Home » Innovatie » Hoe ook afvalwater energie kan leveren
Sponsored

Sinds kort stroomt er voor het eerst groen gas afkomstig uit het afvalwater van de Antwerpenaren door het aardgasnet. Op zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan Kielsbroek produceert Aquafin biomethaan uit het vergistingsproces van slib, een nevenproduct van de waterzuivering.

Actief slib zorgt in het biologische zuiveringsproces van huishoudelijk afvalwater voor de verwijdering van opgeloste vuildeeltjes. Doordat de slibmassa continu aangroeit, moet het teveel worden verwerkt. Aquafin vergist het organisch materiaal in het slib en daarbij komt biogas vrij. Dat biogas werd vervolgens tot voor kort omgezet in groene stroom met behulp van warmtekrachtkoppeling. Op de RWZI Antwerpen-Zuid verving het bedrijf deze techniek nu door een installatie die het ruwe biogas opwaardeert tot hoogwaardig biomethaan, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Zuiver gas

“De valorisatie van het gas zelf zorgt ervoor dat er geen restwarmte meer verloren gaat en is dus duurzamer,” vertelt Christel Van Moer, projectmanager Innovatie bij Aquafin.

Christel Van Moer.

“Het opzuiveren gebeurt in verschillende stappen in een geprefabriceerde biomethaanunit op de zuiveringsinstallatie. Eerst wordt het ruwe biogas afgekoeld en wordt al het vocht eruit gehaald. Dan volgt een zuiveringsstap met actiefkoolfilters. Tot slot worden de methaan- en de CO2-componenten van elkaar gescheiden met een membraansysteem. Wat overblijft, is zuiver biomethaan, dat de juiste kwaliteit heeft om te injecteren op het aardgasnet.”

Die injectie gebeurt op de site zelf, via een injectie-eenheid van netbeheerder Fluvius. De samenstelling van het groen gas wordt hier eerst nog gecontroleerd. Voor het naar het net gaat, krijgt het biomethaan ook nog de specifieke gasgeur mee. Dat maakt het geur- en kleurloze gas detecteerbaar zodat onveilige situaties meteen worden opgemerkt.

Proefproject
Injectie-eenheid van netbeheerder Fluvius.

Aquafin injecteert momenteel op deze eerste site met biomethaanproductie gemiddeld zestig Nm³ groen gas per uur. Van Moer: “Zowel de technologie als het businessmodel rond groengasproductie zijn nieuw voor ons. De productie van biomethaan uit afvalwaterzuivering is zelfs een primeur voor Vlaanderen, waarvoor we financiële steun kregen van de Vlaamse overheid. Binnen een halfjaar evalueren we dit proefproject en beslissen we over de verdere uitrol op een aantal andere potentiële locaties.”

“Ondertussen zal ook de markt voor groengascertificaten verder groeien, met het oog op de quota die Europa oplegt voor de transportsector. Momenteel zetten we een deel van die certificaten in voor eigen gebruik door onze 185 CNG-wagens. Want het biomethaan kan ook prima gebruikt worden in de gecomprimeerde vorm CNG of beter bio-CNG. Op die manier vergroenen we ook ons wagenpark verder.”

Wat is riothermie?

Aquafin transformeert zijn hoofdzetel in Aartselaar momenteel naar een duurzame campus en past daarbij de principes van circulair bouwen toe. Het bedrijf zet maximaal in op duurzame materialen en recyclage. De hele site wordt ecologisch ingericht en zowel regenwater als grijswater zullen gerecupereerd en hergebruikt worden.

De vernieuwde gebouwen zelf worden bijna-energieneutraal (BEN). Riothermie, ofwel warmte uit rioolwater, zal daar een belangrijke rol in spelen. Eind november laat Aquafin een warmtewisselaar plaatsen in de grote verzamelriool in de Dijkstraat, waarop het kantoor is aangesloten. Rioolwater heeft een temperatuur die schommelt tussen tien en twintig graden Celsius, afhankelijk van het seizoen. Het bevat restwarmte van onder meer wasmachines en douches. De warmtewisselaar recupereert die warmte en een warmtepomp in het gebouw brengt deze energie tot de juiste temperatuur om de gebouwen te verwarmen. Omgekeerd kan hetzelfde systeem gebruikt worden als duurzaam koelsysteem in plaats van een energieverslindende airco.

Goedkoper én bedrijfszeker

Riothermie is een tot nu toe onderbenutte technologie die nochtans weinig infrastructuur vereist. Het is dan ook een waardevol puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix. Riothermie is vaak aanzienlijk goedkoper dan geothermie én bijzonder bedrijfszeker, want afvalwater is er altijd!

Next article