Skip to main content
Home » Innovatie » Antwerpse haven wordt hotspot voor circulaire economie
Circulaire Economie

Antwerpse haven wordt hotspot voor circulaire economie

In samenwerking met
In samenwerking met

NextGen District wordt dé hotspot voor circulaire economie in de haven van Antwerpen. De nabijheid van de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa zorgt alvast voor een enorm potentieel. Meer uitleg door Jelle Dierckx, Manager Invest & Development bij Port of Antwerp.

Tekst: Joris Hendrickx

Jelle Dierckx

Manager Invest & Development

Port of Antwerp

NextGen District bevindt zich op de voormalige General Motors site van 88 hectare die sinds de sluiting eigendom is van Port of Antwerp. Deze site herontwikkelen we nu gericht tot een nieuwe cluster rond de duurzame transitie in de industrie en energiesector. We richten ons daarbij specifiek op twee domeinen: de maakindustrie en de circulaire economie binnen het kader van de procesindustrie. Onze ambitie is om een industrieel weefsel te ontwikkelen met een circulaire doelstelling die aansluit bij het bestaande industriële platform in de Antwerpse haven. Zo zullen we stap per stap evolueren naar een toekomstbestendige cluster.” 

Duurzame maak- en procesindustrie

“De maakindustrie zien we graag in het kader van initiatieven, investeringen en projecten die gerelateerd zijn aan energietransitie. Vandaag wordt veel energie opgewekt op basis van fossiele brandstoffen, maar er wordt zeer hard gewerkt aan het creëren van alternatieve energiebronnen. Typische voorbeelden zijn de batterij-industrie en elektrolysers. Deze kunnen op grote schaal worden geproduceerd. Circulaire economie benaderen we dan weer binnen het kader van de procesindustrie. Wat dat betreft, willen we een circulaire cluster ontwikkelen die grotendeels gerelateerd is aan het reeds bestaande industriële platform in de Antwerpse haven. Onze ambitie is dat de producten die hier momenteel worden geproduceerd op het einde van hun levensduur terug gesorteerd en hergebruikt worden als grondstof voor onze lokale bedrijven.” 

NextGen District bevindt zich op de voormalige General Motors site. Deze wordt nu herontwikkeld tot een nieuwe cluster rond de duurzame transitie in de industrie en energiesector. 

“Een voorbeeld: de olie die onze haven binnenkomt en die hier verwerkt wordt tot plastics, moet uiteindelijk terugkomen om terug omgezet te worden naar basisproducten voor de chemie. Zo blijven ze binnen de cluster en sluiten we de keten, waardoor we minder aanspraak moeten maken op niet-hernieuwbare grondstoffen.” 

Koolstofketens omvormen tot nieuwe grondstof 

“Veel producten in onze maatschappij zijn gemaakt uit koolstofketens. Hoe complex of lang die ketens ook zijn, het is steeds mogelijk om deze terug uit elkaar te halen en als grondstof te hergebruiken. Daarnaast is er de groeiende markt van de biogebaseerde feedstocks: het is perfect mogelijk om van bepaalde bioafvalstromen koolstofketens te maken en deze te gebruiken als hernieuwbare feedstock. Ook in CO2 zit koolstof, waardoor het eveneens kan worden hergebruikt als een basisproduct om andere producten van te maken.” 

Ruimte voor diverse maturiteitsgraden

“Met NextGen District willen we een zo volledig mogelijk aanbod creëren binnen de circulaire maak- en procesindustrie. Daarom hebben we deze site opgedeeld in vier zones: NextGen Demo, NextGen Park, NextGen Lots en een strategische reserve. Op die manier bieden we een antwoord op de verschillende maturiteitsgraden waar bedrijven in deze sectoren zich bevinden. NextGen Demo biedt ruimte waar start-ups de kans krijgen om innovatieve projecten kleinschalig uit te testen. Door het aanbieden van een locatie en de noodzakelijke faciliteiten, kunnen de schaalnadelen waar dergelijke demonstratoren typisch onder te lijden hebben, gedeeltelijk worden weggewerkt.” 

Deelnemers kunnen haast zeker zijn van een afzet voor hun producten, want er is reeds een grote vraag naar in de onmiddellijke omgeving van NextGen District. 

“NextGen Park geeft ruimte aan scale-ups en kleine ondernemingen om hun projecten op grotere schaal uit te voeren, gebruikmakend van een gedeelde infrastructuur en gedeelde diensten. NextGen Lots biedt standalone opportuniteiten voor mature bedrijven die nog op zoek zijn naar extra ruimte. De strategische reserve tot slot is bijkomende ruimte die we voorzien voor verdere groei en toekomstige opportuniteiten.” 

Zoeken naar slimme synergieën en samenwerkingen

“We gaan bedrijven die op korte of middellange termijn een bijdrage willen leveren aan het creëren van deze toekomstbestendige industriële cluster proactief en gericht informeren. Dat is geen gemakkelijke uitdaging, zeker omdat we bedrijven die nadenken over innovatieve projecten liefst zo vroeg mogelijk al in dat denkproces willen vinden en betrekken. We willen hun project echt laten groeien hier in Antwerpen. ” 

“ Heel wat grote bedrijven in de Antwerpse haven zijn trouwens bijzonder geïnteresseerd in wat we hier aan het opzetten zijn, want ook voor hen zijn er heel wat synergieën en positieve samenwerkingen mogelijk met de innovatieve bedrijven die deel zullen uitmaken van deze cluster. Met andere woorden: deelnemers kunnen haast zeker zijn van een afzet voor hun producten, want er is reeds een grote vraag naar in de onmiddellijke omgeving van NextGen District. Omgekeerd kan de reststroom van heel wat bestaande bedrijven in de haven natuurlijk ook een grondstof zijn voor hen.” 

Next article