Home » Innovatie » De energietransitie: never waste a good crisis
Energietransitie

De energietransitie: never waste a good crisis

Tijdens onze nieuwste podcastaflevering hebben we het over een niet onbesproken thema, namelijk ‘energie’. In tijden van schaarste stelt de vraag zich hoe bedrijven en overheden efficiënter moeten omgaan met energie en hun voetafdruk kunnen verkleinen. Zitten we volop in een energietransitie? Wie is hiervoor verantwoordelijk? En ligt het antwoord in innovatie of toch elders? Wij hadden een interessant gesprek met Jo Pauwels, Managing Director van ABB en Frederik Loeckx, General Director van Flux50.

Tekst: Wilfried Jans – Foto’s: Don Philips

Volgens Jo Pauwels, managing director van technologiebedrijf ABB, dat de digitale transformatie van industrieën aanstuurt is de huidige energiecrisis “tegelijk een uitdaging en een opportuniteit. Het zal de energietransitie versnellen. Ik denk dat de historische woorden van Churchill – ‘never waste a good crisis’ – hier echt van toepassing zijn.”

Frederik Loeckx, general director van Flux50, dat spelers uit de academische, industriële, IT- en beleidswereld die bezig zijn met de energietransitie, met elkaar in contact brengt, beaamt. “De oorlog in Oekraïne zag niemand aankomen. Maar de fragiliteit van ons energiesysteem wel. En dan heb ik niet alleen over de Belgische situatie, waar kernenergie het probleem is. Maar ook wereldwijd, waar er een gebrek is aan water, belangrijk voor het afkoelen van elektriciteitscentrales bijvoorbeeld. Dus ik ben niet verbaasd over de huidige crisis, maar wel over de snelheid waarmee alles op ons afkomt.”

Energy Efficiency Movement

Volgens Jo Pauwels spelen bedrijven en ondernemingen dan ook een belangrijke rol in het beperken van energieverbruik en uitstoot. Naast het ambitieuze ‘Mission to Zero’-project waar ABB volop inzet op elektrificatie, loopt ook de ‘Energy Efficiency Movement‘, een beweging die een wereldwijde daling van het energieverbruik met 10% beoogt door inzet van energie-efficiënte motoren en aandrijvingen. “We proberen het bewustzijn bij onze partners en klanten te verhogen omtrent dit thema door een predikersrol op te nemen”, vertelt Pauwels. Hij maakt zich sterk dat bedrijven ook aanzienlijke winsten op economisch en maatschappelijk vlak kunnen boeken door gebruik te maken van de nieuwste technologie. “Als je weet dat elektrische motoren 45 procent van de elektrische energieconsumptie uitmaken wereldwijd, en dat er nu nog dertig tot veertig jaar oude motoren worden gebruikt, dan zie je de opportuniteit vanzelf. Door gebruik te maken van energie-efficiënte motoren hebben we berekend dat we tot 40 procent van klimaatdoelstellingen van Parijs zouden kunnen bereiken. Dat is toch fenomenaal?”

Jo Pauwels en Frederik Loeckx
Welbevinden

Maar we vergeten bij innovatie nog te vaak ook de sociologische dimensie, vindt Frederik Loeckx. “De huidige crisis opent inderdaad deuren voor vernieuwing, maar ook het welbevinden van mensen is belangrijk binnen de bedrijven. Enkel wie zich goed in zijn vel voelt, staat volgens mij open voor het transitie-denken en bezit de nodige creativiteit en inventiviteit om oplossingen te bedenken. Iets waar we in Vlaanderen – een beetje noodgedwongen door het gebrek aan natuurlijke grondstoffen – overigens top in zijn”, vindt Loeckx.

Wir schaffen das!

Tot slot hebben de twee ‘knappe koppen’ ook nog wat bemoedigende woorden voor ons. Volgens Jo Pauwels moeten we proberen te streven naar een betere wereld zonder die wereld te consumeren: “De ‘mission to zero’ is mogelijk, alleen is er nog een beetje werk aan!” Bij Loeckx klinkt het niet veel anders: “Yes we can! zou ik zeggen. Als ik kijk naar de enthousiaste groep jongeren die ons elke zomervakantie komen helpen om onze missie mee te versterken, heb ik er nog goede hoop op”, besluit hij.


Next article