Home » Smart Cities » Open platform laat verschillende types sensoren interageren
digitalisering

Open platform laat verschillende types sensoren interageren

Als verschillende soorten sensoren in een stad met elkaar kunnen communiceren, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. “Een open en gestandaardiseerd platform kan daarbij helpen”, zegt Sam Schellekens, Senior Business Development & Marketing Manager bij Telenet.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke uitdaging stelt zich bij het uitbouwen van een smart city?

“Vandaag zijn er verschillende types sensoren die een stad kunnen helpen om intelligent zijn. Zo zijn er onder meer sensoren die aangeven wanneer vuilbakken vol zijn, die verkeersopstroppingen detecteren nog voordat ze er daadwerkelijk zijn, die vreemd gedrag identificeren, en nog veel meer. Steeds meer sensoren worden met het internet verbonden en iedere sensor levert een schat aan informatie. Vaak staan die sensoren echter op zichzelf en vormen ze silo’s. Hierdoor gaan heel veel data en correlaties verloren.”

Hoe wil Telenet Business daar een antwoord op bieden?

Sam Schellekens, Senior Business Development & Marketing Manager Telenet.
Sam Schellekens, Senior Business Development & Marketing Manager Telenet.

“We ontwikkelden hiervoor het Smart City platform met als doel om zo veel mogelijk informatie te combineren. De gegevens komen in real time op het platform terecht en worden daar verwerkt of opgepikt door een andere toepassing. We geloven dat een horizontaal model, waarin we streven naar standaardisatie en het vermijden van een vendor lock-in, de enige manier is om een effectieve, toekomstgerichte digitalisering te verzorgen binnen steden. De uitdaging zit erin om sensoren die eigen protocols of dataformaten gebruiken, toch op hetzelfde platform te connecteren. Via een secure gateway kunnen wij al deze sensoren connecteren, en eens op het platform de data met elkaar linken. Dankzij dat platform kunnen lokale ondernemingen oplossingen aanbieden aan een stad, door gebruik te maken van API’s en datamodellen. Ook kunnen lokale ondernemingen ervoor kiezen om toepassingen die hun waarde bewezen hebben via ons platform ook aan andere steden aan te bieden.”

Waarom is data-integratie zo belangrijk?

“Omdat je hiermee nieuwe inzichten krijgt. Een voorbeeld: je kan slimme verlichting voor fietsers installeren die automatisch aanspringt wanneer er iemand aankomt. Zo kan je als gemeente energie besparen. Met deze info kan je echter meteen ook meten hoeveel fietsers er aankomen. Dat kan je vervolgens linken met de verkeerslichten, zodat die proactief op groen kunnen springen wanneer een grote groep fietsers nadert. Een ander voorbeeld is het meten van verkeer (fiets en auto) en de daarbij horende luchtvervuiling. Met die informatie kan je vervolgens een ‘groene route’ met de minste vervuiling adviseren aan fietsers en wandelaars. Deze data zijn te gebruiken om beslissingen te nemen en om eveneens de burgers in te lichten over waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Door de data op een platform te capteren, creëer je ook de mogelijkheid om de visualisatie ervan maximaal te benutten.”

Hoe garanderen jullie de openheid van jullie platform?

“De data op het platform volgen het EU FiWare framework. Fiware is een opensourceinitiatief dat een universele set van normen voor databeheer definieert. Dit databeheer framework faciliteert de snelle ontwikkelingen van verschillende slimme oplossingen waaronder smart city, smart agriculture, enz. De data die wij ter beschikking stellen zijn dus volgens de datamodelspecificaties gebaseerd op FiWare, dat vervolgens gebaseerd is op de ETSI-standaarden (Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut). Tegelijk voldoen we ook volledig aan de GDPR-regelgeving.”

In de stad Hasselt werden samen met de UCLL snuffelpalen geïnstalleerd in de binnenstad om zo de luchtkwaliteit beter in kaart te brengen.”

Waarom kiezen voor dit Smart City platform?

“Ten eerste omwille van kostenoptimalisatie. Door gebruik te maken van één platform kan je het beheer ervan (en de bijhorende opleidingen) immers optimaliseren. Daarnaast kunnen oplossingen worden hergebruikt over het platform heen. Ten derde leven we alle Europese voorschriften na. Het platform is ontwikkeld met respect voor de standaardisaties en aanbevelingen die toepasbaar zijn op de Europese steden. Ons platform is ook technologisch onafhankelijk. Het legt de ontwikkelaars geen technologische of protocolrestricties op bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Maar vooral willen we met het platform de steden, burgers, onderzoeksinstellingen en bedrijven beter met elkaar laten collaboreren. Zo kan iedereen zijn of haar expertise aan de tafel brengen.”

Waar werd dit al concreet toegepast?

“De stad Mechelen zocht een geconvergeerd platform om diverse datastromen te aggregeren en te correleren, om deze zo beter te kunnen visualiseren en inzichten te verwerven die gekoppeld kunnen worden aan acties. De volgende drie oplossingen werden via het platform opgezet: luchtkwaliteitsmonitoring, het meten van verkeersstromen en -dichtheid om de effectiviteit van verkeersmaatregelen te meten, en dynamische verlichting om de veiligheid van de fietsers langs de N15 te garanderen. Een andere toepasssing is die van de stad Hasselt, waar men samen met de UCLL snuffelpalen installeerde in de binnenstad om zo de luchtkwaliteit beter in kaart te brengen.”

Next article