Home » News » [opinie] “Kies gerust uw favoriete crisis, ze staan toch niet los van elkaar”
Smart Cities

[opinie] “Kies gerust uw favoriete crisis, ze staan toch niet los van elkaar”

Jan Adriaenssens, Directeur Publieke Technologie imec.
Jan Adriaenssens, Directeur Publieke Technologie imec.
Jan Adriaenssens, Directeur Publieke Technologie imec.

Zijn onze steden voldoende voorbereid op de diverse schokken die op ons afkomen? Jan Adriaenssens, directeur Publieke Technologie bij imec, laat zijn licht schijnen op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Dat er moeilijke beleidskeuzes gemaakt moeten worden, is duidelijk voor iedereen.

We krijgen de ene crisis na de andere te incasseren, vaak gelinkt aan de gevolgen van de klimaatverandering. Van dramatische overstromingen en buitensporige periodes van droogte tot de wooncrisis, die ook te maken heeft met de betaalbaarheid van energiezuinig (ver)bouwen. Of over de noodzaak aan leefbare steden met een duurzaam, veilig en inclusief mobiliteitssysteem. Kies gerust uw favoriete crisis, ze staan toch niet los van elkaar.

Technologie als redmiddel

In veel van deze crisissen wordt er gekeken naar technologie als ultiem reddingsmiddel. In het verleden heeft technologie al aangetoond dat het méér kan zijn dan een pleister op de wonde, maar er is een groot verschil tussen het bijeensprokkelen van gadgets en het ontwikkelen van een complementaire set van beleidsmaatregelen.

Staat er een elektrische laadpaal op de stoep voor uw deur? Of krioelen er meer en meer kabels uit keldergaten over het voetpad naar een voertuig iets verder op straat? Heeft u ruimte om uw elektrische (bak)fiets deftig te parkeren als u er de stad mee bezoekt? Struikelt u regelmatig over elektrische steps of geraakt u er met uw buggy of rolstoel niet langs? Liggen er zonnepanelen op uw dak, of is het daarvoor niet geschikt, maar dat van een gebouw nabij wel? (Tip: bekijk het opstalrecht.) Heeft u als burger voldoende informatie om uw gewoontes te veranderen, bijvoorbeeld door zelf de juiste investeringen te doen die zowel kosten besparen als duurzaam zijn? En bestaat die informatie ook op stedelijk of regionaal niveau, bijvoorbeeld in de vorm van digital twins?

Oplossingen die elkaar versterken

De elektrificatie van het wagenpark, en dus de uitrol van laadpalen, lijkt een no-brainer voor duurzaam vervoer, maar die publieke parkeerplaatsen blokkeren vaak de noodzakelijke vergroening en verblauwing van onze straten en pleinen. De onderlinge samenhang tussen al onze crisissen is dus groot: in sommige gevallen kennen deze crisissen gedeelde oplossingen, maar soms werken die oplossingen elkaar dus ook tegen. De technologische maturiteit van onze publieke sector is dus cruciaal voor een effectieve en efficiënte inzet van technologie in een brede aanpak van deze diverse crisissen. Niet gedreven vanuit technologie, maar met een diepe kennis ervan, zodat de oplossingen elkaar versterken en niet tegenwerken. Dat er moeilijke beleidskeuzes gemaakt moeten worden, is duidelijk voor iedereen. Een verstandige inzet van publieke technologie heeft hier een constructieve rol te spelen.

Next article