Skip to main content
Home » Life Sciences » “Ons doel is om de samenwerking tussen alle healthcarepartners te boosten”
Life Sciences

“Ons doel is om de samenwerking tussen alle healthcarepartners te boosten”

Met dank aan
Met dank aan

Met MEDVIA als zevende speerpuntcluster wil de Vlaamse regering de samenwerking tussen bedrijven rond biotech, medtech en digitale technologie versterken en de positie van Vlaanderen als dé Europese hotspot voor HealthTech verankeren. CEO Ann Van Gysel licht toe.

Hoe past MEDVIA in de langetermijnstrategie ‘Visie 2050’ van de Vlaamse overheid?
Ann Van Gysel.

“Het Vlaamse clusterbeleid is een ambitieus programma dat de competitiviteit van bedrijven in een bepaald domein wil versterken door hen intensief te laten samenwerken met elkaar, met kenniscentra en met de overheid. Deze publiek-private samenwerkingen worden steeds ondersteund door bedrijven en lopen in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).”

“HealthTech is een snelgroeiende industrietak die steunt op drie domeinen: biotech (zoals geneesmiddelen of vaccins), medtech (zoals implantaten of diagnostica) en digitale technologieën (zoals het gebruik van data of AI). Die disciplines creëren fantastische oplossingen, maar werken vaak nog onafhankelijk van elkaar. MEDVIA zal deze bedrijven en de samenwerkingen die langzaamaan ook organisch ontstaan, ondersteunen en connecteren met patiënten en zorgverstrekkers. Het zijn net deze samenwerkingen die voor iedereen een belangrijke meerwaarde betekenen.”

Nieuwe zorginnovaties creëren tegelijk opportuniteiten voor buitenlandse investeerders en brengen buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen. Zo wordt de zorgsector een hefboom voor onze economie, tewerkstelling én menselijk welzijn.

Hoe kan Vlaanderen in gezondheidszorg aan de top blijven?

“We hebben in Vlaanderen alle essentiële partners voor de ontwikkeling van innovatieve therapieën of geneesmiddelen: universiteiten en kennisinstellingen, biotechbedrijven, grote farmaspelers en investeerders. We kennen vandaag een bloeiend ecosysteem in farma en biotech dat tot in het buitenland gerenommeerd is. Intussen zijn er heel wat innovatieve medtechbedrijven en digitale innovators bijgekomen. Als we willen inspelen op de opportuniteiten en de uitdagingen die de gezondheidszorg van vandaag met zich meebrengt, dan moeten we inzetten op deze drie sectoren.”

Wat is de meerwaarde van MEDVIA voor de leden?

“Wij ondersteunen onze leden door de juiste diensten voor hen samen te brengen of te ontwikkelen. Bovendien gaan we samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en zorgsector faciliteren. Net door die samenwerkingen krijgen de innovatiekracht en competitiviteit van het Vlaamse gezondheidszorgecosysteem een stevige boost. We beschikken ook over een budget om innovatieve samenwerkingsprojecten financieel te ondersteunen, samen met VLAIO. Nieuwe zorginnovaties creëren tegelijk opportuniteiten voor buitenlandse investeerders en brengen buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen. Zo wordt de zorgsector een hefboom voor onze economie, tewerkstelling én menselijk welzijn. Het ultieme doel is dat alle patiënten in binnen- en buitenland snel toegang krijgen tot de nieuwste healthcareoplossingen.”

Next article