Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » Gezonde architectuur: bouwen voor nu én de toekomst
Vastgoed van de Toekomst

Gezonde architectuur: bouwen voor nu én de toekomst

In samenwerking met
In samenwerking met

Goede architectuur is meer dan een esthetische interventie. Welzijn, duurzaamheid én toekomstbestendigheid dienen centraal te staan.

Meer uitleg door Iwein Meyskens en Coen van den Wijngaart, respectievelijk managing partner en executive partner van archipelago.

Tekst: Joris Hendrickx – foto: babin+renaud in collaboration withc archiplago architects

Toekomstgerichte architectuur
Iwein Meyskens, Managing Partner archipelago architects.

Meyskens: “Vanuit archipelago zetten we enorm in op duurzame en gezonde architectuur. We bouwen voor nu, zonder de toekomst te hypothekeren. Integendeel, we willen de leefomgeving net terug meer biodivers en aangenamer maken. Ook aan welzijn besteden we veel aandacht. Dit doen we door onze sites zo multifunctioneel mogelijk te maken met de integratie van landschap.”

“We beseffen dat de waardevastheid van projecten op de langst mogelijke termijn moet worden bekeken. Dat gaat van concept en uitvoering tot beheer en zelfs hergebruik en up-of recycling. In plaats van enkel te kijken naar de total cost of investment kijken we daarom naar de total cost of ownership en circulaire stromen.”

Multifunctionele en flexibele projecten
Coen van den Wijngaart, executive partner van archipelago.

Van den Wijngaart: “In die toegenomen complexiteit is de architect eerder een soort van curator geworden die via een co-creatief proces de noden van alle stakeholders doorheen de waardeketen doorgrondt en in kaart brengt.”

“Architectuur is meer dan een esthetische interventie. Wanneer we de noden van onze klanten en stakeholders doorheen het proces begrijpen en hoe hun waardeketen functioneert en integreert, dan zijn we in staat om meer optimale en op maat gemaakte architectonische oplossingen te creëren. Van daaruit kunnen we dan de juiste gemengde en flexibele concepten ontwikkelen. Deze werkwijze zorgt meteen ook voor het nodige draagvlak bij alle betrokkenen én vergroot tegelijk het rendement.”

Door in het ontstaan van een gebouw goed na te denken over aanpasbaarheidsstrategieën, kunnen een gebouw of delen daarvan doorheen hun leven meerdere keren veranderen van functie.

Iwein Meyskens

Meyskens: “Door in het ontstaan van een gebouw goed na te denken over aanpasbaarheidsstrategieën, kunnen een gebouw of delen daarvan doorheen hun leven meerdere keren veranderen van functie. Sommige plekken zijn op zich al multifunctioneel, terwijl andere makkelijk moeten kunnen worden aangepast. Zelfs de schil kan worden gedemonteerd en aangepast afhankelijk van het programma. Vastgoed blijft als duurzame drager en wordt ingevuld met losgoed dat mee evolueert met de noden van de gebruikers.”

Circulariteit: meer rendement op lange termijn

Van den Wijngaart: “Dat soort flexibiliteit en omkeerbaarheid die passen in de circulaire gedachte vergen wel een initieel hogere investering. Het is daarom belangrijk dat men leert kijken naar de circulair economische investering. Een gebouw dat kan worden getransformeerd en aangepast doorheen de tijd zal nu eenmaal een veel langere levensduur hebben met een hogere beleggingswaarde als resultaat én geeft investeerders meer mogelijkheden in de rentabiliteit.”

Meyskens: “We dragen als archipelago actief bij aan meer circulariteit. Onder de Green Deal Circulair Bouwen engageren we ons met onze mensen en middelen binnen drie onderzoeksprojecten. We ondertekenden ook Sign for my Future en toetsen onze dagelijkse activiteiten daar aan af. Door bovendien eerst virtueel te bouwen kunnen we veel efficiënter omgaan met materialen.”

Next article