Home » Innovatie » 4 aanbevelingen voor een succesvol innovatiebeleid
Innovatie

4 aanbevelingen voor een succesvol innovatiebeleid

In samenwerking met
In samenwerking met

Innovatie is een onmisbare hefboom om een betere toekomst te creëren voor iedereen. VARIO werkte in dat kader aanbevelingen uit om onze Vlaamse concurrentiekracht, welvaart, duurzaamheid en welzijn te behouden. Voorzitter Lieven Danneels licht toe.

Lieven Danneels

Voorzitter VARIO

1. Zet in op sterk leiderschap 

“Innovatie dient op het allerhoogste regeringsniveau te worden behartigd. Vlaanderen heeft behoefte aan een sterk leiderschap inzake en een betere coördinatie van het onderzoeks- en innovatiebeleid om een alomvattende ontwikkeling van het O&O&I-systeem (onderzoek, ontwikkeling en innovatie) mogelijk te maken. Dat vereist een strategische en toekomstbestendige langetermijnvisie op de richting en prioriteiten voor onderzoek en innovatiebeleid.”

2. Stroomlijn de innovatiefinanciering 

“Vlaanderen besteedt maar liefst 3,65% van het BBP aan O&O. Slechts 0,82% daarvan komt van de overheid. Dat zou moeten evolueren naar 1%. Het doel daarvan moet zijn om een blijvende competitiviteit en een betere positionering van Vlaanderen te bekomen. Voor de publieke O&O-middelen is het belangrijk om het tweederde aandeel van bottom-upmiddelen te bewaren omdat van daaruit veel maatschappelijke problemen kunnen worden aangepakt.”

Innovatie dient op het allerhoogste regeringsniveau te worden behartigd.

3. Benut het aanwezige talent 

“Het grote Vlaamse potentieel aan innovatietalent wordt nog niet volledig benut vanwege aanslepende knelpunten. Zo is er nog steeds geen verbetering van het aandeel STEM-diploma’s in het hoger onderwijs, daalt de PISA-score voor wetenschappelijke geletterdheid verder en blijft het percentage levenslang leren laag. Daarnaast hinkt ook het welkomstbeleid voor buitenlands (top) talent nog steeds achterop.”

4. Werk aan een duurzame innovatie-economie 

“We moeten onze productiviteit verhogen om de transities te financieren en onze welvaart te behouden. Daarnaast is het cruciaal om als kleine regio internationaal geconnecteerd te blijven. Met zijn logistieke en geografische troeven en zijn sterke onderzoekswereld kan Vlaanderen veel buitenlandse investeringen aantrekken. Omgekeerd moeten Vlaamse ondernemingen zich nog meer internationaal oriënteren. Duurzaamheid biedt allerlei businessopportuniteiten. In dat kader moeten we onze academische excellentie nog meer verzilveren in economische excellentie.”

Next article