Skip to main content
Home » Life Sciences » COVID-19 zet medische innovatie in de kijker op financiële markten
Life Sciences

COVID-19 zet medische innovatie in de kijker op financiële markten

In samenwerking met
In samenwerking met

De uitbraak van het coronavirus liet in 2020 een niet te onderschatten impact na op de financiële markten. In negatieve én positieve zin. De farma- en biotechsector profiteerde namelijk van de hernieuwde aandacht voor medische innovatie om enkele records te vestigen.

De pandemie is een demonstratie gebleken van een fundamentele eigenschap van de biotechsector: voortdurende technologische innovatie.

De vrees voor de economische impact van globale lockdowns duwde de beursindexen maar liefst 33% lager tussen februari en maart van vorig jaar. De wereldwijde gezondheidscrisis bracht echter heel wat aandacht naar de farma- en biotechsector, die immers de vaccins en therapeutica dienden én dienen aan te leveren om ons van de pandemie te verlossen.


De Nasdaq Biotech Index (NBI) toonde zich het afgelopen jaar enorm veerkrachtig. Na een – vergeleken met de andere beursindexen – eerder beperkte terugval van 20% bij de start van de pandemie in februari-maart keerde ze al in april terug naar precoronaniveaus om het jaar maar liefst 27% hoger af te sluiten.

De hernieuwde focus op het belang van medische innovatie zorgde voor een sterke prestatie van de sector op de beurs: de Nasdaq Biotech Index (NBI) viel ‘slechts’ 20% terug gedurende de piek van de pandemie en keerde reeds in april terug naar precoronaniveaus. De algemene beursindexen konden pas in augustus de verliezen terugdringen en eindigden het jaar met 15% winst. Ter vergelijking: de NBI eindigde het jaar maar liefst 27% hoger.

Technologische innovatie

Corona is echter niet de enige drijfveer voor dit breed enthousiasme rond biotech. De pandemie is een demonstratie gebleken van een fundamentele eigenschap van de sector: voortdurende technologische innovatie. Dankzij meer dan twee decennia van fundamenteel onderzoek en ontwikkeling kon mRNA-technologie toegepast worden in de ontwikkeling van vaccins.

Het gebruik van mRNA versnelt de ontwikkelingstijd, laat een meer flexibel ontwerp toe en vergroot de schaalbaarheid van het productieproces. In minder dan een jaar tijd werden hierdoor doeltreffende vaccins ontwikkeld voor een splinternieuw virus. Een ongeziene prestatie.

Beursrecords

Verschillende technologieplatformen zijn de voorbije jaren gematureerd tot commerciële producten en plukken de vruchten van decennia aan onderzoek. Deze successen creëren hoge verwachtingen voor deze nieuwe platformen, en leidden zo in 2020 tot hoge waarderingen, grote kapitaalinstromen en nieuwe records met betrekking tot beursgangen voor de sector.“Bispecifieke antilichamen, celtherapie, RNA-interferentie, gentherapie en antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADCs) vonden hun weg tot bij de patiënt, waar ze vandaag hun maatschappelijke waarde kunnen realiseren en investeerders een aantrekkelijk rendement bezorgen”, licht Lenny Van Steenhuyse, Equity Analyst Life Sciences bij KBC Securities, toe. “Inmiddels kijken we ook uit naar platformen zoals AI, CRISPR en PROTACs, die verder de gereedschapskist van medicijnenontwikkelaars vergroten.”

Ook in België was dat effect zichtbaar. Dankzij breed enthousiasme van investeerders konden we Hyloris en Nyxoah verwelkomen als nieuwe toevoegingen op de beurstabellen. Bovendien konden andere beursgenoteerde bedrijven, zoals MDx Health, Sequana Medical en Mithra, dankzij positieve berichten gebruikmaken van het momentum om geld bij te tanken. Uitschieters hierin waren zonder twijfel Inventiva, dat de sprong naar de US wist te maken met een 108 miljoen dollar Nasdaq IPO, en Argenx, dat na een positieve update rond efgartigimod maar liefst één miljard dollar ophaalde bij investeerders: een van de grootste kapitaalsrondes in de geschiedenis van Europese biotech.

Dankzij samenwerkingen en partnerships met sectororganisaties zoals flanders.bio en BioWin blijft KBC diep geworteld in het lokale biotech ecosysteem dat onze regio rijk is.

Strategische ondersteuning

Sinds het ontluiken van de biotechsector in Europa begeleidt KBC Securities innovatieve ondernemingen in de levenswetenschappen in hun zoektocht naar de juiste financiering. Met twee decennia aan expertise in de sector maakt het deel uit van de allereerste introducties van biotechbedrijven op de Europese publieke markten.

Tot op vandaag blijft de sector een cruciaal strategisch focuspunt voor het bedrijf. Sectorexperten met een primaire achtergrond in en diepe kennis van de levenswetenschappen spreken de taal van wetenschappers en ondernemers, en vertalen en verfijnen businesscases in biotech en medtech voor zowel een breed als een gespecialiseerd investeerderspubliek. Zo wordt de brug gemaakt tussen het lab en de financiële markten.

Breed netwerk

Met een divers team actief in research, sales, trading en corporate finance begeleidt KBC Securities bedrijven in de life sciences tijdens de gehele financieringsweg, van private kapitaalsronde tot beursintroductie, van venture capital tot Euronext en Nasdaq.

Dankzij de sectorexpertise speelde het een leidende rol in meer dan 70% van de biotech-IPOs op Euronext en begeleidde het klanten verder in de sprong naar een Nasdaqnotering. “KBC is een loyale partner voor onze klanten door de tijd heen: continue research coverage houdt bedrijven op de radar bij onze internationale investeerdersbasis, zowel bij grote generalistische institutionelen als gespecialiseerde biotechfondsen.

Dankzij dit brede netwerk blijven we op vraag van onze klanten ook bij follow-on kapitaalverhogingen betrokken, meestal in een leidende rol”, vertelt Nathalie Van Den Haute, Corporate Finance bij KBC Securities. 

Inzetten op partnerships

Dankzij samenwerkingen en partnerships met sectororganisaties zoals flanders.bio en BioWin blijft KBC diep geworteld in het lokale biotech ecosysteem dat onze regio rijk is. Met deze unieke inworteling kan het haar expertise aanwenden om de best mogelijke begeleiding van onze biotechbedrijven te voorzien vanaf het prille begin. “We zijn trots op de rol die de Belgische biotechsector kan spelen op wereldschaal en zetten met veel passie mee onze schouders onder het uitdragen van deze positie”, klinkt het.

Dit artikel werd ondersteund door KBC Securities Life Sciences: Lenny Van Steenhuyse & Thomas Vranken (Equity Analysts Life Sciences), Lynn Elton, (Equity Sales Life Sciences), Sebastiaan Pol (Equity Sales US), Nathalie Van Den Haute (Corporate Finance) en Stephanie Van Heyste (Syndication).

Next article