Skip to main content
Home » MVO » “De circulaire economie gaat in essentie over duurzame waardecreatie”
MVO

“De circulaire economie gaat in essentie over duurzame waardecreatie”

Paul De Bruycker, voorzitter Vlaanderen Circulair.

In de circulaire economie gaan People, Planet en Profit hand in hand. Circulariteit maakt Vlaanderen en onze bedrijven dus niet enkel duurzamer, maar ook competitiever op lange termijn.

“Vlaanderen moet absoluut evolueren naar een circulaire economie”, vertelt Paul De Bruycker, voorzitter van Vlaanderen Circulair. “We hebben zelf immers heel weinig natuurlijke grondstoffen. Om die reden moeten we zoveel mogelijk waarde halen uit de grondstoffen die we wel hebben of die we binnenhalen uit andere landen. Enkel zo kunnen we onze competitiviteit naar de toekomst toe garanderen. Circulair ondernemerschap is cruciaal als je als bedrijf op lange termijn succesvol wil zijn en impact wil hebben. Het maakt je competitiever en toekomstbestendig. Maar het is ook cruciaal om zo welvaart te blijven creëren voor onze maatschappij in haar geheel. Daarnaast is het ook goed voor het klimaat, het milieu én de mensen.”

Kwantitatief, kwalitatief en financieel

“De circulaire economie gaat in essentie over duurzame waardecreatie. Het is daarom een beter concept dan de recycling society die tot enkele jaren geleden door Europa werd omarmd. Er werd daarbij immers enkel ingezet op kwantitatieve KPI’s. De circulaire economie gaat daarentegen echt over het sluiten van kringen. Op kwantitatief vlak wil men zoveel mogelijk materiaal in de ketens houden, terwijl op kwalitatief vlak zoveel mogelijk ongewenste contaminanten of micropolluenten uit de ketens worden geweerd zodat de materialen zo zuiver mogelijk blijven”, legt De Bruycker uit. “Daarbovenop zijn er ook financiële KPI’s: de circulaire economie moet toegevoegde waarde opleveren zodat ze onze welvaart- en welzijnsmaatschappij kan financieren. Het is dus een echt toekomstgericht economisch model dat enorme kansen biedt aan onze bedrijven én onze maatschappij.”

We hebben zelf weinig natuurlijke grondstoffen. Om die reden moeten we zoveel mogelijk waarde halen uit de grondstoffen die we wel hebben of die we binnenhalen uit andere landen.

Innovatie op drie niveau’s

“De circulaire economie kan enkel worden gerealiseerd door innovatie. Die innovatie dient zowel te gebeuren op technologisch vlak, op vlak van businessmodellen als in onze sociale relaties. Dat laatste gaat niet enkel over een gedragsverandering, maar over ons hele sociale model dat zal worden geïmpacteerd. Bedrijven spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn de motor van de implementatie van innovaties in onze maatschappij.”

“Vlaanderen Circulair is een uniek platform waar de publieke en private sector samen nadenken over hoe de circulaire economie concreet kan worden uitgebouwd in onze regio. We stellen samen werkagenda’s op voor verschillende onderdelen van de economie, bepalen wat de volgende stappen zijn en hoe we die kunnen nemen. We willen samen sterker worden en richten ons daarbij niet op morgen maar op overmorgen”, benadrukt De Bruycker. “Bovendien hebben we hefboomgroepen opgericht waar zowel de overheid als de industrie samen op een objectieve manier de drempels richting een circulaire economie identificeren en in kaart brengen. Vervolgens kijken de verschillende actoren dan vanuit hun speelveld hoe ze een bijdrage kunnen leveren om die barrières op te heffen.”

Next article