Skip to main content
Home » Innovatie » “Subsidies bieden bedrijven de noodzakelijke financiële buffer om te durven innoveren”
Innovatie

“Subsidies bieden bedrijven de noodzakelijke financiële buffer om te durven innoveren”

In samenwerking met
logo mint
Sonja Vancrayenest en Kelly Aylward, managing partners bij MINT.
In samenwerking met
Sonja Vancrayenest en Kelly Aylward, managing partners bij MINT.

Subsidies zijn een transparant mechanisme om bedrijven te stimuleren om innovatieve projecten met een hoog risico te realiseren. Ze helpen om drempels en onzekerheden te overwinnen. Zo worden innovaties gesteund die een verschil kunnen maken voor de bedrijven, onze regio en de maatschappij. Meer uitleg door managing partners Kelly Aylward en Sonja Vancrayenest van MINT Europe.

Tekst: Joris Hendrickx – foto’s: Kris Van Exel

Hoe belangrijk is innovatie voor een regio als Vlaanderen?

Kelly Aylward, managing partner MINT.
Kelly Aylward, managing partner MINT.

Aylward: “Innovatie is cruciaal voor bedrijven die in een snel veranderende wereld relevant en competitief willen blijven. Voor Vlaanderen is innovatie de drijvende kracht om een strategische positie in Europa te behouden. Als regio zijn we uniek dankzij de aanwezigheid van een sterke ondernemersgeest bij zowel grote bedrijven als start ups en kmo’s.”

“In combinatie met onze geografische ligging bevestigt dit de sterke positie van Vlaanderen als een betekenisvolle innovatiehub in Europa.”

Hoe kunnen subsidies dit stimuleren?

Aylward: “Subsidies zijn cashmiddelen om risicovolle innovatieprojecten aan te gaan waarvan het resultaat niet gegarandeerd is. Ze bieden bedrijven de noodzakelijke financiële buffer om te durven innoveren.”

“Subsidies zijn een instrument om het beleid van de overheid te realiseren door bedrijven te sturen in specifieke innovatiethema’s. Zo heeft de Vlaamse overheid recent oproepen gelanceerd rond bijvoorbeeld artificiële intelligentie, gepersonaliseerde geneeskunde en strategische COVID-19-gerelateerde investeringen.”

Welke subsidiemogelijkheden bestaan er in Vlaanderen en Europa?

Sonja Vancrayenest, managing partner MINT.
Sonja Vancrayenest, managing partner MINT.

Vancrayenest: “Vlaanderen beschikt over talrijke subsidieprogramma’s om onderzoek, ontwikkeling en technologische innovatie te stimuleren. Op Vlaams niveau is VLAIO het belangrijkste agentschap dat innovatie stimuleert door de innovatiefunnel heen. Om de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen te stimuleren, beschikt VLAIO over clusterorganisaties en thematische ICON projecten (interdisciplinair coöperatief onderzoek).”

“Tot slot zet Vlaanderen in op interregionale samenwerkingen via programma’s zoals Eureka en Eurostars, waarbij kennis delen gestimuleerd wordt. Het Europees Sociaal Fonds focust zich op de ondersteuning van innovatieve organisatievormen en kennis bij medewerkers. Thema’s die hierbij aan bod komen, zijn bijvoorbeeld opleidingen rond 21ste eeuwse vaardigheden, werkbaar werk, inclusief ondernemen, digitale transformatie en telewerken.”

“Daarnaast heeft de Europese Commissie een groot instrumentarium om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren. Deze subsidies focussen op het ondersteunen van grensoverschrijdende innovaties die een samenwerkingsverband vergen tussen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Het moet de ambitie zijn om onze fair share van deze Europese middelen naar Vlaanderen te trekken en onze expertise als kennisregio verder te promoten.”

Hoe kan MINT ondersteunen om subsidies te verwerven?

Vancrayenest: “We geloven er sterk in dat MINT bedrijven kan helpen en uitdagen om de extra mile te gaan op het vlak van innovatie. Met een expertise in subsidies, gecombineerd met industriekennis, helpen wij bedrijven bij het verwerven van subsidies voor hun strategische innovatieprojecten.”

