Skip to main content
Home » Innovatie » Publieke nutsvoorzieningen klaargestoomd voor de toekomst
Duurzame Economie

Publieke nutsvoorzieningen klaargestoomd voor de toekomst

Tegen 2030 zullen 1,2 miljoen verlichtingspunten van de openbare verlichting omgebouwd worden naar LED-technologie.

Frank Vanbrabant

CEO

Fluvius

Binnen alle domeinen van de publieke nutsvoorziening stellen zich grote uitdagingen naar de toekomst toe. Hierdoor is het absoluut nodig dat multi-utility netbeheerders als Fluvius innovatief aan de slag gaan.

Tekst: Joris Hendrickx

“We bevinden ons momenteel in een energietransitie. Klassiek werd centraal geproduceerde energie (bijvoorbeeld in kerncentrales) in één richting getransporteerd naar klanten. Nu evolueren we naar een decentrale productie waarbij steeds meer bedrijven en burgers hun elektriciteit zelf lokaal produceren, opslaan en verbruiken. Hierdoor wordt het energielandschap volledig hertekend.”

Cruciale rol voor digitale meter

“De digitale meter is alvast een cruciale hefboom in dit verhaal. Op 1 juli startten we met de uitrol hiervan en op termijn zal iedereen deze gebruiken. Zo krijgt de klant een beter (continu) inzicht in zijn energieverbruik en kan hij besparen. De digitale meter maakt ook de koppeling met toestellen in huis mogelijk. Zo zal je op termijn automatisch je wasmachine kunnen starten op het moment dat dit financieel het voordeligst is, of kan je op het gunstigste moment de overschotten van je PV-productie verkopen aan het net.”

“Als netbeheerder weten we zo bovendien op elk moment waar wat geproduceerd wordt en wanneer wat waar verbruikt wordt. Met die data kunnen we aan de slag om onze netten op een slimme manier te beheren. Zo kunnen we de productie beter afstemmen op het verbruik en de elektriciteitsvoorziening te allen tijde garanderen.”

Dankzij de digitale meter krijgt de klant een beter inzicht in zijn energieverbruik en kan hij besparen.

Realtime data-uitwisseling

“Samen met de andere Belgische netbeheerders en negentig bedrijven en instellingen werken we samen aan IO.Energy, een platform dat realtime data-uitwisseling tussen marktspelers mogelijk maakt. We kijken hierbij hoe we de toekomstige energiebehoeften van de consument het beste kunnen invullen.”

“Een voorbeeld is dat we aan de hand van de weersvoorspellingen weten hoeveel uren zon er morgen verwacht worden, en in functie daarvan wasmachines of andere toestellen van de klant kunnen laten draaien op momenten dat dit het efficiëntst én voor hem financieel interessant is. En zo doen we momenteel meerdere oefeningen die we, indien ze succesvol blijken, ook effectief zullen implementeren.”

Slimme en energiezuinige openbare verlichting

“Fluvius beheert in opdracht van de steden en gemeenten de 1,2 miljoen verlichtingspunten van de openbare verlichting. Die willen we tegen 2030 volledig ombouwen naar LED-technologie. Dat is niet alleen een kwestie van energiezuinigheid, maar ook van ‘slimmer’ werken: zulke LED-verlichting kan veel meer dan ‘aan’ en ‘uit’. Via sensoren kan je de verlichting automatisch laten aanpassen als er een voetganger of fietser passeert. Of bij evenementen kan je makkelijk een ander ‘regime’ kiezen dan op een gewone dag.”

“De verlichtingspalen bieden de steden en gemeenten bovendien nog meer mogelijkheden in combinatie met bijvoorbeeld camera’s en sensoren die verkeersstromen of de luchtkwaliteit meten. Al die gegenereerde data dragen bij tot slimme steden en gemeenten.”

Alternatieven voor het aardgasnetwerk

“Aardgas is een fossiele brandstof en zal in de toekomst bijgevolg aanzienlijk minder worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk om ons uitgebreide aardgasnetwerk in de toekomst op een andere manier in te zetten. Stel dat het niet meer wordt gebruikt voor klassiek aardgas, dan kan het misschien dienen voor het transport van bv. biogas of waterstof. Momenteel bestuderen we de haalbaarheid van deze alternatieven en kijken we wat dan de concrete aandachtspunten zijn.”


We evolueren naar een decentrale productie waarbij steeds meer bedrijven en burgers hun elektriciteit zelf lokaal produceren, opslaan en verbruiken.


Geïntegreerd waterbeheer

“Fluvius is rioolbeheerder in meer dan tachtig gemeenten en is daarmee de grootste van Vlaanderen. In plaats van het puur leggen van afvoerbuizen evolueren we naar een slimmer en breder afval- en hemelwaterbeheer. Door de opwarming van de aarde neemt de intensiviteit van buien toe, wat lokaal kan leiden tot overstromingen.”

“Op basis van data ontwikkelen we daarom modellen om het waterbeheer slim te sturen. Die modellen houden onder andere rekening met de weersvoorspellingen en real-time info over de waterhuishouding. Het is een verhaal van bufferbekkens, lokale infiltratie en – als het niet anders kan – vertraagd afvoeren.”

Toegang tot snelle data voor iedere Vlaming

“Snelle data zal net zoals water en elektriciteit een basisvoorziening worden. Daarom kunnen we in Vlaanderen best nu al werken aan één glasvezelnetwerk dat tot in iedere woning gaat, zodat iedere Vlaming – ook in de landelijke gebieden – gegarandeerd toegang heeft tot snelle data. In dat kader hebben we een proefproject rond fiber-to-the-home lopen in vijf steden en gemeenten.”

“Bij 15.000 gezinnen willen we die nieuwe technologie qua dataverbinding volop testen. Hiermee krijgt men veel sneller internet, wat zowel voor gezinnen als bedrijven nieuwe toepassingen mogelijk maakt. We kiezen ook bewust voor een ‘open’ model met Fluvius als netwerkbeheerder, en de consument die de vrije keuze heeft qua aanbieder van diensten.”

Next article