Home » Smart Cities » Belgisch platform geeft burgers inspraak in lokale besluitvorming
Smart Cities

Belgisch platform geeft burgers inspraak in lokale besluitvorming

Met dank aan
Met dank aan

Het Belgische online platform CitizenLab wil wereldwijd bijdragen aan slimmere steden door de publieke besluitvorming inclusiever, participatiever, efficiënter en responsiever te maken. Een slimme stad veronderstelt immers inbreng van burgers om tot een slim beleid te komen.

Wietse Van Ransbeeck.

“Zes jaar geleden startten we CitizenLab op om het overheden makkelijker te maken om hun burgers inspraak te geven in de lokale besluitvorming”, zegt CEO Wietse Van Ransbeeck. Op ons digitale platform kunnen burgers rond bepaalde overheidsprojecten ideeën delen, met elkaar in dialoog gaan, stemmen,… Op die manier verzamelen lokale overheden input om het beleid beter te informeren. Intussen werken we al samen met zo’n vierhonderd overheden in negen landen wereldwijd, waarvan 65 in Vlaanderen.”

De vier voordelen van een online burgerparticipatieplatform:

1. Inclusiever

“Met ons digitaal platform maken we het makkelijk voor lokale overheden om een grotere diversiteit aan opinies te horen, ook van diegenen die anders nooit zouden participeren. Zo begrijpen ze ook beter de behoeften van die groep burgers.”

2. Participatiever

Daarnaast maken we de besluitvorming transparanter. Burgers die de tijd nemen om te participeren, weten in wat dat zal resulteren of hoe dat kan bijdragen aan de besluitvorming.

3. Efficiënter

“Input verzamelen is één zaak, maar je moet er ook mee aan de slag gaan als overheid en rapporteren over je projecten. Onze technologie laat toe om uit alle bijdragen prioriteiten te identifi ceren en tendensen te ontdekken. Zo komen lokale overheden tot een betere interne effi ciëntie.”

4. Responsiever

“We maken beleidsmakers ook responsiever. Door hen veel meer input te geven, kunnen zij hun beleid immers beter afstemmen op de feitelijke noden van de burgers. Beleidsmakers denken vaak te weten wat de publieke opinie is, maar toch blijkt er vaak een grote kloof te zijn met de realiteit. Bovendien is het eenvoudig om terug te koppelen naar deelnemers via het platform.”

Voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie

“Om participatie succesvol te maken, moet je vooraf duidelijke regels en tijdslijnen uitzetten, maar ook transparantie bieden in hoe je de input van de burgers meeneemt in de besluitvorming. Daarnaast is het cruciaal om achteraf feedback te geven over wat de resultaten zijn en hoe burgers daar aan hebben bijgedragen”, legt Van Ransbeeck uit. “Als overheid moet je verder ook nadenken over hoe je alle input zal verwerken en integreren in je besluitvorming. De meest succesvolle participaties gebeuren niet enkel top-down, maar laten ook bottom-upinitiatieven toe.”

Next article