Skip to main content
Home » Life Sciences » “Evolutie in selectiecriteria en onboarding door corona”
Life Sciences

“Evolutie in selectiecriteria en onboarding door corona”

In samenwerking met
In samenwerking met

Corona heeft, zeker in de lifesciencessector, ook voor heel wat opportuniteiten gezorgd. De nood aan de juiste experts en ondersteuning bleef immers erg groot. Meer uitleg door Vincent Dumon en An-Sofie Vandersmissen van ALTEN.

Tekst: Joris Hendrickx  

An-Sofie Vandersmissen

Verantwoordelijke Life Sciences Vlaanderen en Nederland

ALTEN

Vincent Dumon

Division Manager Life Sciences BeNeLux

ALTEN

Welke invloed heeft de coronacrisis gehad op het werven van talent bij ALTEN?  

Dumon: “Aan het begin van de coronacrisis ontstonden onzekerheden in diverse sectoren, ook in de life sciences. Ondanks deze onzekerheid heeft ALTEN ervoor gekozen om onverminderd te blijven rekruteren op profielbasis. We investeren veel in trainingen en in het opvolgen van onze consultants. Daarnaast spenderen we veel tijd in de selectie van de juiste mensen. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke elementen die onze doelgroep zeer aanspreken. ”

We zijn talent blijven aantrekken, waardoor we onze klanten door de coronacrisis heen optimaal konden ondersteunen.

“Hierdoor waren we in staat om talent te blijven aantrekken, waarmee we onze klanten door de coronacrisis heen optimaal konden blijven ondersteunen. En dat was nodig, want hoewel er ook een aantal projecten stopten, bleef er een onverminderde vraag naar onze expertise voor het uitvoeren van onderzoek en projecten, ook die in het kader van corona. Dankzij onze langetermijnsamenwerkingen met lifesciencesbedrijven stonden we wat coronaprojecten betreft zelfs op de eerste rij om mee te ondersteunen.”

Vandersmissen: “Dat vergde natuurlijk wel heel wat aanpassingen. We moesten onze manier van onboarden, trainen en ondersteunen veranderen, want digitaal en vanop afstand werken werd de nieuwe standaard. Ook onze selectiecriteria evolueerden bijgevolg, met meer nadruk op persoonlijkheidskenmerken zoals zelfstandigheid en proactief zijn. Door er ook in deze uitdagende tijden te zijn voor onze klanten is onze samenwerking alleen maar versterkt.”

Heeft corona ook voor opportuniteiten gezorgd?

Vandersmissen: “Vanuit onze kantoren in België zijn we het afgelopen jaar uitgebreid naar Nederland. Dat was wel al gepland, maar heeft nu versneld kunnen plaatsvinden, mede omdat alle klant meetings online konden plaatsvinden. Het doel van deze uitbreiding is om met de sterke expertise op het vlak van life sciences die we in België hebben uitgebouwd ook in Nederland ondersteuning te bieden.”

Dumon: “We hadden het geluk dat we vlak voor corona ons commercieel team nog hadden uitgebreid. Hierdoor hadden we de capaciteit om de Nederlandse markt te onderzoeken en te ontwikkelen.”

Vandersmissen: “De timing was perfect. Toen ook Nederlandse sites begonnen met de productie van coronavaccins en nood hadden aan de expertise van onze consultants, hadden wij al de tijd gehad om de nodige contacten te leggen.”

Waar zien jullie nog verdere groeimogelijkheden?

Dumon: “Sinds enkele jaren hebben we ons aanbod verbreed met technische experts en projectmanagers. Hierdoor kunnen we onze klanten op meerdere niveaus ondersteunen. Zo kunnen we nu ook audits doen en zelfs met een compleet team volledige projecten uit handen nemen.”

Vandersmissen: “Dit is ook een toegevoegde waarde voor onze consultants, aangezien ze op deze manier in een compleet ALTEN-team aan de slag kunnen en we nog meer doorgroeimogelijkheden kunnen bieden.”

Next article