Skip to main content
Home » Industry 4.0 » Proces control software neemt operatoren bij de hand
Innovatie

Proces control software neemt operatoren bij de hand

John Van Parys

Managing Director

Ansomatic

De menselijke interventie is wellicht één van de laatste grillige factoren in industriële processen. Ansomatic ontwikkelt daarom proces control software die de verschillende stappen van operatoren controleert en ondersteunt. Meer uitleg door Managing Director John Van Parys.

Tekst: Sijmen Goossens

“De core business van Ansomatic was decennialang het aanbieden van assembly solutions, alles rond het vastzetten van bout- en moerverbindingen in de assemblage. Dat doen we nog steeds, maar waar we eerst een hardwarebedrijf waren dat ook standaardsoftware kon aanbieden, zijn we nu uitgegroeid tot een softwarebedrijf met ook een hardware luik. Het accent is dus verschoven.”

Groeiende behoefte aan data

“We stelden vast dat er bij onze klanten een groeiende behoefte leefde om dieper inzicht te verwerven in hun assemblageprocessen: welke operator heeft welke handeling uitgevoerd en met welke parameters? De standaard softwarepakketten van de fabrikanten konden dit wel gedeeltelijk beantwoorden, maar er was ruimte voor verbetering.”

“In 2008 hebben we daarom een bedrijf opgestart in het Verenigd Koninkrijk, waar we vooral aan onze eigen softwareplatformen werken. De laatste vijf jaar kwam dit in een stroomversnelling terecht en legt Ansomatic de nadruk op in-house ontwikkelde proces control software.”

Onze systemen zijn verrassend eenvoudig te gebruiken én te implementeren. De war for talent, één van de pijnpunten van industry 4.0, wordt hiermee gedeeltelijk omzeild.

Controle én ondersteuning

“Het gaat om het monitoren en ondersteunen van menselijke handelingen. Zo krijgen bedrijven een accuraat beeld van de kwaliteit van de processen én van de operatoren. Dat is erg zinvol in een sector waar veel met interims wordt gewerkt en de investeringen voor opleiding minimaal worden gehouden. Het individuele groeipotentieel en de nood aan extra ondersteuning worden op die manier helder blootgelegd. Fouten worden gedetecteerd en vermeden in de toekomst.”

“Ook de operatoren zelf krijgen hiermee een uiterst nuttige tool. Via een badge  – en op termijn bijvoorbeeld eye recognition – worden al hun handelingen gelogd en ondersteund door digitaal gepresenteerde instructies of video’s. Ook het samenwerken met zogenaamde cobots wordt intuïtiever gemaakt.”

Direct inzetbaar

“Onze systemen zijn verrassend eenvoudig te gebruiken én te implementeren. Operatoren krijgen bij iedere stap – letterlijk on the job – glasheldere instructies. Om zo’n systeem op te zetten, volstaat grondige kennis van de eigen processen. Ook teambegeleiders kunnen dit doorgaans installeren. We noemen het ons FastFood-systeem – je selecteert simpelweg de benodigde onderdelen. De war for talent, één van de pijnpunten van industry 4.0, wordt hiermee gedeeltelijk omzeild. Schaarse, hoogopgeleide profielen zijn namelijk niet vereist.”

Next article