Skip to main content
Home » Industry 4.0 » Industrie 4.0: alles radicaal herdacht
Industry 4.0

Industrie 4.0: alles radicaal herdacht

Luc Baetens

Partner & Industry Lead

Möbius

Industry 4.0 kan een groot concurrentieel voordeel opleveren, maar dan dien je je bedrijf wel radicaal te herdenken én tegelijk aandacht te hebben voor het menselijke aspect.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat kan industry 4.0 ons opleveren?

Baetens: “De Europese industrie kampt met een hoge loonkost en werknemers die steeds veeleisender worden. Dankzij industry 4.0 hoef je als bedrijf echter niet meer aan schaalvergroting te doen om de kosten te drukken. De ambitie van Industrie 4.0 is om even (kosten)efficiënt te produceren én toch ieder product te personaliseren Op die manier kan je beter inspelen op de individuele behoeften van klanten.”

Hoe pakken we dat best aan?

“Het komt erop aan om je processen te herdenken. Het toepassen van nieuwe technologieën op je huidige manier van werken zal niet volstaan om tot een echte doorbraak te komen. Dat kan pas wanneer je ook bereid bent om je manier van werken radicaal te herdenken in functie van de technologieën die beschikbaar zijn. Je moet dus out-of-the-box durven denken en je bestaande principes overboord willen gooien.”

Hoe belangrijk is het menselijke aspect?

“Je moet een antwoord bieden op het wantrouwen dat kan ontstaan doordat medewerkers vrezen voor het verdwijnen van hun job. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat het aantal jobs niet zozeer zal verminderen, maar dat de inhoud van jobs wel zal veranderen. Het is belangrijk om dat te onderkennen en daarnaast ook mensen voldoende te begeleiden in de verandering.”

De ambitie van Industrie 4.0 is om even (kosten)efficiënt te produceren én toch ieder product te personaliseren

“Mensen moeten een perspectief krijgen van hoe hun job zal evolueren. Zo zullen ze bijvoorbeeld minder repetitieve taken uitvoeren en zich meer kunnen focussen op interessantere taken waar ze een grote meerwaarde hebben en meer autonomie krijgen.”

Wat kan Möbius betekenen?

“Als externe adviespartner helpen we organisaties om na te denken over hoe ze anders zouden kunnen functioneren binnen industry 4.0. Daarnaast helpen we om medewerkers klaar te stomen voor hun nieuwe rol binnen zo’n herdachte organisatie. Dat doen we door hen een zicht te geven op wat er van hen zal worden verwacht én door hun competenties in de gewenste richting te versterken.”

“Tot slot helpen we organisaties om zich te herdenken en zelfsturend te worden. Dat betekent dat de condities moeten worden gecreëerd waarin mensen autonoom beslissingen kunnen nemen, hun verantwoordelijkheid opnemen, complexiteit kunnen beheersen en initiatief kunnen nemen. Een goede communicatie en feedbackcultuur zijn daarbij cruciaal.”

Next article