Subsidies zijn de beste manier om met belastinggeld te investeren in het aanpakken van de uitdagingen in onze samenleving.

“Een cruciaal element hierbij is het vinden van een goede match tussen de technisch inhoudelijke aspecten van het innovatieproject en de criteria van het subsidieprogramma. Met ons multidisciplinair team van 25 consultants met een achtergrond in wetenschap, technologie, business en financiën helpen we bedrijven door de subsidieprogramma’s te navigeren, opportuniteiten te identificeren, innovatieve projecten inhoudelijk te structureren en te verrijken, aanvragen met verschillende stakeholders te coördineren en te schrijven én goedgekeurde projecten te managen.”

Hoe zien jullie het subsidielandschap evolueren?

Vancrayenest: “In Vlaanderen verwachten we een toename van het aantal gerichte thematische oproepen en meer aandacht voor de speerpuntclusters, waar relevante stakeholders worden samengebracht om te innoveren en zo multidisciplinariteit te stimuleren. In die zin zien we ook meer samenwerking tussen de subsidiërende overheden zoals VLAIO en ESF, waarbij het stimuleren van innoveren wordt benaderd vanuit zowel de technologische als de menselijke kant.”

“Ook wordt meer aandacht gegeven aan ondersteuning om innovaties werkelijk in de markt te krijgen, bijvoorbeeld steun voor de pilootfase en opschaling. Deze verschuiving is tevens te zien bij Europese programma’s zoals ‘EIC Accelerator’. Het stimuleren van innovatie staat hoog op de agenda. Dat merken we aan de stijgende budgetten zowel in het recente Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 als het meerjarenprogramma van de Europese Commissie 2021-2027 met een budget van 80,9 miljard euro voor ‘Horizon Europe’.”

Aylward: “Subsidies blijven een transparant mechanisme om ervoor te zorgen dat er hoogrisico- en kostelijke innovaties gerealiseerd kunnen worden. Het is daarom de beste manier om met belastinggeld te investeren in het aanpakken van de uitdagingen in onze samenleving.”


3 vragen aan

Pol Lombaert

R&D Director

Beaulieu International Group (B.I.G)

Renate Degrave

Head of Corporate Communications and Investor Relations

Biocartis

Olivier De Clercq

CEO

Parkd

1 – Hoe belangrijk is het dat Vlaamse bedrijven innoveren, zeker nu in het licht van de coronacrisis?

Lombaert: “Voor B.I.G. is innoveren een sleutel tot succes. We kunnen niet blijven stilstaan in onze concurrentiële markt. We innoveren immers om een duurzaam concurrentieel voordeel te creëren op lange termijn. In dat kader vragen we ons continu en op elk vlak af wat beter kan. Dit zorgt ervoor dat we zeer competitief zijn en blijven. Als familiebedrijf focussen we daarbij op de lange termijn, zonder natuurlijk het resultaat op korte termijn uit het oog te verliezen. Hierdoor zijn we ook tijdens de coronacrisis sterk blijven investeren in innovatie.”

Degrave: “Deze pandemie toont duidelijk het belang aan van innovatie in de diagnostiek. Alle labo’s zijn vandaag immers overbezet met het uitvoeren van COVID-19 tests. Idylla™, het nieuwe moleculaire diagnostiekplatform van Biocartis, is een volledig geautomatiseerd platform – een soort minilab – voor bijzonder snelle, hoogaccurate en eenvoudig uit te voeren moleculaire diagnostiektests. Het is dus de perfecte oplossing als je maar een beperkt aantal getrainde medewerkers beschikbaar hebt in het lab, wat vaak het geval is in pandemietijden.”

