Skip to main content
Home » Innovatie » Bedrijven ontzorgen in het subsidieverhaal
Innovatie

Bedrijven ontzorgen in het subsidieverhaal

In samenwerking met
logo A-Chief
In samenwerking met

Om innovatie mogelijk te maken, verleent de overheid subsidies aan bedrijven die nieuwe producten willen lanceren of nieuwe markten willen verkennen. Maar het aanbod aan subsidies is voor buitenstaanders vaak een kluwen, waardoor veel ondernemingen er niet aan beginnen. Consultancybedrijf A-Chief begeleidt ondernemingen tijdens het hele subsidietraject. En die hulp is meer dan welkom, zo blijkt.

Tekst: Diederik Vandendriessche

Geert Spapen, co-founder van A-Chief.

Geert Spapen

Co-founder

A-Chief

Bedrijven die bezig zijn met innovatie, nemen risico’s en zoeken dan ook extra financiering voor die projecten. Overheidssubsidies spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van innovatie omdat overheden op die manier de risico’s mee helpen dragen. Het kan gaan tot 50% van de investering, bij onderzoeksprojecten zelfs tot 60%.

Maar veel bedrijven vinden hun weg niet in het doolhof van de Europese, federale en Vlaamse subsidies. Er zijn wel degelijk veel platformen, maar een centrale bundeling ontbreekt. Onwetendheid zorgt er dan ook voor dat bedrijven er niet aan denken om een subsidietraject op te starten. Bedrijven die er wel mee starten, ervaren dat de samenstelling van een subsidiedossier behoorlijk complex is. Als het juiste puntje niet op de juiste i staat of een template ontbreekt, kan het dossier onontvankelijk worden verklaard. Het ontbreekt ondernemers ook aan de tijd om zich gedurende enkele weken quasi fulltime op een subsidiedossier te storten.

Dynamisch

Professionele begeleiding om een subsidiedossier te schrijven, is meer dan welkom. Met zijn consultancybedrijf A-Chief begeleidt Geert Spapen ondernemingen bij de zoektocht naar de juiste subsidies. “We willen bedrijven ontzorgen in het subsidieverhaal”, zo stelt Spapen. “Op basis van de input van het bedrijf gieten wij alles in de juiste vorm. We selecteren de info die voor de subsidieverlenende overheid belangrijk is, zoals de risico-impact voor je bedrijf, de doelstellingen die je wilt bereiken en de maatschappelijke voordelen.”

Het subsidielandschap is heel dynamisch en complex. Niet elk bedrijf heeft de tijd en expertise om alle mogelijkheden te onderzoeken en op te volgen.

“A-Chief heeft intussen een jarenlange ervaring met het schrijven van dossiers voor VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Onze succesratio ligt hoger dan het marktgemiddelde doordat wij bedrijven coachen en de innovatie op de juiste manier definiëren. Wij schrijven het subsidiedossier, inclusief businessplan en werkpakketten, van A tot Z op basis van een ‘no-cure, no-pay’-vergoeding. We dragen dus een deel van het risico en we adviseren de bedrijven die we begeleiden over het projectmanagement en het natraject.”

Subsidiescan

Een subsidiedossier uitschrijven, start doorgaans met een subsidiescan. “Daarin onderzoeken we of het bedrijf in kwestie in aanmerking komt voor een innovatiedossier of ontwikkelingsproject”, legt Spapen uit. “Sommige bedrijven moeten we melden dat ze niet met innovatie, maar met engineering bezig zijn, omdat ze vanuit hun bestaande producten vertrekken. Dan komen ze niet in aanmerking. Vervolgens gebeurt er ook een financiële scan omdat enkel financieel gezonde bedrijven een aanvraag kunnen doen.”

“Binnen onze organisatie beschikken we over experten die elk ministerieel besluit achter elke subsidie kennen. We weten dus hoe subsidiedossiers gelezen en gequoteerd worden. Ondernemers zijn heel dynamisch, maar het subsidielandschap van vandaag is dat ook: subsidies komen en verdwijnen, er worden nieuwe templates gelanceerd, er zijn subsidies die op basis van calls werken, enz. Niet elk bedrijf is onderlegd om dat allemaal op te volgen. Soms blijft een call niet lang online, dan is het momentum om in te dienen heel belangrijk.”


Jan Huybrechts, zaakvoerder van Comitor.

Jan Huybrechts

Zaakvoerder

Comitor

“Helikopterperspectief leidde ons naar echte innovatie”

In de loop van 2019 nam Comitor, een IT-partner voor familiale kmo’s in de provincie Antwerpen, een bedrijfje over dat gespecialiseerd was in software voor de zorgsector. Het ging hiervoor in zee met A-Chief om een subsidieaanvraag in te dienen.

“We kwamen tot de vaststelling dat die markt zich moest heruitvinden en zagen opportuniteiten voor de invoering van artificiële intelligentie in de dienstverlening van de woonzorgcentra. Om dat concept te realiseren, hadden we risicokapitaal nodig, maar ik voelde mij niet comfortabel om zonder enige ruggensteun naar mijn huisbank te stappen en een financieringstraject uit te stippelen dat de rest van mijn kredieten in gevaar zou brengen. Via de piste van de subsidiëring zijn we erin geslaagd om dat hele project in een stroomversnelling te brengen. Het dossier is goedgekeurd door de overheid en we zijn nu bezig met de uitvoering.”

Schaalgrootte

Huybrechts benadrukt dat zijn bedrijf via deze innovatiesubsidie in staat is om op een andere schaal te werken, zowel financieel als qua perspectief: “In de dagelijkse flow van je activiteiten dreig je telkens in de val te trappen om alles vanuit het nu te bekijken. Je neemt pas beslissingen voor een nieuw product als je weet dat je daar een klant voor hebt. Maar dat is engineering en geen innovatie. Je hebt een buitenstaander nodig om nieuwe concepten vanop afstand te bekijken. Ik ben blij dat A-Chief dat voor ons heeft kunnen doen. Bovendien weten hun experten zeer goed welke topics relevant zijn voor de overheid, die vooral wil weten wat een nieuw product voor de hele samenleving kan betekenen.”

Uit eigen comfortzone treden

“Zonder de professionele begeleiding van A-Chief zou het niet evident geweest zijn om die subsidieaanvraag tot een goed einde te brengen. Die expertise heb je toch wel nodig om niet constant in je eigen vakjargon en je eigen methodes te vervallen. Je moet echt uit de klei van je dagelijkse activiteiten loskomen om het concept vanop een afstand te bekijken. Dat is van onschatbare waarde voor innovatie.”

Next article