Home » Innovatie » OPINIE: Naar een innovatiegedreven relance
Innovatie

OPINIE: Naar een innovatiegedreven relance

Johan Hanssens, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
Johan Hanssens, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
Johan Hanssens, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

De COVID-19-crisis treft de Vlaamse economie hard. Als kleine open economie surfen wij mee op de internationale conjunctuurgolven. Als de wind gunstig zit, varen we er wel bij. Al ze tegenzit, delen we in de klappen. Johan Hanssens, Secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, deelt zijn visie op het belang van innovatie voor onze regio.

De Vlaamse regering en meer in het bijzonder Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits, reageerde snel en gevat om de ergste schokken voor ondernemers en werknemers op te vangen. Denk maar aan de hinderpremie en de compensatiepremie van VLAIO uit de eerste coronagolf voor de zomer en aan het Vlaams beschermingsmechanisme uit de tweede golf na de zomer. Snel maakte minister Crevits ook de sprong van een crisisbeleid naar een innovatiegedreven relancebeleid voor een duurzaam, digitaal en veerkrachtig Vlaanderen. Via het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wordt in 2021-2022 meer dan 600 miljoen euro extra geïnvesteerd in innovatie in onze bedrijven, kenniscentra, onderzoekers en onderzoeksinfrastructuur.

Rijkdom

In deze themaspecial maken jullie kennis met de rijkdom van het Vlaamse innovatie en onderzoeks-ecosysteem. Via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen investeren we in onderzoekers en onderzoeksinfrastructuren: aan de hand van fundamenteel en strategisch basisonderzoek vormen zij een brede en wendbare Vlaamse kennisbasis. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kapitaliseren we op die kennisbasis door bedrijven en clusters van bedrijven te ondersteunen in hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Met de financieringsagentschappen PMV en LRM voorzien we in financiële noden onder de vorm van leningen, waarborgen en kapitaal.

Dubbele transitie: verduurzamen en digitaliseren

Willen we de Vlaamse economie koolstofcirculair en CO2-arm maken tegen 2050, dan zijn grote inspanningen nodig, niet in het minst op het vlak van innovatie. Het Vlaamse industriële Moonshotinnovatieprogramma tekent daarvoor de transitiepaden uit, en in het kader van het Vlaams relanceplan voorziet de Vlaamse regering in 125 miljoen euro om Vlaanderen op de kaart te zetten in de Europese waterstofeconomie. Naast verduurzaming is digitalisering dé grote uitdaging. Met het strategisch onderzoekscentrum imec huisvesten we op dat vlak een technologische wereldspeler in onze regio. Met de beleidsplannen artificiële intelligentie, cyber security en smart cities zetten we volop in op digitale transformatie.

Vertrouwen in de toekomst

De diverse bijdragen in deze special getuigen van het dynamisme, het aanpassingsvermogen én de vernieuwingsdrang van de Vlaamse actoren. Wij mogen de digitale en duurzame toekomst in Vlaanderen dan ook vol vertrouwen tegemoet zien.

Next article