Home » Smart Cities » “Beschouw technologiebedrijven niet als leveranciers, maar als partners”
Smart Cities

“Beschouw technologiebedrijven niet als leveranciers, maar als partners”

In onzekere tijden richten overheden zich op hun kerntaken. Vraag aan honderd Vlamingen wat zij beschouwen als kerntaken, niemand zal ‘smart cities’ zeggen. “Nochtans is het van cruciaal belang dat we op dit thema blijven inzetten”, stelt Michaël Geelhand de Merxem, General Manager van The Beacon.

Michaël Geelhand de Merxem.

“Klimaatextremen en mobiliteitsuitdagingen ondermijnen de leefbaarheid van onze steden. Technologie is daarbij geen zaligmakende oplossing, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheden en opportuniteiten, die met de dag groter worden. Met digital twins kunnen steden en havens nu al actief bijsturen en zelfs preventief werken op basis van gegevens die gecapteerd worden door camera’s en sensoren.”

Draagvlak creëren

“Om ervoor te zorgen dat we het momentum niet verliezen tijdens deze turbulente periode is het nodig om in te zetten op een aantal punten die een minimum aan inspanning en budget vragen. Maak van de komende periode gebruik om medewerkers van lokale besturen te informeren en te inspireren, zodat zij zélf de mogelijkheden en voordelen van digitale technologie kunnen ervaren. Zonder een sterk draagvlak bij overheidsdiensten en burgers hebben digitale innovatieprojecten weinig slaagkans.”

Zonder een sterk draagvlak bij overheidsdiensten en burgers hebben digitale innovatieprojecten weinig slaagkans.

“Beschouw technologiebedrijven niet als leveranciers, maar als partners. Als actoren uit het middenveld waarmee men ideeën kan aftoetsen en die advies kunnen geven. En werk samen. Binnen de bedrijfswereld heeft men al ondervonden dat samenwerken loont. Vanuit de Vlaamse regering wordt hard ingezet op gemeenschappelijke standaarden en infrastructuur. Er zijn organisaties opgericht om de innovatievragen van lokale besturen te koppelen en om bedrijven te verenigen rond collectieve oplossingen. Dat vind ik uitstekende evoluties.”

Muscle memory

Maar veel meer dan ‘structuur’, is samenwerking het resultaat van de juiste ‘cultuur’. Sporters trainen hun motorische vaardigheden door steeds dezelfde beweging te herhalen. Dankzij die muscle memory moet een basketbalspeler niet nadenken over hoe hij zijn handen plaatst als hij een shot neemt. Door consequente en gerichte herhaling wordt het een automatisme. Laat ons dus steeds bewust en actief de samenwerking opzoeken tussen overheidsactoren, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Zo wordt samenwerken een natuurlijke reflex, en kunnen we in Vlaanderen een sterk, slim en weerbaar weefsel voor smart cities creëren.

Next article