Skip to main content
Home » Innovatie » Cross-Health: geneeskunde voor dieren en mensen dichter bij elkaar brengen
Innovatie

Cross-Health: geneeskunde voor dieren en mensen dichter bij elkaar brengen

In samenwerking met
In samenwerking met

Het Cross-Health platform richt zich op de ontwikkeling van innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg van mensen en dieren, en brengt daarvoor diverse expertisedomeinen samen. Meer uitleg door Dr. Laetitia Cicchelero (coördinator van het Cross-Health platform) en Dr. Sven Arnouts (business development manager bij PROVAXS).

Tekst: Joris Hendrickx – foto: UGent, Layla Aerts

Arnouts: “Dieren, waaronder ook de mens, lijken vaak meer op elkaar dan we zouden verwachten. Een nieuwe ontwikkeling voor mensen kan dus vaak ook dienen voor andere diersoorten, of andersom. Bovendien is er in de ontwikkeling van nieuwe medicatie voor mensen altijd een preklinische onderzoeksfase, waarbij de effectiviteit en veiligheid eerst op dieren wordt getest.”

“Een van de doelen van het Cross-Health platform is om het preklinische traject met meer inzicht uit te voeren op basis van kennis van de biologie en ziekteprocessen bij mens en dier. Ook de dieren kunnen daarvan profiteren, omdat de producten die daaruit ontwikkeld worden vaak zowel voor humane als voor veterinaire doeleinden kunnen worden toegepast.”

Technologieën in interactie laten gaan

Arnouts: “Er zijn heel wat nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, miniaturisatie van diagnostica, sensoren, enz.) die tot innovatieve gezondheidstoepassingen leiden. Als universiteit hebben we de kennis over al die verschillende innovaties onder één dak. Het Cross-Health platform is er daarom op gericht om al die technologieën met elkaar in interactie te laten gaan.”

Sommige kankers die zeldzaam zijn bij mensen komen meer voor bij honden. Dat biedt opportuniteiten om deze kankers voldoende breed te bestuderen.

Dr. Laetitia Cicchelero

Cicchelero: “Enkele voorbeelden: in diergeneeskunde gebeurde er al heel wat onderzoek naar coronavirussen. Er bestaan zelfs al heel wat veterinaire vaccins tegen. Al die inzichten hebben geholpen in de ontwikkeling van vaccins voor mensen tegen COVID-19. Draadloze monitoringssystemen die werden ontwikkeld voor melkvee, hebben een aantal technische uitdagingen opgelost die leiden tot efficiëntere systemen om ziekenhuispatiënten op te volgen.”

Tijdens onderzoek bij varkens werd een toegangspoort tot het immuunsysteem van de darm ontdekt die toelaat om stoffen efficiënter uit de darm op te nemen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld antigenen oraal worden toegediend die dan door de darm worden opgenomen en immuniteit opwekken tegen bepaalde darmpathogenen. Deze mogelijkheid wordt momenteel verder onderzocht voor toepassing bij mensen. Sommige kankers die zeldzaam zijn bij mensen komen meer voor bij honden. Dat biedt opportuniteiten om deze kankers voldoende breed te bestuderen bij honden en met die inzichten dan oplossingen te ontwikkelen waar zowel mensen als honden bij gebaat zijn.”

Next article