Home » Innovatie » Ook rioolbeheer vergt grote innovatieve inspanningen
Innovatie

Ook rioolbeheer vergt grote innovatieve inspanningen

In samenwerking met
Tot nu toe gebeuren rioolinspecties door Aquafin met een camera op een wagentje, dat via een lange kabel wordt aangestuurd. Het doel is nu om via slimme partnerships sneller, goedkoper en méér rioleringen te inspecteren.
In samenwerking met
Tot nu toe gebeuren rioolinspecties door Aquafin met een camera op een wagentje, dat via een lange kabel wordt aangestuurd. Het doel is nu om via slimme partnerships sneller, goedkoper en méér rioleringen te inspecteren.

Aquafin is steeds actief op zoek naar partnerships voor slimmere en meer impactvolle innovaties in rioolbeheer en decentrale circulaire watersystemen. Marjolein Weemaes (innovation manager bij Aquafin) en Nicolas Cap (managing partner van Bundl) getuigen over de meerwaarde van dergelijke samenwerkingen.

Tekst: Joris Hendrickx

Marjolein Weemaes, Innovation Manager bij Aquafin.
Marjolein Weemaes, Innovation Manager van Aquafin. Foto: Frederik Beyens.

Weemaes: “In Vlaanderen hebben we een enorm ondergronds kapitaal aan rioleringen in de grond zitten. Onzichtbare assets, die niet bepaald sexy zijn, maar wel een herinvesteringswaarde van 50 miljard euro vertegenwoordigen. In het proactief beheer van die assets vormen rioolinspecties een onmisbare schakel.”

“Tot nu toe gebeuren inspecties met een camera op een wagentje, dat via een lange kabel wordt aangestuurd. Zo’n rijdende camera levert kwalitatieve beelden op, maar heeft het nadeel dat de riool altijd vooraf geruimd moet worden, zodat het wagentje er vlot door kan.”

“Daarom hebben we de markt uitgedaagd om partners te vinden waarmee we samen nieuwe en efficiëntere inspectietechnologieën kunnen ontwikkelen. De camera wordt dan gemonteerd op een toestel dat niet rijdt, maar bijvoorbeeld vliegt, vaart of zich over de sliblaag die in de riolering ligt heen kan bewegen zonder dat er voorafgaand geruimd wordt. Op die manier kunnen we sneller, goedkoper en méér rioleringen inspecteren. We gaan daarvoor cocreatie partnerships aan met technologieontwikkelaars en start-ups in de sector.”

Flexibele en snel schakelende externe partner

Weemaes: “Maar innovatie gaat niet enkel over technologie. Het Vlaamse Gewest wil tegen eind 2022 een volledige rioolinventaris klaar hebben en tegen 2027 ook de toestand van riolen in kaart gebracht. Het tijdskader waarin we de toestand van het hele rioolstelsel op een representieve manier in kaart moeten brengen, is krap.”

“Bovendien willen we de klantenbeleving naar de gemeenten en andere partners toe optimaliseren om onze samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarvoor werken we samen met onze partner Bundl. Aquafin investeert al jaren in innovatie en heeft daar inmiddels een stevige trackrecord in. Samenwerking met externe partijen zorgt ervoor dat je blijvend uitgedaagd wordt om de zaken ook eens in een ander perspectief te bekijken.”

Cap: “Aquafin is een groot bedrijf. Je kan het vergelijken met een schip: de koers is goed, maar je verandert die niet zomaar. Snel bewegen is soms nochtans nodig om te kunnen beantwoorden aan de snel veranderende marktomstandigheden. Om dat toch mogelijk te maken, bouwt Bundl samen met Aquafin aan een ‘speedboot’, een interne start-up naast het moederschip.”

Volledig herdenken van interactie en samenwerking met partners

Nicolas Cap, Managing Partner van Bundl. Foto: Juan Wyns.

Cap: “Die speedboot bestaat uit een dedicated team van Aquafin intrapreneurs en Bundl entrepreneurs. Dat team focust zich echt op radicale en disruptieve innovaties waarmee snel naar de markt kan worden gegaan. Met die manier van werken kunnen we ook heel snel testen of we de goede koers varen, en indien nodig onmiddellijk bijsturen.”

“We brengen dus een start-up-mentaliteit naar een corporate context. In dit geval moest de interactie en samenwerking met de verschillende partners op het gebied van rioolbeheer – de klantgemeenten, inspectiefirma’s en bedrijven die riolen reinigen en repareren -volledig worden herdacht en gedigitaliseerd. In dat kader werken we aan een nieuw digitaal platform dat we valideren met al die partners, zodat zij van bij het begin mee zijn in dit verhaal.”

Diepte-interviews brengen nieuwe opportuniteiten naar boven

Cap: “Deze validatie is onlosmakelijk verbonden met de mapping van de customer journey rond het rioolmanagement van steden en gemeenten. We brachten stap per stap in kaart hoe de klantgemeenten vandaag de expertise van Aquafin en service hierrond aangeboden krijgen. In een volgende stap valideerden we die opportuniteiten aan de hand van diepte-interviews bij een tiental klantgemeenten.”

“Op die manier kwamen heel wat nieuwe werkpunten naar boven. Bovendien beschikt Aquafin over enorm veel data uit reeds gedane inspecties, maar die zitten in een onoverzichtelijke database. Gemeenten gaven aan dat het een enorme meerwaarde zou zijn om dat visueel voor te stellen, zodat zij gemakkelijker kunnen zien welke delen van hun stelsel al geïnspecteerd zijn en welke de kritieke plaatsen zijn.”

Door op het juiste moment de juiste preventieve actie te nemen, kunnen gemeenten immers grote risico’s vermijden en op termijn veel middelen besparen.

Nicolas Cap

Nieuwe klantenbeleving en -interactie

Cap: “Op basis hiervan konden we een nieuwe klantenbeleving en -interactie uitwerken, met designs van hoe het digitaal platform eruit zou kunnen zien. Dat platform biedt de rioolbeheerder een duidelijk en actueel overzicht van het rioleringsstelsel met de status en prioriteiten, een duidelijk gemotiveerd voorstel tot maatregelen en de opbrengst ervan. Door op het juiste moment de juiste preventieve actie te nemen, kunnen gemeenten immers grote risico’s vermijden en op termijn veel middelen besparen.”

“Verder worden ook de interne processen en het ecosysteem van partnerships geoptimaliseerd in functie van een optimale klantenbeleving. Dit hebben we vervolgens terug voorgelegd aan de klantgemeenten, die alvast erg enthousiast reageerden. Vooral de transparantie en digitalisatie van het proces bleef heel erg hangen, waardoor zijzelf, Aquafin en alle andere partners binnen het ecosysteem een mooie tijdswinst kunnen realiseren.”

Next article