Home » Industry 4.0 » Unison planning: hét antwoord op heel wat uitdagingen
Innovatie

Unison planning: hét antwoord op heel wat uitdagingen

Jan Geuens

Director Customer Solutions

OMP

Industry 4.0 zorgt voor extra uitdagingen, denk aan digitised supply chains, smart manufacturing, mass-customisation, enz. Deze creëren echter ook nieuwe mogelijkheden”, zegt Jan Geuens, Director Customer Solutions bij OMP. “Op voorwaarde dat er op de juiste manier wordt op ingespeeld.”

Tekst: Sijmen Goossens

“Wat we de laatste jaren vooral zien bij onze klanten, is hoe ze geconfronteerd worden met meer en frequentere veranderingen dan ze vroeger gewend waren. Er zijn steeds meer nieuwe producten doordat trends op de markt veel sneller worden gevolgd.”

“Het gevolg: kleinere lotgroottes, kortere levertijden, snellere introductie van nieuwe producten in de markt, nieuwe productietechnieken zoals 3D-printing, digital printing, autonome productiecellen, enz. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met een geglobaliseerde, complexere supply chain, of beter: value chain. De fysieke stroom van goederen wordt voor een aantal bedrijven minder belangrijk, terwijl het geheel van services rond die goederen aan belang wint.”

“Bovendien speelt ook de globalisering – die alles complexer maakt – een belangrijke rol. Protectionistische trends veranderen daar niets aan, integendeel. Het is dus belangrijk om correcte modellen te hebben die bedrijven toelaten om snel een aantal alternatieven te evalueren en alle gevolgen van een verandering correct in te schatten.”

De digital twin

“Om de steeds grotere, snellere en meer gediversifieerde stroom aan data de baas te kunnen, hebben bedrijven nood aan goede systemen. Een typisch project draait rond het bouwen van een model dat de complexe planningsrealiteit van een supply chain of productieproces zo goed mogelijk weergeeft: een digital twin. Dit is een mathematisch planningsmodel dat deze – soms grillige – realiteit accuraat voorstelt, ook bij constante verandering.”

De verschillende beslissingsniveaus gaan naadloos in elkaar over doordat ze op eenzelfde datamodel gebouwd zijn. Hiermee kan je de hele supply chain visualiseren en stroomlijnen.

“Ons model kan gebruikt worden voor zowel langetermijnplanning als voor kortere, acute interventies. Het gaat hier over een oplossing die zowel kleine gedetailleerde beslissingen als de grotere strategische beslissingen optimaliseert. Een duidelijk beeld als representatieve kopie van de fysieke realiteit op het juiste beslissingsniveau.”

“Dit is op zich niet nieuw, maar de moderne technologie en de ruime beschikbaarheid van data maken het nu ook in praktijk mogelijk. Nu kunnen we dus een echte fysieke supply chain digitaal afbeelden om er efficiënte automatisatie en optimale planning mee te implementeren.”

Eén geïndividualiseerd systeem

“Al te vaak zien we dat er te sterk in ‘silo’s’ gedacht wordt. Men bekijkt de planning en optimalisatie van de verschillende onderdelen van het productieproces of de supply chain apart, waardoor je de impact van lokale beslissingen op de globale keten niet ziet. Bovendien worden strategische, tactische en operationele beslissingen in andere tools genomen, zonder voldoende inzicht in de onderliggende complexiteit. Beslissingen zijn hierdoor niet altijd uitvoerbaar en hebben soms zelfs een omgekeerd effect. Daarom hebben we het concept van unison planning ontwikkeld, waarbij de verschillende beslissingsniveaus naadloos in elkaar overgaan doordat ze op eenzelfde datamodel gebouwd zijn.”

Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is het vinden en opleiden van mensen met een veel ruimer analytisch inzicht om de resultaten en de globale complexiteit te kunnen overzien

“Hiermee kan je de hele supply chain – van grondstoffen over aankoop, productie, transport en distributie – visualiseren en stroomlijnen. Een papierfabriek is echter geen farmabedrijf en een farmabedrijf is geen voedingsbedrijf. Je kan niet één globale oplossing voor alle supply chain en planningsproblemen bedenken. Daarom zetten we sterk in op industry solutions, waarbij we op basis van onze planningsmodules en mathematische modellen een veel concreter basismodel hebben voor iedere specifieke situatie.”

Van planner tot strateeg

“Ook de rol van de planner verandert drastisch met deze moderniseringen. We zien dat een groot aantal van onze klanten de planning niet langer manueel kan maken. Er zijn te veel verschillende zaken om rekening mee te houden. De nieuwe systemen optimaliseren een groot deel van de ketens, waardoor de planner alleen nog moet ingrijpen wanneer die systemen er niet uitraken of er strategische beslissingen gemaakt moeten worden.”

“Door steeds verder ontwikkelende machine learning en AI, draaien de systemen dan wel autonomer, de kleinere ordergroottes maken interventies niet minder frequent. Waar planners vroeger vooral uitvoerden, worden dit nu meer de mensen die ingrijpen bij conflicten en strategische beslissingen nemen. Grondstoffen zijn bijvoorbeeld onderhevig aan geopolitieke veranderingen, (inter)nationale normgeving, milieugerelateerde parameters, enz.”

“Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is het vinden en opleiden van mensen met een veel ruimer analytisch inzicht om de resultaten en de globale complexiteit te kunnen overzien. We hebben het unison planning-concept daarom niet enkel rond systemen (software) gebouwd, maar voorzien er ook een uitgekiend concept van diensten rond.”

Next article