Home » Innovatie » Nieuwe participatieve app: vandaag krachtige vragen, morgen al duidelijke cijfers
Sponsored

Een innovatieve app van Arteveldehogeschool zet jongeren, leerkrachten of werknemers aan om iedere dag kort hun mening te geven over actuele thema’s én geeft hen meteen ook inzicht in wat anderen erover denken. Sofie Vanassche en Tim Vanhove lichten de werking en meerwaarde toe.

Wat is het verhaal achter het ontstaan van jullie app?

Sofie Vanassche, hoofd Onderzoek & Ontwikkeling bij Expertisenetwerk Onderwijs Arteveldehogeschool: “Tijdens de coronalockdown in het najaar van 2020 bleek hoe weinig bekend was over wat jongeren dachten en hoe het met hen ging. Daarom beslisten we om samen met De Ambrassade (de koepelorganisatie van het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel) een app te ontwikkelen, verder bouwend op het succes en de inzichten van Teacher Tapp. Dat is een app waarmee dagelijks de vinger aan de pols wordt gehouden bij leerkrachten rond wat leeft binnen het onderwijslandschap. Deze bestond al langer in het Verenigd Koninkrijk en werd in 2020 door ons ook succesvol in Vlaanderen uitgerold.”

Tim Vanhove, hoofd Onderzoek & Ontwikkeling bij Expertisenetwerk Mens & Samenleving Arteveldehogeschool: “We ontwikkelden op korte tijd een volledig nieuwe app die zich toespitst op jongeren: Waddist. We zetten een online communicatiestrategie op om jongeren te bereiken en we creëerden een dashboard waar iedereen de vragen en antwoorden kan bekijken.”

We besteden veel aandacht aan de zoektocht naar goede vragen die voor alle betrokken partijen belangrijk zijn.

Wat maakt jullie apps zo uniek?

Vanhove: “Door een app te gebruiken, kunnen we de nieuwsgierigheid van jongeren en leerkrachten uitlokken. Ze ontvangen immers na het invullen van de nieuwe vragen telkens de resultaten van de vorige dag. Bovendien combineren we dit met elementen van gamification. Het wordt een gewoonte: elke dag verschijnen op hetzelfde uur drie of vier nieuwe vragen in de app. Het invullen neemt slechts een halve minuut in beslag. Na het invullen krijgen deelnemers bovendien een tip waarbij ze worden doorverwezen naar een pagina met meer info. Dat concept werkt zeer goed, want zowel de jongeren als de leerkrachten blijven in het algemeen lang deelnemen.”

Wat is volgens jullie de sleutel tot dat succes?

Vanassche: “Vooral het totaalconcept en de manier waarop we de technologie gebruiken, zijn innovatief. We besteden veel aandacht aan de zoektocht naar goede vragen die voor alle partijen belangrijk zijn. Daarom betrekken we de jongeren en leerkrachten zelf, maar ook bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad en wetenschappelijke onderzoekers. We geven de deelnemers overigens de mogelijkheid om zelf vragen te suggereren én we maken gebruikers of een organisatie ook een week lang ambassadeur. Het is naast een onderzoeksinstrument eveneens een participatieve tool waarmee we heel wat teruggeven aan zowel de deelnemers als stakeholders. Voor de leerkrachten is het ook een professionaliseringsinstrument dat hen doet nadenken over hoe ze hun job uitoefenen. Vanuit onderzoeksoogpunt is het interessant dat deze manier van bevragen zowel flexibel als longitudinaal is. Deelnemers krijgen steeds zeer actuele vragen voorgeschoteld omdat we die dezelfde dag nog snel kunnen toevoegen. We kunnen eenzelfde vraag echter ook regelmatig opnieuw stellen om evoluties te detecteren.”

We voeren nu volop gesprekken met potentiële partners om onze Europese droom te realiseren.

Wat zijn jullie verdere plannen met deze tools?

Vanassche: “We beseften vrij snel dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om dit concept verder door te ontwikkelen. Daarom werd de allereerste spin-off van Arteveldehogeschool opgericht, gericht op HR: askforce.one. Deze spin-off biedt een totaalpakket aan van software en dienstverlening op maat van HR-toepassingen binnen bedrijven. Zo kan de app worden aangepast qua inhoud en huisstijl en kunnen vragen in meerdere talen worden gesteld. Er werd parallel ook een begeleidingstraject uitgedacht om samen met bedrijven betekenisvolle ‘human-centered data’ te verzamelen.”

“De spin-off heeft veel expertise in het stellen van goede en relevante vragen en de ervaring om moeilijke of saaiere issues bevattelijk en aantrekkelijk aan te brengen. Askforce.one staat voor in-house longitudinale research, low friction, met aandacht voor participatie en community. Via onze aanpak willen we de drempel zo laag maken dat participeren weinig moeite vergt en meerwaarde creëert voor zowel de werknemer als werkgever. Als de groep participanten de effectieve groep van werknemers benadert, dan kan een werkgever meer gedragen en onderbouwde beslissingen nemen of weten rond welke beslissingen nog draagvlak zal moeten worden opgebouwd.”

Vanhove: “Parallel rolt Arteveldehogeschool Waddist verder uit op twee verschillende sporen. Een eerste spoor is om de app in te zetten om het jeugdbeleid van steden en gemeenten op een participatieve manier mee vorm te geven, steeds op maat van wat er lokaal leeft. Zo werd Waddist Local geboren. Lokale besturen die daarin meestappen, kunnen vragen en lokale info delen met jongeren in hun stad of gemeente. Ze kunnen hierbij ook rekenen op onze steun om de app te lanceren bij de lokale jeugd en om kwaliteitsvolle vragen op te stellen.”

“Daarnaast is er Waddist Mondial. Perfecte aanleiding hiervoor zijn de Europese verkiezingen van 2024 waarbij jongeren vanaf zestien jaar voor het eerst mogen stemmen in enkele landen. In dat kader willen we de Waddist-app in verschillende landen uitrollen, zodat we op dezelfde dag overal dezelfde vraag kunnen stellen en op basis daarvan op Europees niveau de resultaten kunnen vergelijken. We voeren nu volop gesprekken met potentiële partners om deze Europese droom te realiseren.”

Next article