Home » Life Sciences » “Wij leveren zoveel meer dan medicijnen”
Life Sciences

“Wij leveren zoveel meer dan medicijnen”

Met dank aan
Met dank aan

Amgen, biotechpionier van het eerste uur, groeide sinds 1980 uit tot één van ’s werelds meest toonaangevende biotechnologiebedrijven. In België, attractiepool op het gebied van klinische studies met geneesmiddelen, opende het al snel een afdeling. De uitdaging blijft om innovatieve geneesmiddelen vlot tot bij de Belgische patiënt te krijgen.

Gabor Sztaniszlav.

Amgen werd in 1980 in California opgericht als één van de eerste biotechbedrijven. “We zagen in biotech de katalysator voor innovaties inzake life science en gezondheidszorg”, vertelt Gabor Sztaniszlav, General Manager van Amgen. “Door het ontdekken, ontwikkelen, produceren en leveren van innovatieve therapieën in onder andere de oncologie, hematologie en hart- en vaatziekten bereikte Amgen intussen al miljoenen patiënten en stond het aan de wieg van vele baanbrekende processen die vandaag in de biotech worden gebruikt.”

“België bleek al snel één van de voorkeurlanden om klinische studies op te zetten omwille van de hoge kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, het grote netwerk van universiteiten en ziekenhuizen en een gunstig wetgevend en ethisch kader waardoor klinische proeven snel en efficiënt beoordeeld en goedgekeurd kunnen raken.”

Terugbetalingsprocedure versnellen

Amgen draagt een dubbele verantwoordelijkheid: enerzijds revolutionaire behandelingen ontwikkelen voor patiënten voor wie momenteel geen of ontoereikende therapeutische opties bestaan, anderzijds ervoor zorgen dat die patiënten zo vroeg mogelijk toegang krijgen tot deze geneesmiddelen.”

Er is een shift nodig om zorg duurzaam en effectief te houden voor toekomstige generaties.

“Dat laatste verloopt in België soms moeizaam. De voortrekkersrol die België inneemt op het vlak van ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, vertaalt zich jammer genoeg niet in een versnelde beschikbaarheid van deze geneesmiddelen voor de patiënt. De W.A.I.T. indicator, die de terugbetaling van geneesmiddelen in verschillende Europese landen analyseert, toont aan dat Belgische patiënten minder en later toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen dan patiënten in landen met een gelijkaardige economie en gezondheidsinfrastructuur. “Er zijn nieuwe terugbetalingsprocedures nodig om rekening te houden met de klinische en budgettaire onzekerheden die gepaard gaan met baanbrekende en gepersonaliseerde therapieën.”

Investeren in innovatie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, groeien de geneesmiddelenuitgaven in België gemiddeld minder snel dan de overige uitgaven in de gezondheidszorg. “Bovendien is de meerderheid van de terugbetaalbare medicijnen in ons land erg goedkoop. Financiële ruimte blijven creëren voor nieuwe grensverleggende geneesmiddelen is cruciaal: ze zijn immers de beste hoop om ziekten te bestrijden én de maatschappelijke gezondheidskost op lange termijn te beperken.” Amgen draagt daar toe bij door, naast innovatieve geneesmiddelen, ook biosimilars te ontwikkelen: biologische geneesmiddelen die soortgelijk zijn aan het origineel waarvan het patent is verlopen. Ze zijn even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend en hebben een gunstig effect op de gezondheidszorguitgaven.

Duurzame zorg

Er is een shift nodig om zorg duurzaam en effectief te houden voor toekomstige generaties. “Wij zijn ervan overtuigd dat we stapsgewijs naar een model moeten evolueren, waarbij behandelingen, initiatieven en samenwerkingen worden vergoed naar de waarde voor de patiënt. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de klinische resultaten, maar ook naar de levenskwaliteit. Onze organisatie is volop in beweging om hiertoe partnerships aan te gaan. We leveren meer dan geneesmiddelen: we werken samen met onze partners en leveren diensten die bijdragen aan een beter en efficiënter zorgsysteem.”

Next article