Home » Industry 4.0 » Wat onderscheidt de vierde industriële revolutie van de vorige drie?
Duurzaamheid

Wat onderscheidt de vierde industriële revolutie van de vorige drie?

Het echte verschil tussen de derde en de vierde industriële revolutie is de data driven intelligentie.
Laurent Schauvliege, Business Manager bij Pegus Digital.

Laurent Schauvliege

Business Manager

Pegus Digital

Waaraan ontleent Industrie 4.0 haar status van wereldschokkende revolutie? Het antwoord ligt bij de echte autonomie en intelligentie waarop smart Factories drijven. Een gesprek.

Tekst: Sijmen Goossens

Schauvliege: “Het is belangrijk om te begrijpen waarom Industrie 4.0 thuishoort in het rijtje van industriële revoluties. Eerst was er stoom- en waterkracht, daarna volgden elektriciteit en massaproductie en vervolgens kwam er de automatisatie dankzij de ontmoeting tussen elektriciteit en IT. Industrie 4.0 is meer dan gewoon een logisch gevolg van deze stappen.”

Download Pegus Digital whitepaper hier.

De intelligente revolutie

“Het echte verschil tussen de derde en de vierde industriële revolutie is de data driven intelligentie. Waar het bij gewone automatisatie nog ging over regeltjes; if this than that, hebben we het nu over the internet of things, the internet of systems, geconnecteerde machines… het gaat over beslissingen die autonoom door systemen genomen worden op basis van historische én actuele data. Ons focusgebied is: slimme fabrieken van de toekomst.”

“We hebben het over systemen met een eigen intelligentie die het hele productieproces veel strakker en doeltreffender laat verlopen. Het systeem genereert zelf nieuwe regeltjes op basis van de data, AI en deep learning. Live data komt binnen, daarop worden regeltjes gemaakt en toegepast door AI, waardoor nieuwe data ontstaat.”

Om fabrieken van de toekomst smart te maken, hebben we zowel hardware experts als ervaren softwareontwikkelaars nodig.

“Deze nieuwe data wordt op zijn beurt via machine learning onderworpen aan nieuwe regels, waardoor beslissingen veel sneller en accurater kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan actuele sensordata die een gepaste reactie teweegbrengt in een geconnecteerd machinepark.”

Experimenteren richting maturiteit

“De fabrieken van de toekomst zitten nog volop in de experimentele fase. Er is geen pasklaar en sluitend antwoord op wat een fabriek nu juist smart maakt, dat komt er volgens mij ook niet. Er zijn natuurlijk wel al een behoorlijk aantal technieken die zichzelf nu dagelijks bewijzen. Denk hierbij aan: digital twins, mixed reality, blockchain, data-integratie, AI, IoT en cloud computing.”

“Om fabrieken van de toekomst smart te maken, hebben we zowel hardware experts als ervaren softwareontwikkelaars nodig. Er zijn best wel wat jonge softwareontwikkelaars, maar de combinatie met een zekere maturiteit en expertise rond een specifieke industrie is zeldzaam.”

“Pegus Digital hanteert methodieken die toelaten om de business en processen van de klant doeltreffend in kaart te brengen. Daarop passen we dan onze technische expertise toe om de nodige oplossingen te creëren.”

Next article