De Clercq: “Parkd is een innovatieve oplossing die parkeersessies van werknemers op straat automatisch aan- en afmeldt, waardoor ze tijd winnen en nooit te veel betalen. Als scale-up hebben we de afgelopen drie jaar volop ingezet op innovatie. Bij het uitbreken van de coronacrisis begin dit jaar konden we ons hierdoor meteen onderscheiden van de huidige oplossingen op de markt. Met deze oplossing realiseren we immers een aanzienlijke kostenbesparing voor bedrijven, en net dat bleek cruciaal tijdens deze crisis.”

2 – Welke meerwaarde bieden VLAIO en subsidieprogramma’s voor bedrijven die investeren in innovatie?

Lombaert: “Innovatie is een investering in de toekomst, maar ten opzichte van andere investeringen draagt een investering in innovatie wel meer risico. Subsidies nemen dat financiële risico echter voor een stuk weg. Bovendien helpen subsidieprogramma’s ook in het beter structureren van wat we doen en leiden ze tot meer samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen. Alle ingediende dossiers worden immers door meerdere experts bekeken. Zij stellen vervolgens goede vragen, geven feedback en leveren waardevolle input waarmee we onze innovatieprojecten kunnen verrijken.”

Degrave: “Dankzij VLAIO kunnen we werken aan zeer innovatieve tests. Zo ontwikkelen we momenteel een belangrijke nieuwe innovatie in het longkankerdomein, de Idylla™ GeneFusion test. In september kregen we hiervoor 1,2 miljoen euro toegekend van VLAIO. Deze subsidie is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van deze test én ter ondersteuning van verwante onderzoeken op verscheidene soorten stalen en tumorweefsel. Dat is belangrijk voor ons, want het vermindert het risico van dit soort technologische innovaties.”

De Clercq: “Voor een scale-up zoals Parkd zijn subsidies een enorme meerwaarde die toelaat om nog meer in te zetten op innovatie. Bovendien moet je voor de meeste aanvraagdossiers een uitgebreide roadmap uitschrijven die met tussentijdse evaluaties wordt opgevolgd. Hierdoor zijn we verplicht om toekomstgerichte innovatie structureel mee te nemen in onze dagelijkse operaties, in plaats van enkel bezig te zijn met uitdagingen op korte termijn. Uiteraard moeten we dit alles ook onderbouwen naar VLAIO zelf.”H

3 – Hoe werken jullie samen met MINT en wat levert jullie dat op?

Lombaert: “Als structurele partner heeft MINT een goed zicht op ons geheel aan projecten. Op die manier kunnen ze ons portfolio zeer goed matchen met het subsidielandschap. Concreet gaan zij op zoek naar welke (combinatie van) innovatieprojecten van B.I.G. subsidieerbaar zijn. Zij zijn dus onze externe expert in subsidies, waardoor wij ons kunnen focussen op onze specialisaties. Door hun vrijblijvende, maar vaak waardevolle suggesties en vragen kunnen we onze projecten bovendien nog beter op punt stellen.”

Degrave: “MINT biedt een multidisciplinair team aan met wetenschappelijk geschoolde experts die de juiste vragen stellen aan onze experts, om zo samen een nog sterker dossier te kunnen indienen. Ze combineren subsidie- en inhoudelijke expertise met een resultaatgerichte aanpak. Verder kan het subsidielandschap op regionaal, nationaal en internationaal niveau best complex zijn. In dat kader zorgt MINT vaak proactief dat we op de hoogte zijn van nieuwe subsidiemogelijkheden en bekijkt dan samen met ons of we hiervoor kwalificeren.”

De Clercq: “We werken al vanaf het eerste jaar samen met MINT, waardoor zij ons project vanaf de start hebben zien groeien en onze sterktes en zwaktes door en door kennen. MINT is ons extern orgaan dat regelmatig niet-bindend strategisch advies geeft vanuit een helikopterperspectief en ons voortdurend uitdaagt om verder te excelleren. Op die manier hebben ze heel wat deuren voor ons geopend. Bovendien focussen we ons als technologiebedrijf liefst op technologische innovatie. In dat kader ontzorgt MINT ons voor het hele bureaucratische aspect dat daarbij komt kijken.”

Next article