Home » Life Sciences » “Ook in onze sector wordt het verzamelen van data allesbepalend”
Innovatie

“Ook in onze sector wordt het verzamelen van data allesbepalend”

Toon Lambrechts

Mede-oprichter en CEO

MyCellHub

De lifesciencessector erkent steeds meer het belang van doeltreffende datacaptatie, datamanagement en data-analyse. MyCellHub ontwikkelt de software die dit mogelijk maakt. Een gesprek met Toon Lambrechts, mede-oprichter en CEO.

Tekst: Sijmen Goossens

“Ondanks het feit dat producenten van de nieuwste cel-, gen- en immunotherapieën letterlijk onze menselijke biologie herschrijven, werkt meer dan 90% van hen nog op papier om hun productieprocessen te documenteren. Dat is een opmerkelijk contrast. Eén van de redenen is ongetwijfeld de enorm uitgebreide en strenge regelgeving rond dit soort therapieën. Het gaat om erg vertrouwelijke, geïndividualiseerde en gedetailleerde gegevens, wat het correct documenteren complex maakt.”

Sneller, juister, meer

“Deze ietwat archaïsche praktijken worden nu steeds meer vervangen door elektronisch gestuurd datamanagement, en dat is een goede zaak. Net omwille van de strenge regels, is het uitsluiten van menselijke fouten erg belangrijk. De gedigitaliseerde systemen van MyCellHub kunnen kritische procesparameters veel accurater registreren én visualiseren. We merken dat die automatische rapportering en datavisualisatie nu al een groot verschil maakt.”

Hoe vroeger je start met data te verzamelen op een gestructureerde manier, hoe duidelijker en sneller de voordelen zich manifesteren.

“Waar operatoren vroeger bijvoorbeeld dagelijks nummertjes handmatig in een excelfile stopten, gebeurt dit nu automatisch en in realtime via ons softwareplatform. Op die manier worden trends veel sneller en helderder zichtbaar. De belangrijkste voordelen situeren zich op het vlak van efficiëntie: foutenmarges worden kleiner, de dataverwerking gaat sneller en er kunnen meer therapieën worden ontwikkeld.”

Vroeg instappen, meer voordelen

“Het is belangrijk voor onze klanten om te beseffen dat: hoe vroeger je start met data te verzamelen op een gestructureerde manier, hoe duidelijker en sneller de voordelen zich manifesteren. Ook in deze industrie verwachten we dat deep learning een groot effect zal hebben, maar hiervoor is het natuurlijk belangrijk om over voldoende kwalitatieve data te beschikken. Data integriteit is hierbij cruciaal. Hoe sneller je het kaf van het koren scheidt, hoe juister de analyses. Dit is een uitdaging, want de data komt vanuit verschillende bronnen. Zo heb je vaak meerdere operatoren die gegevens op een verschillende manier ingeven.”

“MyCellHub zorgt ervoor dat de communicatie met externe software vlekkeloos verloopt. Niet alleen winnen interne processen hierdoor aan betrouwbaarheid en efficiëntie, de verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden door alle betrokken partners. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de vertrouwelijke inhoud, mandaten en strenge regelgeving.”

Next article