Skip to main content
Home » Life Sciences » Datastroom bij klinisch onderzoek: tijd voor digitale optimalisatie
Farma

Datastroom bij klinisch onderzoek: tijd voor digitale optimalisatie

Catherine Hoet

Co-founder en managing director

Digidyco

Klinisch onderzoek is toe aan een digitale inhaalbeweging. Digidyco ontwikkelt, test en implementeert applicaties waarmee ook het life science onderzoek het papieren tijdperk kan verlaten.

Tekst: Sijmen Goossens

Hoet: “Na twintig jaar praktijkervaring in klinisch onderzoek, stelden medeoprichtster Anne Dirix en ik vast dat er nog heel wat ruimte en zelfs een noodzaak was om de efficiëntie rond de documentenstroom drastisch op te krikken. Bijna alles gebeurde nog op papier. Dit valt moeilijk te rijmen met een activiteit die bij uitstek gebaat is bij punctualiteit, efficiëntie, accurate communicatie en traceerbaarheid.”

Doeltreffende, intuïtieve software

“Digidyco ontwerpt software die de documentenstromen digitaliseert en optimaliseert. Tegelijkertijd capteert de software alle studiegegevens om zo de efficiëntie te meten. Met het Mechelse bedrijf Arco Information bundelen we de krachten om alle partijen binnen klinische studies – sponsors, ziekenhuizen, CRO’s (contract research organisaties) – te voorzien van specifieke, maximaal intuïtieve applicaties die het hele onderzoeksproces stroomlijnen.”

“Wij vormen de spil tussen deze lifesciencespartners en de software-ontwikkelaar. Onze vertrouwdheid met deze toch wel erg specifieke sector is door de vaak gevoelige data een belangrijke troef. Een typische studie wordt opgezet door een sponsor en uitgevoerd in een ziekenhuis of research center. Door digitale implementatie kunnen deze partijen communiceren op één enkel centraal platform en komt er tijd vrij voor andere zaken.”

De kracht van deze digitale platformen is dat alle partijen vlekkeloos communiceren.

“Ook worden monitoring en quality control via de software geoptimaliseerd. Alle data blijft up to date: de voortgang van het onderzoek, versiebeheer, de fase waarin een document zich bevindt, enz. Het zijn allemaal elementaire aspecten van kwalitatief onderzoek. Komt er een audit? Dan rol je gewoon een rapportje uit: het resultaat is een drastische vereenvoudiging én een efficiëntieboost.”

Tijdswinst door heldere communicatie

“De kracht van deze platformen is dat alle partijen vlekkeloos communiceren. Projecten verlopen sneller, beter meetbaar en betrouwbaarder. Hiervoor ontwikkelen we verschillende applicaties, waaronder onze Dyco Vision; eTrial Master File en Dyco Flow; Clinical Trial Management System & Document Review System.”

“Een recente erg belangrijke toepassing is onze eISF of Investigator Site File, een stand alone e-bibliotheek voor het bijhouden van alle officiële research documentatie in het ziekenhuis. Eenzelfde binder voor alle studies in het ziekenhuis zal voor het personeel een enorme werkverlichting betekenen en de versnippering in het clinical research landschap sterk reduceren.”

Next article