Skip to main content
Home » Innovatie » CESPE: One-stop-shop voor innovatie in farmaceutische productie
Innovatie

CESPE: One-stop-shop voor innovatie in farmaceutische productie

In samenwerking met
In samenwerking met

Gepersonaliseerde geneeskunde is niet mogelijk zonder innovatieve flexibele productietechnologieën. Daarom bundelt de UGent alle kennis hierrond in één innovatieplatform. Meer uitleg door prof. Thomas De Beer (directeur) en dr. Wouter De Soete (manager) van het CESPE.

Tekst: Joris Hendrickx – foto: Christophe Vander Eecken

De Soete:CESPE staat voor Centre of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing. Dit innovatieplatform is sinds 2017 uitgegroeid tot een structurele samenwerking die alle relevante expertise aan de UGent, alsook de HOGENT en Howest integreert.”

“Tegelijk werken we aan een industrieel samenwerkingsplatform, bestaande uit zowel farmaceutische en biotechbedrijven, machinebouwers en engineeringbedrijven als actoren die zich richten op systeemintegratie, big data en artificiële intelligentie. Zo innoveren academici en industriële partners samen én gericht op de reële noden in het domein van duurzame farmaceutische productie.”

“Het hoofddoel van CESPE is om dé leading innovatiehub in Europa te zijn voor de end-to-end farmaceutische productie van de medicijnen van morgen. Als topregio in life sciences en hightech heeft Vlaanderen – en bij uitbreiding België – daartoe alle ingrediënten. Het recept zit in een doorgedreven integratie en transformatie binnen klassieke processtappen van molecule tot medicijn. Dit vanuit de wetenschap dat gepersonaliseerde geneeskunde hand in hand gaat met gepersonaliseerde productietechnologie.”

Ons hoofddoel is om dé leading innovatiehub in Europa te zijn voor de end-to-end farmaceutische productie van de medicijnen van morgen.

Dr. Wouter De Soete

Nauwe samenwerking tussen productietechnologie- en farmaceutische experts

De Beer: “De voorbije decennia heeft de farmaceutische industrie heel wat werk verricht in de ontwikkeling van nieuwe en complexere geneesmiddelen. De productietechnologieën en -methoden hebben die vooruitgang echter niet systematisch gevolgd. Er is dus een groeiende nood om ook daar te innoveren.”

“Om de wereldbevolking te kunnen bedienen van deze nieuwe geneesmiddelen moet bovendien ook de bevoorrading goed zitten. Nu moeten geneesmiddelen nog vaak via een zogenaamde koude keten getransporteerd worden. Voor bepaalde vaccins is dat zelfs bij -80°C, hetgeen logistiek tot zeer grote uitdagingen leidt. Ik ben ervan overtuigd dat innovatieve productietechnologieën hier oplossingen kunnen bieden.”

“Als UGent is het alvast onze missie om hiervoor experts op te leiden die de juiste complementaire vaardigheden hebben. Hiervoor zullen we de ingenieurswetenschappen en de farmaceutische wetenschappen samenbrengen in nieuwe opleidingen rond pharmaceutical engineering.”

Next article