Home » Innovatie » “Innoveren start met een goede basis, pas nadien volgt het echte onderzoek”
Innovatie

“Innoveren start met een goede basis, pas nadien volgt het echte onderzoek”

Herman Derache, Manager Sustainability, Product Compliance & Innovation - Agoria en Managing Director van Sirris.

Als we spreken over technologische innovatie in 2019 hebben we het liever niet over hypes als blockchain, internet of things of cobots, maar over de grote thema’s waarmee bedrijven effectief te maken krijgen: digitalisering van producten en processen, de mogelijkheden van AI, innovatie in productieprocessen – onder andere via concepten van industrie 4.0 – en ook cyber security. Meer uitleg door Herman Derache, Manager Sustainability, Product Compliance & Innovation bij Agoria en Managing Director van Sirris.

Onze overheden zijn zich hiervan bewust en maken jaarlijks aanzienlijke sommen vrij om die technologische uitdagingen aan te pakken. Hiermee worden grote onderzoeksprojecten gefinancierd, waarmee universitaire labo’s, onderzoeksinstellingen en bedrijven die voor een bepaald thema aan de spits van de wereldwijde ontwikkeling staan een hele stap vooruit kunnen. Dit zijn echter voornamelijk grote ondernemingen, hightechbedrijven, ‘early adopters’ en spin-offs.

Eerst de basics

Maar wat met de overige 90% van de industrie? Enerzijds hebben ze eerder indirect baat bij het toponderzoek dat hier lokaal in België gebeurt en dat op termijn wel doorvloeit via de arbeidsmarkt. Anderzijds hebben ze nood aan een andere aanpak om te innoveren. Veel van die bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun ‘basics’ eerst juist zitten, alvorens te investeren in nieuwe technologieën, om er zo echt de vruchten van te kunnen plukken. Bijvoorbeeld op vlak van organisatie, klantgerichtheid, design, kwaliteitsbewustzijn, enz.

In 2020 zullen de huidige grote thema’s wellicht blijven overheersen, maar daarnaast merken we dat de aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie toeneemt.

Rol van de overheid

Daarna dient die grote meerderheid aan bedrijven de beschikbare technologie, die wereldwijd ontwikkeld werd, optimaal te implementeren in hun eigen producten en processen. De kunst is voor hen dus eerder beschikbare technologie slim inzetten dan diepgaand onderzoek te ondernemen. Die aanpak is ook goedkoper en verdient, net als het onderzoek voor de toppers, óók de aandacht van de overheden, via bijvoorbeeld systemen als de kmo-portefeuille in Vlaanderen en de ‘Cheques Technologiques’ in Wallonië.

Circulaire economie

In 2020 zullen de huidige grote thema’s wellicht blijven overheersen, maar daarnaast merken we dat de aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie toeneemt. Niet alleen bij de jeugd en politici groeit het bewustzijn rond de klimaatproblematiek, het milieu en de eindigheid van onze planeet, ook de bedrijfswereld is hier steeds intensiever mee bezig. We zien dan ook een kentering in hun acties: ze streven ernaar meer klimaatneutraal te zijn, hebben meer aandacht voor de ingezette materialen, de mogelijkheid tot hergebruik en recyclage en het sluiten van de cirkel. Er is de laatste jaren op dat vlak in de industrie een evolutie op gang gekomen, van enkel ‘compliance’ – voldoen aan de wetgeving – naar veel meer. Het bewustzijn zal alleen maar vergroten nu de ‘millennials’ met hun ideeëngoed tot op de arbeidsmarkt en de werkvloer doordringen. Mogelijk wordt 2020 in dat opzicht een kanteljaar, laat ons dat alvast hopen.

Next article