Skip to main content
Home » Smart Cities » OPINIE: “Lokale besturen kunnen weer aan de knoppen zitten”
Opinie

OPINIE: “Lokale besturen kunnen weer aan de knoppen zitten”

Serge de Gheldere van Futureproofed
Serge de Gheldere van Futureproofed
Serge de Gheldere van Futureproofed.

De uitdagingen van lokale besturen zijn vandaag de dag niet op één hand te tellen: armoede, mobiliteit, de lokale economie redden na de corona-mokerslag, de burgers beter betrekken en de gemeentelijke financiën op orde krijgen. De klimaatuitdaging komt daar nog eens bovenop. “En toch is dit voor hen het uitgelezen moment om weer plaats te nemen in de cockpit van hun eigen toekomst”, schrijft Serge de Gheldere van Futureproofed. Hoe? Met doorrekende klimaatacties als hefboom voor de transformatie. Change the cities, change the world.

Met een krap budget moeten lokale besturen wonderen verrichten voor het wel en wee van hun burgers. Hoe moeilijk dat is, valt goed te zien bij de lokale klimaatplannen. Die komen weliswaar terecht in uitvoerige rapporten, maar vinden nog te weinig hun vertaling naar de straat. Behalve een chronisch tekort aan middelen, is dat vooral een kwestie van efficiënte organisatie en samenwerking. Hoe kunnen steden hun koers naar de toekomst weer zelf gaan bepalen? 

Meten is weten

Door datastromen te bundelen en te visualiseren, krijgen gemeenten een real-live overzicht van hun uitdagingen, en zijn ze in staat projecties te maken over de verschillende stadsdiensten en bestuursperiodes heen. Dan wordt meteen duidelijk dat de meeste klimaatacties veel geld opleveren. Uit berekeningen die we deden voor de provincie Limburg, blijkt dat alle Limburgse gemeenten samen dankzij die klimaatmaatregelen momenteel 139,05 miljoen euro besparen, per jaar. Zonnepanelen, windmolens, huizen isoleren: het zijn investeringen die renderen. 

Serge de Gheldere van Futureproofed
Serge de Gheldere van Futureproofed.

Klimaatactie als hefboom 

De klimaatverandering is niet zomaar een van de vele uitdagingen voor een lokaal bestuur. Het is de overkoepelende uitdaging die doorwerkt in lokale tewerkstelling, mobiliteit, volksgezondheid, sociale ongelijkheid en veel meer. Daaruit volgt dat klimaatactie een hefboom wordt om die andere problemen ineens aan te pakken. 

Denk aan het isoleren van woningen: dat zorgt onmiddellijk voor meer comfort en jarenlang voor een lagere energiefactuur. En als we die woningen meteen uitrusten met zonnepanelen en een zonneboiler? Dan investeren we het geld dat anders naar Russisch gas of Saoedi-Arabische olie zou gaan. Daar zit een belangrijk sociaal aspect aan: voornamelijk minderheden en sociaal kwetsbare groepen leven momenteel in buurten met oude huizen en weinig bomen. Het zijn die buurten die het meest kreunen onder de hitte in de zomer, en die zich blauw betalen aan energiefacturen in de winter. Het zijn ook die buurten waar groene jobs het meest welkom zijn. 

Doen dromen

Door burgers mede-eigenaarschap te geven en hen via een digitaal platform te betrekken bij investeringsprojecten, wordt het klimaatbestendig maken van onze steden een gezamenlijk project om onze steden aantrekkelijker te maken.

Door het voortouw te nemen, worden steden en gemeenten weer voorlopers in plaats van volgers, met tentakels tot diep in het maatschappelijk weefsel en visies die burgers weer doen dromen. Met haar softwaretool wil FutureproofedCities helpen om die dromen waar te maken.

Next article