Skip to main content
Home » MVO » OPINIE: “Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van hun impact op de maatschappij”
Duurzaamheid

OPINIE: “Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van hun impact op de maatschappij”

Marie Delvaulx, Directrice The Shift.

Praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is vandaag de dag meer dan ooit noodzakelijk. Een duurzame werking is niet langer een ‘extra’, het behoort meer en meer tot de kernactiviteiten van je onderneming”, zegt Marie Delvaulx, directrice van The Shift.

De heersende crisis zet op een duidelijke manier het onevenwicht tussen onze economie en de ecologische en sociale grenzen van ons ecosysteem in de verf. De ongelijkheid neemt toe, natuurrampen komen almaar vaker voor, de afnemende biodiversiteit maakt ons radeloos. Het touw wordt minder strak, en velen vragen zich af of – en wanneer – het gaat breken.

Bij The Shift werken we met organisaties die diep overtuigd zijn van de noodzaak om een duurzame samenleving en economie uit te bouwen. Jawel, we zijn een erg kleine groep op planetaire schaal, maar met de hulp van tal van partners uit verschillende domeinen boeken we toch vooruitgang. Stap voor stap.

Een proces zonder eindmeet

Wellicht schieten we ruimschoots tekort, maar de uitwisseling van ervaringen en expertise, gekoppeld aan een optimale samenwerking tussen al deze medestanders, geeft ons hoop dat we het tij kunnen keren. Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van hun impact op de maatschappij.

Dat besef vraagt echter tijd. Het is een proces zonder eindmeet, dat altijd ruimte laat voor een tikje dieper bewustzijn. Die trage vooruitgang botst echter met de hoogdringendheid van de uitdagingen waarvoor we staan. Sommigen laten de moed zakken, veel mensen gebruiken bestaande instrumenten om nieuwe werkwijzen in te voeren.

MVO is een strategische aangelegenheid geworden, die beetje bij beetje het hart van de onderneming inpalmt.

Strategische aangelegenheid

Terwijl weldadigheid in de vorige eeuw werd beoefend in de marge van de kernactiviteiten van een onderneming, wordt het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen nu een strategische aangelegenheid, die beetje bij beetje het hart van de onderneming inpalmt.

Neem bijvoorbeeld het concept gedeelde waarde, de wet op het meedelen van niet-financiële informatie, het nieuwe statuut van onderneming met een missie en de BCorp-certificatie. Steeds meer ondernemingen zien de waarde in van partnerschap als werkmiddel voor een degelijk maatschappelijk verantwoord beleid. Zeker kmo’s, die zelf vaak de nodige middelen ontberen om zich aan grote projecten te wagen, hebben hier veel bij te winnen.

Optimisme

De Belgian Alliance for Climate Action, een samenwerkingsverband tussen The Shift en WWF Belgium, is daar een mooi voorbeeld van (meer informatie hierover vind je op pagina 4 van deze themaspecial).

Door organisaties aan te moedigen om hun klimaatambities met behulp van wetenschappelijke instrumenten af te stemmen op de doelstellingen van het Parijsakkoord, krijgen we plausibele beloftes op maat van de huidige uitdagingen. Sommige waarnemers zullen zeggen dat de huidige initiatieven niet volstaan en we nog een stap verder moeten gaan, maar bij The Shift kiezen we voor optimisme.

Het gaat de goede kant uit.

Next article