en te optimaliseren om zo de concurrentie voor te blijven op een unieke, onderscheidende en duurzame manier: dát is innovatie ten top.

Bijna alle bedrijven die deelnamen aan onze enquête zijn overtuigd dat het hoog tijd is om tot actie over te gaan. Ze geven aan de voorbije drie jaar 5% per jaar te hebben geïnvesteerd in digitalisering, vergelijkbaar met de internationale benchmark. Voor de volgende drie jaar verwacht men tegenwind met een terugvallende economische groei, maar desondanks wil men toch 20% per jaar extra investeren. Dat is een zeer positieve vaststelling! Onze regio zal hierdoor haar ook zo belangrijke export blijven garanderen en welvaart creëren.

Enquête en white paper

Meer weten over hoever bedrijven in Vlaanderen staan in hun digitaliseringsproces, welke hun volgende stappen zijn, en hoe Flanders Make hen ondersteunt? Download dan via deze link de resultaten van onze enquête en white paper, waarin we alle mijlpalen richting echte massacustomisatie toelichten.

Next article