Home » MVO » Duurzaamheidsambassadeur wil andere bedrijven helpen en inspireren
MVO

Duurzaamheidsambassadeur wil andere bedrijven helpen en inspireren

Met dank aan
Waterinfiltratiekratten worden ondergronds gebruikt voor het bergen en infiltreren van regenwater.
Met dank aan
Waterinfiltratiekratten worden ondergronds gebruikt voor het bergen en infiltreren van regenwater.

Duurzaamheid is vandaag onontbeerlijk in elk project en elke samenwerking die organisaties aangaan. Het is niet enkel beter voor het milieu en het klimaat, maar ook voor onze samenleving in haar geheel. Om hier tegelijk ook maximale economische en strategische winsten uit te halen, kunnen organisaties gelukkig rekenen op gespecialiseerde partners.

Tekst: Joris Hendrickx

Klaas Nijs

“Antea Group heeft veel expertise in huis over heel wat verschillende disciplines”, vertelt Contract Manager Klaas Nijs. “Bij het uitvoeren van onze projecten is deze multidisciplinariteit dan ook een enorme troef. We zijn ervan overtuigd dat je de grote uitdagingen en transitievraagstukken van morgen niet vanuit slechts één enge blik mag benaderen. Er dient met diverse aspecten rekening te worden gehouden.”

Het bedrijf specialiseert zich in vijf domeinen: ‘slimme energielandschappen’, ‘leefbare steden’, ‘veerkrachtige kust en rivieren’, ‘duurzaam groeiende havens’ en klimaatbestendige samenleving’. “We benaderen deze vanuit zakelijke ecosystemen waarbinnen wij een scharnierrol vervullen door partijen die onderdeel uitmaken van deze ecosystemen met elkaar te verbinden voor gezamenlijke waardecreatie”, verduidelijkt algemeen directeur Jan Parys. “Tegelijk bieden we onze diensten en expertise aan om binnen deze domeinen een duurzame ontwikkeling te realiseren.”

Tom D’Haeyer en Jan Parys
Duurzame pionier en ambassadeur

“We merken dat klanten ons nu echt beginnen opzoeken omwille van onze diepgaande en multidisciplinaire expertise binnen deze vijf domeinen, die voor hen vaak dé grote uitdagingen van de toekomst zijn. Bovendien trekken we dankzij die focus heel wat jong talent aan”, vervolgt Nijs.

“Al meerdere jaren trachten we pionier te zijn in het uitdragen van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s). We worden hiervoor in toenemende mate erkend en beschikken in dat kader intussen ook over de nodige certificaten. Maar daar houdt het niet op voor ons. We willen nóg verder gaan en ons ten opzichte van de buitenwereld (beroepsorganisaties, stakeholders, klanten,…) opwerpen als een ambassadeur rond duurzaam handelen en werken. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om ons specifiek te focussen op zeven SDG’s. Een belangrijke daarvan is duurzaam waterbeheer (SDG 6). Samen met organisaties als VOKA werken we nu aan de veruitwendiging daarvan via een Water Stewardship pakket.”

Water Stewardship partner

“We bouwen mee aan de oplossingen voor de waterproblematiek die de laatste jaren erg zichtbaar is geworden in Vlaanderen”, vervolgt Lead Business Development Manager Tom D’Haeyer. “Onze regio kent een enorme waterstress. Door de hoge bevolkingsdichtheid en industrialisatiegraad verbruiken we enorm veel water in verhouding tot de beschikbaarheid. Dankzij de jarenlange expertise van Antea Group in dit domein weten we niet enkel hoe we wateroverlast kunnen helpen voorkomen, maar ook hoe we het kostbare water dat beschikbaar is kunnen veiligstellen.”

Kuringen Overdemstraat: bergingsbekkens kunnen ook op bedrijventerreinen worden geïntegreerd om regenwater op te vangen en hergebruiken. Daarnaast maken ze infiltratie mogelijk en kunnen ze helpen om piekdebieten op te vangen bij hevige regenval.

“Een beter waterbeheer is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het zijn uiteraard de overheden die vaak steunen en financieren, maar ook individuele gebruikers spelen een grote rol. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan industriële kmo’s, waar heel wat staat te gebeuren. Steeds meer Vlaamse kmo’s besteden hier aandacht aan, zowel vanuit ecologische als economische overwegingen. De Blue Deal van de Vlaamse regering is daarbij een grote driver. In dat kader zet men meer dan ooit in op een rationeel waterverbruik en circulair waterbeheer. Als expert binnen dit domein en als Water Stewardship partner willen we kmo’s daarbij begeleiden. We helpen hen om de omslag te maken van water snel afvoeren naar het behouden en koesteren ervan.”

Kunstproject verhoogt bewustzijn rond watergebruik

“Water moet beschouwd worden als een kostbaar goed”, beklemtoont Nijs. “Onlangs hebben we daarom een samenwerking opgezet met BOZAR, GLUON en LUCA School of Arts. We ondersteunen een kunstproject dat we zelf ook mee ontwikkelen, met als thema ‘waterkapitalisme’. We willen mensen mee doen nadenken over de waarde van water en hoe ze er rationeler mee kunnen omspringen. De kunstenaar zal aan de slag gaan met onze expertise en die dan vertalen in een creatief werk.”

“Dit kunstproject is zeker geen onenightstand”, besluit Parys. “Het zal een jaar duren en een bindmiddel zijn om de brede maatschappij bewust te maken van de rol van water en de uitdagingen op dat vlak. Het project zal bovendien meteen ook mogelijke oplossingen aanreiken. Antea Group zal regelmatig als kennispartner mee optreden bij conferenties en tentoonstellingen rond dit project om de nodige duiding te voorzien en op die manier onze betrokkenheid te tonen.”

Duurzaamheid op 3 niveau’s

1 PROJECTEN

“Als advies- en ingenieursbureau zit duurzaamheid in onze genen”, aldus Parys. “Ons doel is namelijk om bedrijven en overheden te gidsen door een steeds veranderende wereld, en daarbij is duurzaamheid een belangrijke leidraad. Het maakt dus onvermijdelijk deel uit van alle projecten die we voor klanten uitvoeren, of het nu gaat over infrastructuur, energie, waterbeheer, omgevingsbeleid,… We kiezen onze projecten zelfs uit op basis van die visie.”

2 PARTNERSHIPS

“Ook van de partners waarmee we samenwerken, eisen we inspanningen. We vinden immers dat we een belangrijke rol kunnen opnemen in de maatschappij. In dat kader werken we overigens samen met tal van maatschappelijke stakeholders, onderzoeksinstellingen en organisaties. We sponsoren en nemen bovendien deel aan heel wat sociale en culturele projecten waar we onze medewerkers actief bij betrekken. Alleen al dit jaar zullen onze medewerkers meer dan 850 uur vrijwilligerswerk uitvoeren”, klinkt het.

3 INTERNE WERKING

“In het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen hebben we al in 2017 een duidelijke keuze gemaakt om toekomstgericht ondernemen in toenemende mate ingang te laten vinden binnen onze eigen organisatie. Intussen betrekken we daarin op alle vlakken het duurzaamheidsgegeven. Dat gaat onder meer over beter nadenken over wat nog moet worden geprint, duurzame mobiliteit, kantoorinrichting en -gebruik, ons aankoopbeleid en het welzijn van onze medewerkers. Werkelijk al onze interne activiteiten en innovatietrajecten moet de duurzaamheidstoets doorstaan”, besluit Parys.

Next article