Home » MVO » Bedrijven moeten spaarzaam omgaan met water
Duurzaamheid

Bedrijven moeten spaarzaam omgaan met water

Hoe kunnen we een watertekort vermijden? Simpel: door nu al spaarzaam om te gaan met water. Met enkele slimme aanpassingen en de juiste begeleiding ziet u al snel een positieve impact.

De klimaatverandering confronteert ons hoe langer hoe meer met periodes van droogte. Bedrijven en overheden kunnen dus niet anders dan nadenken over oplossingen. En die zijn er. Enkele strategische interventies kunnen al snel een verschil maken. De opslag en vertraagde lozing van regenwater om overstromingen te voorkomen is er een van, net zoals het slim laten doorsijpelen van regenwater om verdroging van de bodem tegen te gaan.

Efficiënt en verantwoord waterverbruik

Sommige bedrijven verzamelen regen ook in bufferbekkens of opslagputten. Het opgevangen regenwater kan dan dienen als spoelwater in toiletten, als brandwater of gebruikt worden bij het reinigen van bedrijfswagens. Een slimme zet, want zo kan een onderneming tot de helft besparen op de waterfactuur. Bovendien draagt ze bij tot efficiënt en verantwoord waterverbruik.

Sommige bedrijven verzamelen regen ook in bufferbekkens of opslagputten, zo kunnen ze tot de helft besparen op de waterfactuur.

Langetermijnvisie

Op lange termijn lonen die duurzame oplossingen. Het waterbeleid optimaliseren, is dan ook geen overbodige luxe. Experten roepen op om in te zetten op de nieuwste technologieën, ook wat duurzame infrastructuur betreft. Denk aan het vergroenen van bedrijfswagens, slimme verlichting, enz. Van een modern ontwerp kan later namelijk iedereen de vruchten plukken.

Next article