Home » Life Sciences » “De vraag naar hoogopgeleid personeel is groter dan ooit”
Life Sciences

“De vraag naar hoogopgeleid personeel is groter dan ooit”

Willem Dhooge, Co-General Manager bij flanders.bio.

Na de grote rol die lifesciencesbedrijven hebben gespeeld bij het bestrijden van het coronavirus, is het duidelijk dat de sector ook in de toekomst centraal zal staan in de ontwikkeling van oplossingen op het vlak van gezondheid, klimaat en duurzame voedselproductie. Willem Dhooge, Co-General Manager bij flanders.bio, laat zijn licht schijnen op de uitdagingen van morgen.

Ondanks de immense inspanningen van de gezondheidssector heeft corona een zware menselijke tol geëist. Dat die tol vele malen hoger had kunnen liggen, is onder meer te danken aan de technologische oplossingen van de lifesciencessector – denk aan vaccins en diagnostische testen – en de producten die vanuit de maakindustrie, de micro-nano-electronica en de digitale sector hun weg naar de zorg hebben gevonden. Een tweede vaststelling is de snelheid waarmee dit alles is kunnen gebeuren. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden hebben elkaar gevonden in de nood om versneld oplossingen te vinden en die tot bij de zorgverlener of de patiënt te brengen. Een derde belangrijke vaststelling is dat we als maatschappij op een aantal belangrijke hindernissen in ons systeem zijn gestoten. De verschillende overheidsniveaus hebben begrepen dat we de laatste decennia kritische infrastructuur hebben verloren aan andere regio’s en dat het vanuit een geografische onafhankelijkheidswens noodzakelijk is om hierin te investeren.

We beschikken over enorm veel knowhow binnen een geografisch klein gebied. De claim van België als biotechvalley of the future is dan ook niet uit de lucht gegrepen.

Convergerende technologie

We zien een duidelijke technologische convergentiebeweging bij het ontwikkelen en uitrollen van innovatieve producten. Flanders.bio zet hier reeds jaren op in vanuit structurele samenwerkingen met een aantal platformen zoals Flanders Vaccine, het at.las-initiatief rond cel- en gentherapie en het in 2021 mede door flanders.bio opgerichte flanders.healthTech, de zevende Vlaamse speerpuntcluster. Ook in de agrifoodsector is flanders.bio gestart met een crosstechnologieplatform in samenwerking met VIB, ILVO, Flanders’Food en een aantal ledenbedrijven. 

België en Vlaanderen, uniek in Europa

Op het vlak van biotech behoort ons land al een hele tijd tot de top in Europa. Vlaanderen is bovendien de regio met het grootste trackrecord wat betreft het vanuit onderzoek naar de markt brengen van therapieën. Dat is geënt op een sterke traditie sinds de jaren 80 op vlak van wetenschappelijk onderzoek en doorbraken in de kennis rond biotechnologie en genetica. Onder meer dankzij de uitzonderlijke lokale densiteit van grote multinationale spelers die sterk inzetten op onderzoek en ontwikkeling, heeft dit geleid tot veel knowhow binnen een geografisch klein gebied, waardoor de claim van België als biotechvalley of the future niet uit de lucht gegrepen is. De Vlaamse en federale overheid heeft onze sterktes hierin erkend en stimuleert reeds jaren de groei van deze O&O-intensieve sector.

Aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven

Dat niet enkel wij dit zien, bewijzen de buitenlandse investeringen in onze regio. De beslissing van het Chinees-Amerikaanse Legend Biotech in een productiesite in Gent-Zwijnaarde bewijst het geloof van derden in België als gunstige locatie voor investeringen in de technologieën van de toekomst. Het stelt echter ook een aantal uitdagingen op scherp. Zo is de vraag naar hoogopgeleid personeel groter dan ooit, al proberen we hier meteen een antwoord op te bieden. Een mooi voorbeeld is het programma OPINNO. Hiermee laten we studenten, PhD’s en postdocs kennismaken met onze sector én begeleiden we hen naar interessante vacatures op de jobpagina van de website van flanders.bio.

Next article