Home » Innovatie » De Belgische biotech barst uit zijn voegen
Biotech

De Belgische biotech barst uit zijn voegen

Willem Dhooge en Pascale Engelen, Co-General Managers van flanders.bio.

De toepassingsgebieden van biotech worden niet alleen talrijker, maar binnen eenzelfde domein bewijzen steeds vaker meerdere vormen van biotech hun grote waarde.

Willem Dhooge en Pascale Engelen, Co-General Managers van flanders.bio, geven duiding bij deze trend.

Traditioneel telt België een aantal toonaangevende industriële sectoren, zoals de chemische en farmaceutische sector en de voedingsindustrie. Ook in de nieuwe hoogtechnologische sectoren gooit ons land in Europa en op wereldvlak hoge ogen.

Onze snelgroeiende bedrijven vertegenwoordigen bijna een kwart van de totale Europese biotechbeurswaarde. Uitmuntend wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten, onderzoekscentra en in bedrijven, ondersteund door ervaren dienstverleners, financiers en (regionale) overheden, garandeert hier een meer dan beloftevolle groeimarge voor een ecosysteem in volle ontwikkeling.
 

Nieuwe gezondheidsoplossingen

De toepassing van biotech deint uit.

Een mooie illustratie vinden we in de gezondheidssector: nieuwe biotechnologische toepassingen leiden tot gepersonaliseerde preventie, een efficiëntere patiëntprofilering, vlotte analyse van big data en de ontwikkeling van lichaamseigen behandelingen.

Verder maakt biotechnologie met nieuwe diagnostica een doorgedreven monitoring en patiëntspecifieke begeleiding mogelijk. Om dit alles te faciliteren en stimuleren, werd recent het nieuwe innovatieve bedrijvennetwerk flanders.health opgestart. Deze publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, bedrijven en koepelorganisaties ondersteunt bedrijven bij het inzetten van biotech, medische technologie of digitale technologieën voor de ontwikkeling van nieuwe gezondheidsoplossingen.

Knowledge for growth

De uitdijende toepassing van biotech naar diverse technologieplatvormen uit zich ook op ons jaarlijks congres in Gent: knowledge for growth. Dat is een van de belangrijkste businessconferenties in Europa op het vlak van life sciences.

Dit jaar focussen we op Precision in Life Sciences en hoe big data en nieuwe apparaten kunnen worden ingezet voor nieuwe ontwikkelingen in de life sciences.

De uitdagingen

Uiteraard blijven er nog grote uitdagingen.

Er is nood aan lokale investeringsfondsen om te vermijden dat onze groeibedrijven naar de VS trekken. Het door de federale overheid aangekondigde durffonds van 450 miljoen euro is in deze zeer goed nieuws.

Ondanks de stijging in het percentage studenten dat kiest voor een STEM-richting, geraken veel vacatures niet ingevuld. Als sectororganisatie ontwikkelen wij daarom heel wat initiatieven om STEM-studenten de vele professionele mogelijkheden binnen deze industrie te tonen, onder meer via het interregionaal Vlaams-Nederlandse Helis Academy project.

Next article