Skip to main content
Home » Innovatie » Hilde Crevits: “Innovatie zal de rode draad zijn doorheen mijn beleid”
Innovatie

Hilde Crevits: “Innovatie zal de rode draad zijn doorheen mijn beleid”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie
Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie
Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie

Om een innovatieleider te worden in de top vijf van de kennisregio’s in Europa investeert de Vlaamse overheid de komende jaren op jaarbasis 250 miljoen euro aan bijkomende onderzoeksmiddelen en 195 miljoen euro voor investeringen in O&O-infrastructuur.


Meer uitleg door Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie, Werk en Sociale Economie, Landbouw en Zeevisserij.


“Een van de meest inspirerende verhalen uit de Griekse mythologie vertelt hoe de mens er bij de oorspronkelijke verdeling van gaven nogal bekaaid van afgekomen was. Daarop stal Prometheus, ‘de vooruitziende’, uit liefde voor de mensheid het vuur van de Olympische goden en schonk het aan de mens. Vanaf die dag was de opmars van het menselijke genie en de vooruitgang van de techniek niet meer te stoppen. Het menselijke vermogen om licht in de duisternis te brengen, om altijd creatief op zoek te gaan naar meer kennis, naar nieuwe oplossingen om meerwaarde te creëren, dat is ook de essentie van innovatie.

Focus op productiviteit en competitiviteit

“Of zoals een bedrijfsleider van een van de vele innovatieve Vlaamse bedrijven het onlangs treffend verwoordde: ‘de schoonheid van innovatie zit hem erin dat het binnen bereik ligt van iedereen op onze planeet. Het is de inherente capaciteit van de mens om groei en meerwaarde te creëren. Het is een intellectuele oefening die alle andere concurrentiële voordelen in de schaduw stelt omdat die slechts tijdelijk zijn.’ Innovatie zal dan ook een rode draad zijn doorheen mijn beleid.”

Innovatie mag geen abstracte ver-van-ons-bed-show blijven, we moeten het tot in de huiskamers van de mensen brengen.

“Innovatie als sleutel om groei en meerwaarde te creëren en zo de productiviteit en competitiviteit van onze bedrijven te verhogen. Zij vormen de kloppende levensader van onze economie en zorgen voor welvaart en groei. Zij vormen samen een veerkrachtig economisch weefsel dat proactief inspeelt op nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen.”

Investeren in de toekomst

“We willen dat innovatief economisch weefsel de komende jaren dan ook verder stimuleren. We hebben met de Vlaamse regering de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt wat betreft uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. In 2017 besteedde Vlaanderen 2,89% van het bbp aan O&O en deed daarmee duidelijk beter dan het EU-gemiddelde. Toch behoren we nog niet tot de absolute Europese toppers en daar willen we de komende jaren werk van maken.”

“Om een innovatieleider te worden in de top vijf van de kennisregio’s in Europa investeren we de komende jaren op jaarbasis 250 miljoen euro aan bijkomende onderzoeksmiddelen en 195 miljoen euro voor investeringen in O&O-infrastructuur. Zo zullen we tegen het einde van de legislatuur de 3%-norm van het BBP bereiken voor investeringen in O&O. Zo bouwen we ons wetenschapsbeleid verder uit op basis van het excellentiecriterium en stimuleren we beloftevolle starters om internationaal door te groeien en met hun technologie wereldmarkten te veroveren. Ook de administratieve rompslomp voor onderzoekers en ondernemers willen we daarom terugdringen.”

Innovatie tot bij de burger brengen

“Daarbij mag innovatie geen abstracte ver-van-ons-bed-show blijven, we moeten het tot in de huiskamers van de mensen brengen. Want door technologie dichter bij de burger te brengen, willen we een beter begrip en een groter vertrouwen in het werk van wetenschappers en technologiemanagers bewerkstelligen.”

We hebben met de Vlaamse regering de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt wat betreft uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

“Dergelijk vertrouwen is essentieel voor de snelle verspreiding en de maatschappelijke aanvaarding van nieuwe toepassingen. Het sterkt het geloof in het menselijk kunnen en de hoop en het vertrouwen in de vooruitgang en draagt zo bij tot een hechte samenleving en duurzame wereld.”

Smart cities

“Zo kunnen onze steden en gemeenten echte ‘smart cities’ worden waar vuilnis automatisch opgehaald wordt wanneer volle vuilnisbakken een signaal uitzenden, waar verkeersstromen vlot getrokken worden door artificiële intelligentie of mensen via hun smartphone vrije parkeerplaatsen kunnen opsporen. Technologie die ons leven gemakkelijker maakt, maar ook technologie als oplossing voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag: werkbaar werk, klimaat, gezondheid, enz.”

“De ‘titaan’ Prometheus werd als straf voor zijn diefstal aan de rotsen van de Kaukasus geketend, maar het menselijke vuur is sindsdien niet meer gedoofd. Wij willen met de Vlaamse regering zijn titanenwerk verderzetten en onze ondernemers, onderzoekers en burgers de noodzakelijke zuurstof en brandstof geven om dat inspirerende vuur verder te verspreiden.”

Next article