Home » MVO » “Industrieel afvalwater heeft enorm circulair potentieel”
MVO

“Industrieel afvalwater heeft enorm circulair potentieel”

Met dank aan
Met dank aan

Het is vandaag perfect mogelijk om industrieel afvalwater of nevenstromen grondig op te zuiveren én om bepaalde materialen terug te winnen en aan te bieden via die circulaire economie. “De technologie is er al, nu moet enkel de mindset binnen bedrijven nog volgen.” Aan het woord zijn Steven De Laet en Thomas Windels van InOpSys.

Tekst: Joris Hendrickx

Steven De Laet, CEO van InOpSys.

“InOpSys werd in 2015 opgericht als spin-off van KU Leuven. Het heeft als doel om een alternatief te bieden voor het transport en de verbranding van industrieel afvalwater. Bepaalde afvalwaters mogen sinds de jaren 80 door de aanwezigheid van toxische chemicaliën en/of metalen immers niet meer worden geloosd naar het oppervlaktewater. Verbranding was daar indertijd de beste oplossing voor, maar intussen kan het anders.”

Thomas Windels, Sales Manager bij InOpSys.

“We ontwikkelden namelijk een mobiele, modulaire en decentrale oplossing waarmee we transport en verbranding van nevenstromen uit de industrie onnodig maken. Met onze installatie kunnen we industrieel afvalwater ter plaatse bij de klant omzetten in zuiver water. Hierdoor ben je als bedrijf in staat om water te recupereren én om bepaalde waardevolle componenten (zink, palladium,…) uit dat water te halen.”

Winst voor alle stakeholders

“Onze oplossing is niet enkel goed voor het milieu. Je bespaart er als bedrijf ook mee omdat transport en verbranding erg kostelijk zijn. Bovendien kan je hiermee je CO2-uitstoot drastisch verlagen. Daarnaast vergt onze on-site installatie veel minder handelingen én krijg je veel meer controle over het hele proces. Tot slot is het ook een nieuwe inkomstenbron omdat je de opgezuiverde reststromen kan verkopen aan andere bedrijven. Die zetten deze dan opnieuw in als grondstof voor hun processen. Hierdoor kunnen belastende activiteiten zoals mijnbouw meteen ook worden gereduceerd.”

“Naast toxische chemicaliën en/of metalen slagen we er intussen ook in om niet-biodegradeerbare en persistente – zoals hormonale en steroïdale – componenten te filteren. Zo kunnen ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen en daar opstapelen. Momenteel focussen we ons op de ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor het aan de bron capteren van micropolluenten zoals PFAS en PFOS.”

Een mobiele waterzuiveringsinstallatie zet industrieel afvalwater ter plaatse bij de klant om in zuiver water.

Sterk groeiend engagement bij bedrijven

“De laatste vijf jaar zien we een ongelofelijke versnelling in de implementatie van de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) bij bedrijven. Zij beschouwen deze steeds meer als basisdoelstellingen binnen hun beleid. We merken hierdoor sterk dat de lozingen van zelfs lage concentraties aan bepaalde chemicaliën nu in hun vizier komen.”

“Vroeger probeerden bedrijven gewoon aan de normen te voldoen, terwijl ze vandaag eerder preventief werken en beter willen doen dan de normen. Ze zijn zich er immers van bewust dat de regels alsmaar sneller verstrengen omdat er technisch ook steeds meer mogelijk is.”

“Door deze sterk toenemende interesse kijken we nu ook naar uitbreiding van onze activiteiten. Naar andere landen met een sterke farmaceutische sector zoals Zwitserland, Ierland, de Noordse landen, Duitsland en zelfs Noord-Amerika. We willen onze multinationale klanten zo wereldwijd kunnen volgen.”

Next article