Home » Life Sciences » Jong ondernemend talent gezocht in bio- en medtech
Life Sciences

Jong ondernemend talent gezocht in bio- en medtech

Met dank aan
Met dank aan

Het Belgische ecosysteem van life sciences floreert, waardoor er veel nieuwe start-ups opgericht worden. De industrie heeft nood aan gekwalificeerde profielen die managementposities opnemen in beginnende biotech- en medtechbedrijven. Om aan die vraag te voldoen, ontwikkelde de Solvay Brussels School of Economics and Management in samenwerking met het onderzoeksinstituut I3h van de Université Libre de Bruxelles een Advanced Master in BioTech & MedTech Ventures. “De eerste generatie van studenten die dit unieke programma volgen, gaan binnen tien jaar toppers zijn binnen bio- en medtech”, aldus de academische directeurs Marc Dechamps en Philip Vergauwen.

Marc Dechamps

Academisch directeur

Solvay Brussels School of Economics and Management

Philip Vergauwen

Academisch directeur

Solvay Brussels School of Economics and Management

Het programma

De opleiding is samen met de industrie ontwikkeld, omdat er dringend nieuw talent gegenereerd moet worden. Doordat de sector een tekort kent aan ondernemende industrieleiders, wordt het unieke programma met enthousiasme onthaald.

De master hanteert een innovatieve pedagogiek, waarbij 75% van de inhoud aangeleverd wordt door professionals en bedrijfsleiders. In de plaats van les te geven vertrekkende vanuit theorie, vormen problemen waarmee nieuwe bedrijven geconfronteerd worden de basis van het programma.

De focus zal liggen op de eerste tien jaar van de levenscyclus van een biotech- of medtechbedrijf. Tijdens tiendaagse modules worden die problemen multidisciplinair benaderd, waardoor studenten een goed inzicht verwerven in het begrijpen en oplossen ervan. “De modules zijn een soort simulatie, begeleid door bedrijfsleiders, waarin studenten vertrouwd raken met en expertise opbouwen in de complexe management- en bestuursverantwoordelijkheden”, stelt Vergauwen.

De eerste generatie van studenten die dit unieke programma volgen, gaan binnen tien jaar toppers zijn binnen bio- en medtech.

Ook de evaluatie van de participanten kent een alternatief verloop. Zo vindt er naast indivuele kennisevaluatie ook een 360°-beoordeling plaats, waarvan een significant gedeelte zal gebeuren door de medestudenten zelf. Het is de bedoeling dat de participanten niet alleen individueel leren, maar ook bijdragen aan het leerproces van de groep en daarop beoordeeld worden.

Voor wie?

Solvay is op zoek naar jonge talenten die een managementcarrière willen uitbouwen in biotech- en medtechorganisaties. Een groep van 25 tot 30 studenten met verschillende achtergronden kunnen deelnemen aan het programma. Het aantal participanten wordt bewust beperkt, omdat er ingezet wordt op intensieve samenwerking en life-long cohort networking.

Bijgevolg vereist de opleiding een specifiek profiel. Naast de intellectuele capaciteit en motivatie van de studenten, wordt er ook gekeken naar andere kwaliteiten. Zo moeten ze kunnen presteren onder druk en het niveau van andere leden naar een hoger niveau tillen door middel van kennisoverdracht en feedback. Een HR-organisatie, gespecialiseerd in biotech en medtech, zal de academische directeurs bijstaan in de selectie.

Next article