Skip to main content
Home » Innovatie » Leidinggevenden en managers ervaren discriminatie via VR
Innovatie

Leidinggevenden en managers ervaren discriminatie via VR

In samenwerking met
In samenwerking met

Een onderzoeksproject van de Arteveldehogeschool wil het bewustzijn van leidinggevenden rond diversiteit, equity en inclusie in kaart brengen én verhogen. Het maakt daarbij onder meer gebruik van virtual reality om hen op een realistische manier te laten ervaren hoe het is om op de werkvloer te worden gediscrimineerd.

Ilse Lievens

Onderzoeker bij Arteveldehogeschool

“Diversiteit, equity en inclusie (DEI) worden alsmaar belangrijker voor organisaties”, vertelt Ilse Lievens, onderzoeker bij Arteveldehogeschool. “Er zijn immers veel positieve uitkomsten aan verbonden. Het stimuleert innovatie en samenwerking, verhoogt de productiviteit en winstgevendheid, en is bovendien een verwachting die steeds meer leeft bij zowel consumenten, medewerkers als sollicitanten.” 

Discriminatie ervaren via VR 

“Vanuit Arteveldehogeschool hebben we daarom een onderzoek opgezet dat zich toespitst op inclusie en het belang van het creëren en onderhouden van een inclusieve cultuur. We zullen daarbij gebruikmaken van virtual reality om leidinggevenden en managers situaties te laten ervaren van exclusie, vooroordelen en microagressie op de werkvloer. We bouwen momenteel volop aan de simulaties en hebben de eerste scenario’s die we kunnen opladen in een VR-bril reeds klaar”, vertelt Lievens.

Diversiteit, equity en inclusie (DEI) worden alsmaar belangrijker voor organisaties.

Innovatieve bewustmakingstraining 

“Naast de VR-ervaring moeten deelnemers op meerdere momenten ook vragenlijsten invullen en na afloop deelnemen aan een groepsdiscussie. Zo kunnen we de impact van de simulatie op hun DEI-bewustzijn goed in beeld brengen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepalen we hoe we deze tool in de toekomst kunnen inzetten bij organisaties om er het DEI-bewustzijn te verhogen. Vanaf het voorjaar van 2024 start de test bij een brede groep van managers en leidinggevenden binnen bedrijven. We nodigen hen graag uit dit zelf aan den lijve te ervaren”, aldus Lievens.

Next article