Home » Life Sciences » “Healthtechbedrijven hebben nood aan het juiste klimaat om te kunnen groeien”
Life Sciences

“Healthtechbedrijven hebben nood aan het juiste klimaat om te kunnen groeien”

In samenwerking met
In samenwerking met

“België heeft het potentieel om een wereldwijde leidersrol op te nemen binnen de sterk groeiende healthtechindustrie”, stelt Ann Van Gysel, CEO van Medvia. “Op voorwaarde dat we het juiste klimaat creëren waarin innovatieve bedrijven vlot naar de markt kunnen gaan en alle kansen krijgen om te groeien.”

Ann Van Gysel

CEO van Medvia

“Deze drie technologieën dragen elk op hun specifieke manier bij tot een betere gezondheid. Zo zijn er binnen het domein van biotechnologie heel wat doorbraken gerealiseerd om onder meer kanker te behandelen. Medische technologie en gezondheidstechnologie zijn dan weer verzamelnamen die bijvoorbeeld digitale toepassingen en draagbare medische toestellen omvatten waardoor mensen thuis kunnen worden opgevolgd. Ook artificiële intelligentie wordt steeds vaker toegepast, onder meer om nog sneller kanker te kunnen detecteren op scans. Momenteel bewegen deze domeinen steeds meer naar elkaar toe. Ze kunnen elkaar immers op heel wat manieren versterken.”

België heeft het potentieel om een leidersrol op te nemen binnen de healthtechindustrie.

Wat is het potentieel van België binnen de healthtechindustrie? 

“Onze kennisinstellingen zijn heel sterk in innovatie, en dat is een belangrijke reden waarom ook bedrijven zich hier vestigen. Zo is er imec, dé wereldwijde specialist in nano-elektronica die kan worden gebruikt om medische toestellen te verkleinen. Ook vanuit bedrijven en ziekenhuizen komen er heel wat innovaties. Het potentieel is er dus zeker, maar het ontbreekt ons voorlopig nog aan grote, gevestigde namen. Er is dus meer ondersteuning nodig om innovaties te laten uitgroeien tot sterke bedrijven, waarrond dan een heel ecosysteem kan worden uitgebouwd. Daarnaast hebben we nood aan financierders die bereid zijn om risico’s te nemen. Qua subsidies voor R&D doet België het alvast goed. Helaas is de Europese regelgeving nog te omslachtig, waardoor innovaties hier te traag op de markt komen. De EU is zich hiervan bewust en werkt aan een oplossing om het proces duidelijker en eenvoudiger te maken.” 

Hoe stimuleert MEDVIA innovatie in Vlaanderen? 

“We hebben een subsidiebudget (geoormerkte VLAIO-middelen) dat bedrijven via ons kunnen aanvragen voor hun innovatieprojecten in de gezondheidszorg. Daarnaast bieden we extra diensten aan met een economische en sociale meerwaarde, zoals ondersteuning bij internationalisering en het ontdekken van nieuwe markten, het vinden van financierders en het opzetten van partnerships met ziekenhuizen.”

Next article