Home » Innovatie » Technologische innovatie ondersteunt hulp- en veiligheidsdiensten
Innovatie

Technologische innovatie ondersteunt hulp- en veiligheidsdiensten

Carine Kiveryn

Personeelsdirecteur

ASTRID

Een onderling communicatienetwerk is cruciaal voor de goede werking van onze hulp- en veiligheidsdiensten. Het moet dan ook voortdurend worden vernieuwd en uitgebreid.

Wat houdt ASTRID precies in?

“Het werd opgericht in 1998 op initiatief van de federale en lokale overheden om een gezamenlijk communicatienetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten uit te bouwen. Zo ondersteunt het hun onderlinge samenwerking. Politie, brandweer én hulpdiensten kunnen dankzij dit innoverende en hoogtechnologische netwerk voor spraak en datagegevens snel en veilig communiceren. Het digitale netwerk wordt in elke provincie aangevuld met een geïntegreerde meldkamer.”

Hoe spelen jullie in op de uitdagingen van de toekomst?

“De afgelopen jaren hebben we de systemen vernieuwd. Hierdoor bieden ze de hulp- en veiligheidsdiensten alvast continuïteit tot 2025 à 2030. De technologische evoluties in de sector van de informatie- en communicatietechnologie gaan echter razendsnel. De mogelijkheden van big data, artificiële intelligentie, virtual reality,… nemen dag na dag toe.”

De afgelopen jaren hebben we de systemen vernieuwd. Hierdoor bieden ze de hulp- en veiligheidsdiensten alvast continuïteit tot 2025 à 2030.

“We willen daar samen met de gebruikers en de federale overheid een antwoord op bieden. Want ook de hulp- en veiligheidsdiensten moeten die technologische innovaties in hun voordeel kunnen gebruiken. In overleg met de gebruikers hebben we daarom een toekomstvisie op papier gezet – Next Generation ASTRID – voor de kritieke mobiele data- en spraakcommunicatie, de meldkamers en nieuwe diensten zoals video.”

Wat betekent dat concreet?

“Voor de kritieke mobiele data- en spraakcommunicatie biedt de huidige TETRA-technologie na 2030 niet voldoende mogelijkheden. De oplossing ligt in nieuwe breedbandtechnologie: 4G/5G en de opvolger daarvan. Die technologie zal tegen dan matuur zijn en bovendien aangepast aan de unieke noden van de hulp- en veiligheidsdiensten, met de noodzakelijke prioriteit, beveiliging en typische functies bij het huidige radiogebruik (zoals groepsgesprekken). Op vraag van de gebruikers exploreert ASTRID ook het terrein van de videoservices. De centrale visie is dat elke hulp -en veiligheidsdienst de mogelijkheid moet hebben om beelden te maken, op te slaan en uit te wisselen met andere zones en disciplines.”

“Naar de toekomst toe staan we dus voor een aantal grote uitdagingen en dienen we intussen ook voor de nodige continuïteit en kwaliteit te blijven zorgen. Om dat alles te kunnen bewerkstelligen, zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers met diverse technische profielen.”

Next article