Home » Innovatie » Gentse scale-up stroomlijnt werkinstructies, trainingen en kwaliteitscontroles
Innovatie

Gentse scale-up stroomlijnt werkinstructies, trainingen en kwaliteitscontroles

In samenwerking met
In samenwerking met

Azumuta ontwikkelde een geïntegreerd platform dat de maakindustrie helpt bij het stroomlijnen van hun werkinstructies, trainingen en kwaliteitscontroles, met een betere inzetbaarheid en productiviteit als resultaat. De enorme nood hieraan is bekend: de Gentse scale-up, met klanten zoals Atlas Copco, Novy en Nitto, haalde recent 2,8 miljoen euro op om zijn internationale groei versneld te realiseren. CEO Batist Leman legt uit.

Batist Leman

CEO Azumuta

“Produceren wordt steeds complexer ten gevolge van hogere kwaliteitsvereisten en reglementering. Dit in combinatie met de krappe arbeidsmarkt, lager geschoold personeel en de toenemende concurrentie uit het buitenland maakt dat het digitaliseren van processen een absolute must wordt om te overleven. De toenemende complexiteit maakt het moeilijk voor operatoren om nog te weten wat ze precies moeten doen. Bijgevolg zijn er kwaliteitsproblemen én duurt het lang tot nieuwe operatoren ingewerkt geraken. Ons systeem biedt daarom een digitale assistent voor operatoren op de productievloer, iets wat tot vandaag over het hoofd werd gezien.” 

Disruptive innovation 

“In het tijdperk van digitale transformatie en industrie 4.0, waarbij technologische vooruitgang een significante verandering teweegbrengt in maakbedrijven, blijft een kritiek element vaak onderbelicht: de rol van operatoren. Hier springt Azumuta in de bres. Onze software erkent het unieke potentieel van operatoren en integreert hen volledig in het digitaliseringsproces. Terwijl veel bedrijven zich richten op grootschalige technologische upgrades, biedt Azumuta een vernieuwende benadering door aandacht te schenken aan deze essentiële menselijke factor. Dat dergelijke software meer dan ooit relevant is, bewijst de sterke vraag van zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen, variërend van kmo›s tot grote multinationals. Deze bedrijven, verspreid over diverse industrieën en geografische regio›s, erkennen de waarde van onze benadering voor het realiseren disruptieve innovatie.” “Azumuta is ontworpen om werk te stroomlijnen, communicatie te verbeteren en efficiënte besluitvormingsprocessen op de productievloer te ondersteunen. Met contextafhankelijke informatie, ingebouwde foutdetectiesystemen en gebruiksvriendelijke slimme interfaces weet een operator exact wat hij moet doen, terwijl het management een realtime inzicht krijgt in de data. Door de integratie met bestaande productiesystemen kom je snel tot duurzame efficiëntiewinsten.”

De digitale werkinstructies en inline quality control bieden een goede ondersteuning om meteen kwaliteitsvol werk af te leveren.

Operational excellence 

“Vaak gebeuren kwaliteitscontroles aan het einde van het proces, waardoor fouten pas laat aan het licht komen. Ons systeem laat daarom inline quality control toe. In combinatie met het gebruik van digitale instructies worden continu allerlei parameters door het proces heen gecapteerd, zoals bijvoorbeeld het afvinken van uitgevoerde taken, het meten van gewichten en toleranties, enz. Als er afwijkingen of fouten zijn, kan je zo vroeger ingrijpen, waardoor de kwaliteit enorm verbetert en producten niet onnodig moeten worden weggegooid. Dat is een belangrijke component in de ESG-strategie.” 

Agile workforce 

“Bedrijven hebben vaak weinig zicht op de vaardigheden van werknemers. Bovendien kunnen werknemers het bedrijf verlaten of gaan ze met pensioen. Dat heeft tot gevolg dat specifieke werkvloerkennis verloren kan gaan. Ons systeem laat toe om in kaart te brengen wie welke kennis bezit, waar mensen moeten worden bijgeschoold en welke kennis nog niet geborgd is. Bovendien is het momenteel niet makkelijk om nieuwe mensen te vinden. Vaak moeten bedrijven lagere of anders geschoolde profielen aannemen. Zij kennen de processen echter niet, waardoor training op de werkvloer belangrijker dan ooit wordt. De digitale werkinstructies en inline quality control bieden op dat vlak een goede ondersteuning om meteen kwaliteitsvol werk af te leveren. Deze module laat je meteen ook toe om te voldoen aan de wettelijke verplichting om aan te tonen hoeveel opleidingsuren werknemers hebben gevolgd. Dat gebeurt volledig geautomatiseerd, wat een significante administratieve ontlasting betekent.” “Vroeger werden beslissingen volledig topdown genomen en dienden de mensen op de werkvloer deze gewoon uit te voeren. Wij geloven echter dat die mensen zeer veel kennis bezitten over hoe het beter en efficiënter kan. Om hen te betrekken, hebben we daarom een communicatiemodule toegevoegd waar zij snel en efficiënt problemen en ideeën kunnen aangeven. Via dezelfde weg krijgen ze achteraf feedback over wat daarmee gebeurd is.” 

Sterke groei 

“Samenvattend kunnen we stellen dat ons platform maakbedrijven in staat stelt om hun operational efficiency en time to market te verbeteren. Door onze unieke focus op operatoren kunnen onze klanten hun workforce op een agile manier organiseren. Hierdoor is ons platform een perfecte aanvulling op bestaande MES- en ERP-systemen. De snelle en rendabele groei van Azumuta, het success van onze klanten en de toenemende vraag uit het buitenland hebben tot gevolg dat analisten en investeerders het belang van deze markt inzien. Om de toenemende internationale vraag professioneel te kunnen ondersteunen, hebben we recent 2.8 miljoen euro opgehaald.” 

Next article