Skip to main content
Home » MVO » “De tijd dat MVO gelijk was aan sponsoring en liefdadigheid is lang voorbij”
Duurzaamheid

“De tijd dat MVO gelijk was aan sponsoring en liefdadigheid is lang voorbij”

Bie De Keulenaer, projectmedewerker MVO bij MVO Vlaanderen.

Steeds meer bedrijven en (sector)organisaties zetten in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het besef groeit immers dat het belangrijk is om rekening te houden met duurzaamheid en de zorg voor mens en milieu”, verklaart Bie De Keulenaer, projectmedewerker MVO bij MVO Vlaanderen.

Tekst: Joris Hendrickx – Foto’s: Kris Van Exel

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen precies?

“De Europese Commissie vat MVO samen als de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze hebben op de samenleving. Het doel is enerzijds om zo veel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor eigenaars, aandeelhouders, stakeholders en de samenleving als geheel om de positieve impact te vergroten.”

“Anderzijds moeten eventuele negatieve effecten worden opgespoord en geminimaliseerd. MVO is een proces van continue verbetering dat ondernemingen vrijwillig aangaan op zowel economisch en sociaal vlak als wat betreft het milieu. MVO biedt een meerwaarde voor bedrijven. Zo levert het een concurrentievoordeel op, maar het is onder andere ook positief voor het consumentenimago en verbetert de reputatie, aantrekkelijkheid en betrokkenheid bij (potentiële) werknemers. Een goed stakeholderbeleid is bovendien goed voor de klantenbinding.”

“MVO is ook gelinkt met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Het doel hiervan is om de overgang naar een duurzame samenleving verder te zetten.”

Hoe trachten jullie daarop in te spelen?

“MVO Vlaanderen is een inspiratieplatform voor organisaties en ondernemingen die interesse hebben in MVO. We doen dat steeds op een laagdrempelige manier via praktijkvoorbeelden, nieuws, events, opleidingen, online tools, enz. Zo helpen we hen om MVO in de praktijk te brengen.”

De Sustatool is een gratis online applicatie voor ondernemers die weinig tijd of middelen hebben om op een systematische en structurele manier aan de slag te gaan rond MVO.

“Organisaties kunnen zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Zo komen ze bijvoorbeeld ook meer te weten over de verschillende oproepen die wij lanceren. Intermediairen, zoals sectororganisaties, kunnen bovendien tools of methodieken ontwikkelen om voor hun achterban de drempel naar MVO te verlagen.”

Wat hebben die projectoproepen al opgeleverd?

“Tussen 2014 en 2019 lanceerden we tweemaal een algemene oproep (een twintigtal projecten) en een specifieke oproep gekoppeld aan de Sustatool om intermediairen voor hun specifieke doelgroep aan de slag te zetten rond hun maatschappelijke impact. Samenwerking binnen een waardeketen of regio daarrond, kan soms ook voor een versnelling zorgen in de zoektocht naar oplossingen voor (regionale) maatschappelijke uitdagingen.”

Waarom lanceerden jullie de MVO-scan?

“We merken dat de interesse in duurzaam ondernemen sterk toeneemt. Toch gaat het vaak nog vooral over het milieuaspect. Verder beseffen ondernemingen vaak niet wat MVO nog allemaal omvat en waar ze staan op vlak van duurzaam ondernemen. Daarom hebben we de MVO-scan ontwikkeld.”

“Deze laagdrempelige zelfevaluatiescan bevat ongeveer driehonderd stellingen binnen de zeven domeinen van de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid: behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. Bedrijven zijn hier vaak wel mee bezig, maar beseffen niet dat deze ook onder MVO vallen en dus op een geïntegreerde manier moeten worden aangepakt.”

En wat houdt de Sustatool in?

“De Sustatool is een gratis online applicatie voor ondernemers die weinig tijd of middelen hebben om op een systematische en structurele manier aan de slag te gaan rond MVO. Uit deze applicatie kunnen ze heel wat inspiratie halen en hun eigen duurzaamheidsinitiatieven opmeten en opvolgen.”

“De Sustatool is dus volledig op maat van ondernemingen gemaakt. De tool bevat een stappenplan, een handleiding én je kan er rapporten uit exporteren. Concreet kunnen ondernemers kiezen uit vijftien duurzaamheidsthema’s waar ze rond willen werken. Onder ieder thema zijn tientallen duurzaamheidsacties beschreven die ook een financiële meerwaarde kunnen bieden.”

“Op 7 oktober organiseert MVO Vlaanderen een Sustatool-symposium in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Voor het eerst verenigen we die dag huidige en toekomstige Sustatool-ondernemers. Het belooft een actief en leerrijk evenement te worden rond deze tool die een bedrijfsvoering systematisch verduurzaamt.”

Waar kunnen bedrijven terecht met hun vragen over MVO?

“Op onze website kan je sowieso al veel antwoorden vinden, maar we nemen ook een doorverwijsrol op. We merkten zo dat ondernemers heel wat vragen hebben over MVO en hoe ze dit kunnen implementeren in hun strategie.”

De consument stelt steeds meer vragen en eisen op het vlak van ethiek en arbeidsomstandigheden. Het is daarom cruciaal dat bedrijven hun keten zo transparant en traceerbaar mogelijk maken.

“Op basis van een enquête bij onze stakeholders en sectororganisaties hebben we daarom een gratis basisaanbod van workshops samengesteld, ‘Koploper Live’. Deze gaan onder meer over de basis van MVO, maar ook over nieuwe businessmodellen en zelfs communicatie en marketing rond MVO.”

Waarom is dat allemaal zo belangrijk?

“De tijd dat MVO gelijk was aan sponsoring en liefdadigheid is reeds lang voorbij. MVO staat niet naast gewoon ondernemen, maar het is een kader om op een gezonde manier zaken te doen. We evolueren naar een andere maatschappij. We zien dat nu al met de opkomst van de circulaire economie. Grondstoffen zijn nu eenmaal niet onuitputtelijk. We moeten dus wel zoeken naar oplossingen. De link met innovatie is daarbij heel belangrijk. Al van bij het ontwerp van nieuwe producten en/of diensten moeten bedrijven denken aan hoe ze deze circulair kunnen maken.”

“Duurzaam ondernemen is trouwens niet enkel belangrijk voor het milieu. Ook de consument stelt in onze open-informatie maatschappij steeds meer vragen en eisen op het vlak van ethiek en arbeidsomstandigheden.”

“Het is daarom cruciaal dat bedrijven hun keten zo transparant en traceerbaar mogelijk maken. Een onderneming kan overigens niet performant zijn op economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van de haar omringende samenleving en haar stakeholders niet kent. Bovendien is het betrekken van de stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie voor MVO. Het maakt het minder vrijblijvend.”

Next article