Skip to main content
Home » Industry 4.0 » Waarom slimme grijpsystemen ook data ‘vastpakken’
Innovatie

Waarom slimme grijpsystemen ook data ‘vastpakken’

Werner De Ridder

Algemeen Directeur

Schunk Intec België

Industrie 4.0 heeft alles te maken met communicatie, procesoptimalisatie en autonomie. Industriële grijpsystemen zijn uitstekend geplaatst om, naast fysieke zaken, ook data te capteren. Werner De Ridder, Algemeen Directeur van Schunk Intec België, over dit boeiende leerproces.

Tekst: Sijmen Goossens

“Industrie 4.0 heeft een rechtstreekse impact op onze twee grote productlijnen: grijpers en opspansystemen. Het gaat dan vooral over digitalisering, data captatie en communicatie met de omliggende schakels van het productieproces.”

“We merken dat klanten nu vooral op zoek zijn naar vereenvoudiging die bereikt wordt door het meer flexibel en autonoom maken van deze systemen. De innovatieve kennis, materialen en elektronica zijn in sterk groeiende mate beschikbaar, dus worden ze ook door ons ingezet. Hierdoor worden processen intuïtiever en sneller.”

Grijper wordt zelf robotarm

“Zeker grijpers worden steeds intelligenter en kunnen meer en meer autonoom. Dit verandert ook hun rol in het productieproces. Ze fungeren als ‘rechterhand’ van de robotten en verzamelen niet alleen data, maar verbinden er ook conclusies aan die het hele proces mee bepalen. Via sensoren en camera’s detecteren ze autonoom de morfologie, geometrie, grootte, onregelmatigheden… van datgene wat ze vastgrijpen. Dit alles wordt gecommuniceerd naar de omstaande systemen.”

De voordelen zijn te groot om deze trein te laten passeren, een eindbestemming is nog niet meteen in zicht.

“De meerwaarde hiervan is uitgebreid: van kwaliteitscontrole tot het meebouwen aan algoritmes die een soort optimale manier van grijpen en presenteren creëren. Dit machine learning proces blijft ook uitdeinen. De verzamelde kennis/data wordt doorgegeven én vormt dan weer de grondstof voor nieuwe ‘leerprocessen’ verder in de ketting. Eenzelfde evolutie zien we bij onze opspansystemen, zij het iets minder complex.”

Eindbestemming: onbekend

“We spreken niet voor niets over fundamentele procesoptimalisatie: de voordelen voor de klant en de hele economie zijn duidelijk: intuïtievere systemen, snellere inbedrijfsstelling, snellere interventies, verkleinde foutenmarges, stroomlijning… De grilligheid van menselijke interventie wordt teruggeschroefd, maar uiteraard blijft het belangrijk om de nieuwe rol van de mens in dit verhaal mee te nemen.”

“Het is in ieder geval een verwachting van klanten waar zeker toonaangevende spelers moeten aan beantwoorden. De voordelen zijn te groot om deze trein te laten passeren, een eindbestemming is nog niet meteen in zicht.”

Next article