Home » Innovatie » “Innovatie draait om de mix tussen data en menselijke creativiteit”
Innovatie

“Innovatie draait om de mix tussen data en menselijke creativiteit”

Rik Vera, Guest Speaker Strategy for a Digitized World aan de London Business School.

In een wereld die bulkt van complexiteit en onzekerheid, kunnen we met zekerheid zeggen dat we allemaal op zoek zijn naar een gids richting een duurzame toekomst. “Als grootouder ben ik niet ongevoelig voor deze zorgen, en ik merk vaak dat ik nadenk over de wereld die ik achterlaat voor mijn kleinkinderen”, zegt Rik Vera, Guest Speaker Strategy for a Digitized World aan de London Business School.

We worstelen wereldwijd met formidabele uitdagingen, denk aan de klimaatverandering, de schaarste aan hulpbronnen en sociale ongelijkheid. Stuk voor stuk problemen die elk op zichzelf schijnbaar onoverkomelijk zijn. We moeten ervoor zorgen dat de planeet die we overdragen aan de volgende generaties een planeet is die hun dromen en ambities kan dragen. Duurzaamheid is daarbij geen holle kreet, maar een dringende oproep tot actie. Om deze veelzijdige problemen aan te pakken, hebben we innovatieve oplossingen nodig die zich kunnen aanpassen, evolueren en de grenzen kunnen verleggen. Hier komt hoogtechnologische innovatie om de hoek kijken, met name artificiële intelligentie (AI). Het heeft de buitengewone capaciteit om bergen gegevens te doorzoeken, verborgen patronen te ontdekken en toekomstige trends te voorspellen. 

Slimme ecosystemen 

AI werkt niet in een vacuüm. Het gedijt binnen datagestuurde slimme ecosystemen, waar informatie moeiteloos stroomt en inzichten vrij worden gedeeld. Deze ecosystemen zijn meer dan slechts samenwerkingen tussen machines. Het is een samenwerking tussen industrieën en bedrijven. Het is als een wereldwijde symfonie waarin iedereen een rol speelt, en de muziek is een harmonieuze oplossing voor duurzaamheid. Eén van de belangrijkste noten in deze symfonie is het optimaliseren van onderbenutte capaciteit. Denk aan lege vrachtcontainers, inactieve fabrieken en stilstaande transportvloten. AI kan dit orkest dirigeren en ervoor zorgen dat elk instrument zijn rol speelt. Het is niet alleen muziek in onze oren, maar ook een overwinning voor het milieu en kostenbesparingen voor bedrijven. 

We moeten ervoor zorgen dat de planeet die we overdragen aan de volgende generaties een planeet is die hun dromen en ambities kan dragen

Een GPS voor groei 

Dan is er het eindeloze debat tussen groei en krimp, een soort touwtrekken tussen expansie en terughoudendheid. AI stapt in als de bemiddelaar en helpt bedrijven op een duurzame manier te groeien. Het is als een GPS voor groei, die een pad navigeert dat milieuproblemen vermijdt en afslaat naar milieuvriendelijke wegen. Tot slot, in het spanningsveld tussen globalisatie en deglobalisatie, fungeert AI als het wereldwijde positioneringssysteem. Het helpt bij het diversifiëren van toeleveringsketens, het verminderen van afhankelijkheid van verre leveranciers en het verlagen van de milieubelasting van uitgebreid transport. Het is globalisatie met een duurzaam tintje. 

‘Augmented intelligence’ 

Maar hier is de clou: AI, hoe geavanceerd het ook is, is niet de enige held in dit verhaal. Het is een partnerschap, een duet tussen menselijke vindingrijkheid en kunstmatige intelligentie. Samen creëren ze wat sommigen ‘augmented intelligence’ noemen. Het gaat niet alleen om algoritmes en data, maar om de mix met menselijke creativiteit en nieuwsgierigheid. Uiteindelijk geven we niet alleen een duurzame wereld door aan de volgende generatie. We geven hun de tools en kennis om deze verder vorm te geven. Laten we dus, terwijl we door dit hoogtechnologische landschap navigeren, niet vergeten dat we niet enkel passagiers zijn op deze reis. We zijn de dirigenten van een symfonie van duurzaamheid; en de wereld is ons podium.

Next article