Home » Innovatie » “De uitdagingen in Europa kunnen onze troeven zijn”
Innovatie

“De uitdagingen in Europa kunnen onze troeven zijn”

In samenwerking met
In samenwerking met

“Innovatie is nooit het werk van één enkel bedrijf, maar ontstaat vaak uit een combinatie van bestaande gegevens of producten. Dat impliceert dat je meerdere bedrijven nodig hebt om innovatieve ontwikkelingen te realiseren.” Aan het woord is Dieter Therssen, CEO van DSP Valley, de netwerkorganisatie van de digitale technologiebedrijven in de Benelux. “Een goed netwerk is een van de sleutelfactoren voor succesvolle innovatie.”

Tekst: Diederik Vandendriessche

Dieter Therssen, CEO van DSP Valley.

Het belang van netwerking werd 20 jaar geleden ook al ingezien door Roger Van Overstraeten, de stichter van nanotechnologiebedrijf imec. Daarom richtte hij naast imec ook DSP Valley op, omdat hij besefte dat de digitale technologie ook moest aansluiten bij de digitale business, die op wereldschaal opereert. Naast de ontwikkeling van technologie op wereldniveau, wat imec ondertussen doet, is er ook een netwerk van bedrijven nodig om van die technologie een economische activiteit te maken.

DSP Valley tracht die doelstelling om te zetten in de praktijk. Om van die praktijk een succesverhaal te maken richten ze zich hoofdzakelijk op drie clusters: de implementatie op de markt van radicale vernieuwingen via zogenaamde ‘breakthrough’-innovatie, het schalen van innovatie (waarbij gezocht wordt naar de adoptie van de vernieuwing door andere spelers in de markt) en internationalisering.

Binnen die drie werkingsgebieden ontwikkelt DSP Valley activiteiten die erop gericht zijn om innovatie ingang te doen vinden in bedrijfseconomische toepassingen. ‘Collaborative business development’ is wat de drie gebieden verbindt: “Samenwerking staat centraal. Wij proberen bedrijven samen te brengen rond nieuwe levensvatbare ideeën om die levensvatbaarheid meteen te toetsen in het bedrijfsleven”, zo legt Therssen uit. “We trachten te zien wat er resoneert en wat niet en vervolgens lanceren we ontwikkelpaden om die nieuwe ideeën te implementeren in consortia van bedrijven.”

Onze grootste challenge is de vertaling van de technologie naar de industrie. DSP Valley tracht daar een rol in te spelen.

Privacy

“Vlaanderen genereert voldoende patenten in alle relevante technologieën voor de toekomst. Nu is het zaak om die mooie technologie om te zetten in succesvolle bedrijven”, aldus Therssen. “In Europa hebben we de eerste digitale revoluties, die van de chipindustrie en de totstandkoming van smartphones, gedeeltelijk gemist, waardoor we ook voor de derde revolutie die zich aandient – IoT met big data en AI – op achterstand staan.

Maar de Europese samenlevingen hebben kansen om die achterstand in te halen. De uitdagingen waar we in Europa mee geconfronteerd worden, kunnen ook onze troeven zijn. In China is het verzamelen van data van burgers niet zo moeilijk. In Europa kan dat niet zomaar: als we dus artificiële intelligentie gaan ontwikkelen, dan zullen we rekening moeten houden met ethiek en privacy. En de oplossing voor die uitdagingen kan, bijvoorbeeld in een context van smart cities, tot unieke producten aanleiding geven die wereldwijd ontplooid kunnen worden: daar zitten opportuniteiten.”

“Onze grootste challenge is de vertaling van de technologie naar de industrie. DSP Valley tracht daar een rol in te spelen. Er zijn meerdere dingen nodig: je hebt technologie nodig, je hebt mensen nodig met het talent om die technologie te kunnen omzetten, je hebt geld nodig, maar je hebt ook een netwerk nodig om bedrijven samen te brengen rond goede ideeën.”

Next article