Skip to main content
Home » Smart Cities » OPINIE: Technologische steden, slimme steden?
Opinie

OPINIE: Technologische steden, slimme steden?

Kris Snijkers, algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Kris Snijkers, algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Kris Snijkers, algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Technologie maakt veel mogelijk, maar het is niet omdat iets technologisch kan, dat het ook moet. In een stad is niet alles wat ‘nice to have’ is, ook ‘need to have’. Steden en gemeenten moeten zich blijven richten op de maatschappelijke uitdagingen en strategische vraagstukken en werk maken van betere dienstverlening en een beter leven voor de burger. Kris Snijkers, algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), gaat hier dieper op in.

Het smartcityconcept is de voorbije jaren geëvolueerd van een technologie-gedreven neoliberale stad naar een stad die de burgers centraal plaatst en samen met hen op zoek gaat naar nieuwe, al dan niet technologische oplossingen voor de uitdagingen waarvoor zij staan.

Technologische verandering betekent ook maatschappelijke verandering. De vraag ‘Waar willen wij naartoe als samenleving?’ vereist een maatschappelijk antwoord. Het is aan ons als maatschappij om het kader te bepalen waarin toekomstige technologie moet worden ontwikkeld en om de spelregels te bepalen waaraan de technologische industrie moet voldoen. Hierbij moeten we de hypes doorprikken, de beloftes van technologieproducenten ook in vraag durven te stellen en de werkelijke impact van technologie, ook op lange termijn, trachten te voorspellen. Steden en gemeenten hebben dit begrepen en gaan steeds vaker in cocreatie met hun burgers en lokale stakeholders aan de slag om te bepalen in welke stad zij in de toekomst willen wonen. Sterk toekomstbestendig beleid is beleid dat samen wordt gemaakt, los van individuele belangen.

Er is een sterke visie nodig en een toekomststrategie om het hoofd te bieden aan nieuwe en bestaande technologieën. Een maatschappelijk debat dringt zich op.

Lovenswaardige initiatieven

De centrale overheid moet hetzelfde doen. Bovendien hebben overheden een voorbeeldrol ten aanzien van de maatschappij en zijn ze daarom het best geplaatst om burgers te helpen met het inzicht om op een doordachte manier om te gaan met technologie én om het zelf ook beter te doen. Van overheden mogen we verwachten, zelfs eisen, dat zij hierbij doordachte keuzes maken met het welzijn van de burger en de gemeenschap als doel. Steden leveren hiertoe al lovenswaardige initiatieven. De publicatie van het Antwerps Bureau voor Integriteit staat volledig in het teken van de ethische implicaties van technologie. De stad Gent werkt aan een stukje ‘Indienet’ genaamd Hallo Gent: een stukje afgeschermd internet voor elke Gentenaar, waar de beveiliging van hun gegevens gewaarborgd is. Dergelijke initiatieven tonen aan dat het thema ook bij onze steden en gemeenten begint te leven.

Er is een sterke visie nodig en een toekomststrategie om het hoofd te bieden aan nieuwe en bestaande technologieën. Een maatschappelijk debat dringt zich op. De uitdaging zal zijn om zoveel mogelijk technologische kansen te benutten en tegelijk werk te maken van een duidelijk ethisch en wettelijk kader.

Next article