Home » Innovatie » “SDG’s maken bedrijven niet enkel duurzamer, maar ook competitiever”
Innovatie

“SDG’s maken bedrijven niet enkel duurzamer, maar ook competitiever”

Met dank aan
Met dank aan

De sustainable development goals (SDG’s) zijn hét kompas waarmee Vlaanderen duurzame stappen vooruit kan zetten. “Zeker na COVID zijn er enorme opportuniteiten voor onze bedrijven om hun duurzaamheid én concurrentiekracht te verhogen”, zegt Lieven Danneels, voorzitter van VARIO.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe belangrijk zijn de SDG’s als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemersbeleid?
Lieven Danneels.

“Wereldwijd zijn er maar liefst drie miljard middenklassers die een beter leven willen zoals wij dat in Vlaanderen al hebben. Wij hebben niet het recht om hen dat te ontzeggen, maar de planeet kan het niet aan dat ze eenzelfde levensstijl zouden hebben als wij.”

“Naast een uitdaging is dat ook een enorme opportuniteit. Het komt er daarom op aan om via innovatie en wetenschappelijk onderzoek creatieve manieren te vinden om hier een antwoord op te bieden.”

“De SDG’s zijn alvast een prachtig middel om deze menselijke vooruitgang mogelijk te maken. Dit algemene kader is door iedereen gekend en zorgt bijgevolg voor een wereldwijde standaard die alle aspecten van duurzaamheid omvat: onderwijs, ecologie, duurzame mobiliteit, infrastructuur, enz.”

Waarom is het belangrijk dat duurzaamheid in de kern zit van zowel de bedrijven als de overheid?

“De SDG’s geven bedrijven een aanzet om écht innovatieve en strategische veranderingen door te voeren. Zo worden ze niet enkel duurzamer, maar ook competitiever. Een goed voorbeeld zijn brouwerijen die dankzij innovatie minder water verbruiken in hun productieproces, wat zowel voor de natuur als voor hun competitiviteit positief is.”

De groene economie, openbaar vervoer en onderwijs zijn enkele domeinen die telkens weer terugkomen.

“Duurzaamheid moet dus worden verankerd in het businessmodel van bedrijven en niet gezien worden als een last. Zeker voor een kennis- en exportregio als Vlaanderen is het belangrijk om hierin een leidende rol op te nemen, zodat we die kennis vervolgens kunnen exporteren.”

Welke opportuniteiten biedt de relance na de COVID-crisis?

“Zowel heel wat Europese landen als de VS zetten nu sterk in op investeringen in de SDG’s. De groene economie, openbaar vervoer en onderwijs zijn enkele domeinen die telkens weer terugkomen. Tijdens ons colloquium op 2 december zullen we alvast enkele cases naar voren brengen van bedrijven die hier succesvol op hebben ingespeeld.”

Wat zijn vandaag jullie belangrijkste aanbevelingen aan de overheid?

“Ten eerste moet de overheid de juiste mentaliteit aanwakkeren bij bedrijven. Daarnaast zou ze met slimme regelgeving markten kunnen creëren voor duurzame producten en diensten. Goede voorbeelden zijn de isolatie- en de ventilatiemarkt die sindsdien enorm zijn gegroeid. Uiteraard moet het wel betaalbaar blijven, want anders verdwijnt het draagvlak. Ook dat past met de SDG’s.”

Volg via vario.be de livestream van het VARIO-colloquium op 2 december: ‘SDG’s. Opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen’.


Lees ook:

Next article